DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

hony

hony
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/azh5

Velikost PDF souboru:
81.13 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/zh5.pdf
Stažení: hony.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu hony.pdf:


oděláVisací

zámekvprvních
týdnechroku?

Myvziměprakticky

nekoncertujeme,ajaksleduju

stavnačeskýchsilnicích,tak

dobředěláme–vůbecbych

nechtělstrávitcelounocna

dálniciD1.Aždobřeznamáme

odpočinkovéobdobíamněto
vyhovuje.

Cotoznamená
konkrétněprovás?

KVánocůmdostávámhodně

knih,takžesedímdomavtep-
le,pouštímsigramofonačtu.

Teďjsemzaklapltlustopis

Magorajehodobaapouštím

sedoobříknihyoHieronymu

Boschovi.Včerajsemzkontro-

lovalúčtyuIntergramuachys-

támsenatotéžuOSA.Dávám

dohromadypapírynadaňové

přiznání,obcházímbazarysvi-
nyly...Pořádjecodělat.

Mimochodem,jakévinyly
siteďpouštítenejčastěji?

PrvnídeskyBlackSabbath,

neboťjsemjevmládíjaksine-

stihl.Noatakyjsemsikonečně

pořídilslavnéalbumBitches

BrewodMileseDavise,pro
jazz-rockmámvelkouslabost.

Spoustačeských

muzikantůtouhle

dobounabírásíly

vtropech.Vásto
neláká?

Jázimuvět-

šinoutrávím

vpražskýchVršovicích,alejednoujsem

bylvúnoruvEgyptě,koupal

setam,slunil,bezustáníněco

jedlnebopilatakytonebylo
špatné.

Kdyžteďtřiměsíce

odpočíváte,
musítežítskromně?
Kdepak,žádnéuskrovňování!

Teprveteďmipřicházejípeníze

zprosincovýchkoncertůatěch

bylodost.VyprodanáLucerna

iFlédavBrně,zhrubatisíclidí
přišlovČeskýchBudějovicích...

Hrálijsmeinarůznýchfirem-

níchpředvánočníchvečírcích,

takžedobřeznaspenězihravě
vydržím.

Nervujetesekvůli
prezidentskýmvolbám?

MyVisáčimámesvojepun-

kovýkrálovství,takževol-

bysledujujenjakorozptýlení

avnímámspíšjakoveselohru
nežjakodrama.Myslím,ženejkomičtějšíscénynásčekají

teprveteď,vpříštíchpárdesít-
káchhodin.

Mátepocit,žedobřeuž

bylo,nebojstevlednu
roku2018spokojený?

Jádoufám,žebudečímdál
tímlépe.

Vzpomenetesinatext

nějaképísně,kterou
jstepsalroku1988?
Snadjo,musímzapřemýšlet.

Tehdyjsemsevrátilzvojny,

Gorbačovužrozjelperestroj-

kuiglasnost,alevPrazejsem
velkézměnyklepšímuneviděl.

Psaljsemtřebatuhlepíseň
jménemStrach:

Pozděsestaráte/to,conám

dáváte/neníto,cochceme/Blbě

jsmevyrostli/blběsenarodili/
anejspíšblběumřeme...

Ařeknetemikousektextu,
kterýpíšeteteď?

Tapíseňsebude
jmenovatVolby:

Nakaždémkandelábruvisí

něčíhlava/jednacivízleva,

druháčučízprava/zubysejen

blýskají,zočíčišísnaha/vypadá
tonamasovýhovraha.

Předáteslovo

textaři,kterývás
inspiruje?

DejmehoMicha-

luAmbrožovi,

jehožtextyproJas-

noupákuaHudbu

Prahasemivždyc-
kyvelmilíbily.■ZpěvákkapelyVisacízámekavšeobecněuznávaný

králčeskéhopunkuJanHaubertvnímá
prezidentskévolbyspíšejakorozptýlení.

tomas.polacek@reportermagazin.cz
Prezident?Mymámekrálovství!

štafetaTomášePoláčka

JanHaubert

MICHAL

AMBROŽ

FOTODAVIDNEFF/MAFRA

TOMÁŠ

DOLEŽEL


hony

PDF file: hony.pdf© 2021 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz