DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

leták

leták
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/axZx

Velikost PDF souboru:
367.76 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/xZx.pdf
Stažení: leták.pdf

Datum uložení souboru:
30. 09. 2019» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu leták.pdf:


Jsme první organizace v ČR od roku 1989, která otevřeně nesouhlasí s prostitucí
způsobenou sociální nouzí a chce tomu předcházet. Nebereme žádné dotace
z ČR ani z EU a veškerou naši činnost hradíme z vlastních zdrojů.
Naši organizaci iniciovaly přímo ženy, které pracují nebo pracovaly jako
prostitutky a nesouhlasí se současným stavem, kdy 90% prostitutek začne
s touto profesí z důvodu sociální nouze.
Stále pro nás pracují jako dobrovolnice a mají přímý vliv na to, čím se zabýváme
a jaká řešení navrhujeme. To je dobrá záruka, že náš spolek hájí zájmy žen
ohrožených sociální nouzí a sociálně patologickými jevy.

Co děláme?
 Aktivně prosazujeme náš názor, že prostituci způsobenou sociální nouzí je
potřeba řešit, ne akceptovat jako něco, co je dané a přijatelné.

 Informujeme veřejnost a politiky o souvislostech mezi prostitucí a
sociálními problémy, jako je neplacení výživného, nedostupné bydlení
nebo exekuce. Motivujeme politiky k tomu, aby ve svých obcích co nejvíce
pomáhali ženám ohroženým sociální nouzí, a tím se věnovali prevenci.

 Vyjadřujeme se k legislativním návrhům, které mohou pomoci ženám
ohroženým sociální nouzí, jako je zálohové výživné nebo dostupné bydlení.

 Prosazujeme systematické finanční vzdělávání (finanční gramotnost) žen
jako prevenci sociální nouze.

 Naše dobrovolnice z řad prostitutek – vysokoškolaček vedou podpůrnou
skupinu pro ženy, které skončily s prostitucí nebo se o to snaží. Podporují
ženy v jejich snaze změnit profesi. Věnují se například protidrogové
prevenci nebo finančnímu vzdělávání prostitutek.

 Tyto dobrovolnice pro nás také vytvářejí odborné materiály na téma
prostituce z různých úhlů, například srovnání práv žen v erotických
podnicích a v běžném zaměstnání, doporučení pro prevenci v dětských
domovech nebo azylových domech. Všechny odborné materiály jsou
dostupné na naší facebookové stránce a volně na internetu.

 Pravidelně podporujeme symbolickými částkami jiné organizace, které
mají podobné priority jako my (azylové domy, dětské domovy, organizace
na pomoc samoživitelkám a další).

Kontakt
Předseda spolku: Libor Balga, DiS.

Působnost spolku: celá ČR

Sídlo: Na Valtické 693/60, 691 41 Břeclav – Charvátská Nová Ves

Mobil: 735 691 774
Facebook:
https://www.facebook.com/Spolekproochranuzen/
https://www.facebook.com/PodpurnaSkupinaProByvaleProstitutky/
Web:
https://spolek-pro-ochranu-zen.webnode.cz/leták

PDF file: leták.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz