DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

C Users Michaela Desktop 12.jihlavská konference Poruchy pánevní statiky a urogenekologie

C Users Michaela Desktop 12.jihlavská konference Poruchy pánevní statiky a urogenekologie
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/axOL
Popis:
Pozvánka na Jihlavskou konferenci
Velikost PDF souboru:
836.4 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/xOL.pdf
Stažení: C_Users_Michael…ologie.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu C_Users_Michaela_Desktop_12.jihlavská konference Poruchy pánevní statiky a urogenekologie.pdf:


12. jihlavská konference:
„Poruchy pánevní statiky a urogynekologie“
Místo konání: Aula Vysoké školy polytechnické Jihlava,

Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Termín: 15. února 2018
Pořádá: Jihlavská medicínská akademie

Program

08:00 - 08:45 Prezentace
08:45 - 09:00 Zahájení, úvodní slova

Moderátoi dopoledního programu: J. Feyereisl, I. Huvar

09:00 – 09:20
Novinky v urogynekologii - AUGS 2017 Providence
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., Ústav péče o matku a dít),
Podolí, Praha.

09:20 – 09:40
Minimálně invazivní přístup k řešení defektů pánevního dna
Prim MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D., UniverF

. Bati, Zlín, Gyne-
kologicko-porodnické oddělení, Krajská nemocnice T, Bati, a.s.,

Zlín.

09:40 - 10:00
Dvouletý follow up rekonstrukční operací POP
Prim. MUDr. Ivan Huvar, CSc., MUDr. Ivana Čadková, Gynekolo-
gicko–porodnické oddělení, Nemocnice Milosrdných bratří, Brno.

10:00 – 10:15 Diskuse 10:15 – 10:45 Cofee break

10:45 – 11:05

Pudendální neuralgie
Prof. MUDr. Jaromír Mašata, Ph.D., Gynekologicko – porodnická

klinika,1. lékařská fakulta, UniverF
, Praha.

11:05 – 11:25
Peripartální sonograie - Význam v rozhodovacím postupu
před vaginální extrakční operací.
Doc. MUDr. Ladislav Krofta, Ph.D., Ústav péče o matku a dítě,
Podolí, Praha.

11:25 – 11:45
Novinky v terminologii a klasiikaci sestupu pánevních
orgánů.
Prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., Gynekologicko - porodnická

klinika, Masarykova Univer
11:45 – 12:00 Diskuse 12:00 – 13:00 Oběd

Moderátoři odpoledního programu: : Z Adamík, M. Otčenášek

13:00 – 13:20

Výkony estetické gynekologie
Doc. MUDr. Michal Otčenášek, CSc., Urologická klinika,

3. lékařská fakulta UniverF
, Praha.

13:20 – 13:40
Fyzioterapie u dysfunkci pánevního dna
Mgr. Michaela Havlíčková, klinika rehabilitace a tělovýchovného
lékařství, 2. lékařská fakulta, UniverF
nice Motol, Praha.

13:40 - 14:00

Ambulantní urodynamika
Doc. MUDr. František Zá"ura, CSc., Urologická klinika, lékaské

fakulty Univer
14:00 – 14:15 Diskuse 14:15 – 14:45 Cofeebreak

14:45 – 15:05
Episiotomie v moderním pojetí: indikace, provedení a sutura
MUDr. Zden)k Rušavý, Ph.D., Gynekologicko – porodnická klini-

ka, Fakultní nemocnice Pl

15:05 – 15:25
Co víme o volných poševních páskách?
MUDr. Oldřich Šottner, Gynekologicko - porodnická klinika,

Nemocnice na Bulovce, Praha.

15:25 – 15:45 Bolesti po rekonstrukčních operacích pánevního dna
Prim MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D., UniverF

. Bati, Zlín, Gyne-
kologicko -porodnické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Zlín.

15:45 - 16:00 Diskuse, F

Záštitu nad konferencí přijali:

Hejtman Kraje Vysočina,

MUDr. Jiří Běhounek
Rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava,

doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.,

Ředitel Nemocnice Jihlava,
MUDr. Lukáš Velev, MHA.
Odborní garanti kurzu:

doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.,

Pedseda české gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

Ředitel Ústavu péče o matku a dítě, Podolí, Praha.

Prof. MUDr. Aleš RoF

Pednosta Gynekologicko – porodnického odd)lení,
Nemocnice Jihlava.
Koordinátorky kurzu:

Bc. Bory3ská Michaela

Referent vzdělávání

Oddělení personální a mzdové

Nemocnice Jihlava, p.o.

Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

tel: +420 567 157 670

e-mail: borynskam@nemji.cz

web: www.nemji.cF

Akce je zaazena do systému celoživotního vzd)lávání lékaA a je
ohodnocena 6 kredity.
Každý účastník obdrží certiikát s kreditními body.

Závaznou přihlášku naleznete na adrese:

www.nemji.cF
Konferenční poplatek 500 Kč. (uhradit na místě při registraci)
Sponzoři:

Mgr. Alena Valová

Vrchní sestra

Gynekologicko-porodnické odd)lení

Nemocnice Jihlava, p.o.

Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

tel: +420 567 157 832

e-mail: valovaa@nemji.cz

web: www.nemji.cFC Users Michaela Desktop 12.jihlavská konference Poruchy pánevní statiky a urogenekologie

PDF file: C_Users_Michaela_Desktop_12.jihlavská konference Poruchy pánevní statiky a urogenekologie.pdf

C:UsersMichaelaDesktopĂ.jihlavská konference Poruchy pánevní statiky a urogenekologie© 2020 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czoriginální samolepky na stěnuplastikové modely