DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

jak nevychovat prostitutku (1)

jak nevychovat prostitutku (1)
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/awr3

Velikost PDF souboru:
357.75 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/wr3.pdf
Stažení: jak nevychovat …ku (1).pdf

Datum uložení souboru:
10. 10. 2019» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu jak nevychovat prostitutku (1).pdf:


EXISTUJE NÁVOD, JAK NEVYCHOVAT BUDOUCÍ PROSTITUTKU?
Naše dobrovolnice se věnují prostituci v průměru 7 - 10 let a setkaly se s řadou prostitutek,
z nichž až 90% vedly k prostituci sociální důvody. Z vyprávění svých kolegyní se dozvěděly,
že mnohé prostitutky měly problematický vztah s matkou, necítí v rodině zázemí nebo mají
zkušenosti se sexuálním zneužíváním. Nastudovaly si odbornou literaturu a shrnuly pro vás
svoje zkušenosti z terénu.

JAK VYCHOVAT SVOU DCERU, ABY UMĚLA ŘEŠIT EXISTENČNÍ PROBLÉMY
JINAK NEŽ PROSTITUCÍ?
 dávejte jí najevo, že ji máte rádi, i když zlobí
 mějte harmonický vztah se svým partnerem
 netolerujte v rodině domácí násilí ani sexuální zneužívání
 vždy pro ni buďte oporou, a to i v dospělosti (nevyčítejte jí, že se na vás obrátila
v potížích, nedělejte kvůli tomu "dusno")
 učte ji, jak řešit existenční problémy jinak než prostitucí, třeba ztrátu zaměstnání nebo

dluhy

 učte ji zacházet s penězi

 neživte se prostitucí

CO NÁS K TOMU VEDE?
 Děti, které se cítí milované, jsou i v dospělosti více cílevědomé, odolnější proti stresu
a problémy řeší aktivně, nečekají, až se jejich problémy vyřeší samy. To jim pomáhá
řešit existenční problémy jinak než prostitucí.
 V rodinách, kde dospělé dcery získají dojem, že se nemohou v případě potíží obrátit na
rodiče, že by se k nim rodiče chovali odmítavě a dávali jim najevo, že jsou jim na obtíž,
se dcery často začnou živit prostitucí, i když jako děti vyrůstaly v harmonickém
prostředí (aby se vyhnuly výčitkám a "dusnu").
 Prostitutkami se podle námi oslovených odborníků často stávají ženy, jejichž matky
v rodině tolerovaly domácí násilí nebo sexuální zneužívání a vědomě proti tomu
nezasáhly. Dcery se tím naučí, že nevážit si svého těla je v pořádku, a prostituce je pro
ně cesta, jak "z toho aspoň něco mít".
 I když většina prostitutek se snaží svou profesi utajit a chce pro své děti lepší život,
často se to nedaří, dcery jejich profesi "zdědí" a volí prostituci podvědomě jako
přijatelné řešení existenčních problémů. Mají větší sklony k prostituci v případě, že se
prostituce vyskytuje u sourozenců. Jedna z našich dobrovolnic také vzpomíná, že si
z dětství pamatuje sousedku - prostitutku, kterou obdivovala, jak jí to sluší. Proto je
nejlepší prevence vyhnout se práci v prostituci, pokud nechcete, aby se této profesi
věnovaly i vaše děti.

ZDROJE
Farková, Marie. 2009. Dospělost a její variabilita. Praha: Grada.
Weidlichová, Iva. 2008. Sociálně a pedagogicko psychologické aspekty rozvoje osobnosti. Ústí
nad Labem: UJEP.
Švingalová, Dana. 2006. Úvod do vývojové psychologie. Liberec: Technická univerzita.
Říčan, Pavel. 2006. Cesta životem. Praha: Portál.
Vágnerová, Marie. 2008. Vývojová psychologie pro obor speciální pedagogika -
vychovatelství. Liberec: Technická univerzita v Liberci.
Vágnerová, Marie. Vývojová psychologie pro obor speciální pedagogika předškolního
věku. Liberec: Technická univerzita v Liberci.jak nevychovat prostitutku (1)

PDF file: jak nevychovat prostitutku (1).pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz