DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Láska

Láska
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/awqW

Velikost PDF souboru:
67.11 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/wqW.pdf
Stažení: Láska.pdf

Datum uložení souboru:
26. 09. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Láska.pdf:


L Á S K A

Veľa ľudí aj v dnešnej dobe zmýšľa negatívne. Ale tým, že sa sústredíme na
negatívne veci v našich životoch, staneme sa negatívnymi ľuďmi. Všetko naše správanie

sa stáva
negatívne. Rýchlo sa vytráca láska a radosť, a to len preto, že sme sa často
nerozhodli zmýšľať pozitívne. Mali by sme si svoje myšlienky vyberať pozorne a vždy
hľadať v našich životoch čo je dobré: Biblia nás učí vždy dúfať v to najlepšie, a potom sa aj
náš život stáva šťastnejším, pokojnejším a prúdi cez nás Božia láska.

1.Jánov list, 4. kapitola, 16.verš: A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má
Boh k nám. Boh je láska, a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
Veď On poslal svojho jednorodeného syna na svet ako zmiernu obetu za naše hriechy,
aby sme skrze neho mali život.
Možno môže za to naša „ťažká“ minulosť, alebo momentálne ťažkosti a trápenia, bolesť,
zrada, nedôvera, slabá viera, strach. Ale kto nemal „ťažkú minulosť“, ale

bo nepociťuje
občasné ťažkosti? Toto nám nemôže brániť žiť v láske.

1.Jánov list, 4.kapitola, 18.verš: V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa
strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.
Náš strach je tam, na čom nám najviac záleží a kde najmenej dôverujeme Bohu. Tak
ako sa buduje aj viera v Boha prostredníctvom jeho milovaného syna Ježiša, nášho pána,
tak sa buduje aj láska, ktorú prijímame od nášho Nebeského Otca. Pravá láska je úprimná
túžba po blahu pre ostatných.

1.list Korinťanom, 13.kapitola, 4.
-6.verš: Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá,
nezávidí, nevypína sa, nevystavuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje
sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy.
Najťažšie je zachovať si Božiu lásku v nás a prejavovať ju pri rôznych skúškach,
ktorými prechádzame. Je ťažké prejavovať lásku, keď nás niekto ohovára, ponižuje,
fyzicky alebo psychicky týra, sme v súžení. Ale práve to sú naše chvíle, kedy musíme

upevňovať v sebe Božiu
vieru a všetkým bytím prejaviť lásku, ktorú dostávame od nášho
Otca, aby sme sa priblížili k Božiemu kráľovstvu.

Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 46.verš: Lebo ak milujete tých, so vás milujú,
akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici?
Dobro má každý z nás v sebe. Len sa musí naň sústrediť a nezabíjať ho zlým
zmýšľaním a skutkami. Niektorí sú možno „deťmi“ v láske a dobrých skutkoch, niektorí sú
znovuzrodení v Kristovi, iní sú viac či menej požehnaní duchom pokory a trpezlivosti a
konajú dobré skutky spontánne. Všetci by sme však mali prosiť o silu od Boha skrze
Ježiša Krista, aby sme mohli dennodenne prejavovať Božiu lásku skrze dobré skutky a
tým si zaslúžili spoludedičstvo na Božom kráľovstve. O to viac veriaci. Lebo viera bez
láskavých skutkov je nedokonalá.

List Jaskubov, 2.kapitola, 26.verš: Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj
viera bez skutkov.
Ako môže aj niekto neveriaci či veriaci povedať: „ja poznám lásku“, keď miluje jedného,
dvoch ľudí a k ostatným je zatrpknutý, závistlivý, povýšenecký, ohováračský či zloprajný?
Veď toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.

List Rimanom, 13.kapitola, 9.-10.verš: Lebo: Nescudzoložíš! Nezabiješ!
Nepokradneš! Nepožiadaš!
A ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove:
Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!. Láska nerobí zle blížnemu; teda
naplnením zákona je láska.
Veď konať dobré skutky by nemalo byť ťažké, ak máme v sebe Božiu lásku. Ak ich

nevidíme vo svojom živo
te, mali by sme prosiť a modliť sa, aby nám milostivý Boh otvoril
oči a srdcia, uviedol nás na správne chodníky a priviedol nás k sebe podľa svojej vôle.

1.Jánov list, 5.kapitola, 3.verš: Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame
jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké.
Nekonečná pravá láska sa dá nájsť takmer v každej kapitole vo svätom písme. V
evanjeliách príchodom nášho pána, Ježiša Krista, sa nám zjavuje pravá láska v každom
jeho slove a čine. Ukazuje nám ako pravá láska vyzerá vo svetskom živote a poukazuje na
to aj v prikázaniach.
Prvé a najväčšie prikázanie je: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto prikázaniach spočíva celý zákon.

1.Petrov list, 4.kapitola, 8.verš: A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým,
lebo láska zakrýva množstvo hriechov.

Apoštol Pavol opísal pocity aký by bol život bez lásky.

1.list Korinťanom, 13.kapitola, 1.
-3.verš: Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj
anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.
A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som
mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som
nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje
telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

Ako tvrdí aj príslovie, 15.kapitola, 17. verš: Lepšia je zelenina za pokrm a láska
popritom, ako vykŕmený vôl a pritom nenávisť.

Prosím Ťa milostivý a láskavý Bože, tvorca všetkého živého na zemi, na nebi aj pod
vodou, zošli na nás svojho Ducha a požehnávaj všetkých svojou nesmiernou láskou.

Láskou, ktorá buduje vieru,
z viery vzíde porozumenie, z porozumenia pokora, z pokory
vzíde pokoj a radosť.Láska

PDF file: Láska.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz