DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Vyhlášení VŘ 2. kolo

Vyhlášení VŘ 2. kolo
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/atlt

Velikost PDF souboru:
214.3 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/tlt.pdf
Stažení: Vyhlášení VŘ 2.…. kolo.pdf

Datum uložení souboru:
12. 11. 2019



» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF





» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «





Přepis textového obsahu PDF dokumentu Vyhlášení VŘ 2. kolo.pdf:


ERASMUS+
Vyhlášení 2. kola výběrového řízení na LS
2019/2020 na studijní pobyty a praktické stáže
Studenti se mohou účastnit studijního pobytu a/nebo praktické stáže v zahraničí opakovaně v každé
úrovni vysokoškolského studia (Bc., NMgr., Ph.D.). Celkový počet měsíců pro každou úroveň studia je 12,
přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student
Mobility for Traineeship) nebo kombinace obou aktivit.
Přihlašovat na studijní pobyty se mohou studenti, kteří budou v době plánovaného výjezdu zapsáni
minimálně do druhého ročníku bakalářského studia.
Na praktické stáže se mohou přihlašovat studenti již od letního semestru 1. ročníku!!!

POKYNY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ:
Studenti se do výběrového řízení zařadí po zaregistrování se na odkazu

https://erasmus.ujep.cz/
Systém Vám na základě informací ve Stagu předvyplní požadované přílohy, které poté jen vytisknete,
podepíšete a odevzdáte fakultní koordinátorce.

Přihlašování v systému bude možné do 26. 11. 2019 do 12:00 hod.
Vytištěné a podepsané přihlášky na vybrané univerzity odevzdejte, prosím, nejpozději do 26. 11. 2019 do
15:00.
O odevzdaných přihláškách na studijní pobyty či praktické stáže bude komise rozhodovat v úterý 29. 10.
2019 ve 13 hodin. Ihned poté budou účastníci výběrového řízení o jeho výsledku informováni e-mailem.

Výběr školy můžete konzultovat se svým akademickým koordinátorem na katedře:
KGER: Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D. tereza.hrabcova@ujep.cz
KHI: Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. stanislava.musilova@ujep.cz
KPF: Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D. konradovaveronika@seznam.cz
Přihlášku spolu s motivačním dopisem a výpisem studijních výsledků můžete zaslat i naskenované
s vlastnoručním podpisem modrou tužkou ve formátu pdf.

Výjezdy je možné/nutné uskutečnit v době od
1. 2. 2020 do 30. 9. 2020!

NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY:
1. Vyplněná přihláška k výběrovému řízení s vlastnoručním podpisem, vygenerovaná ze systému.
2. Motivační dopis v českém jazyce (studenti KGER odevzdají vyplněný Bewerbungsformular
v němčině) s vlastnoručním podpisem. Do motivačního dopisu uveďte zejména důvod svého
rozhodnutí, představu o obsahu studia/pracovní stáže a úroveň znalosti jazyka země a jazyka
výuky. Formulář motivačního dopisu vč. parametrů naleznete též v online systému. Studenti
Filozofické fakulty mají možnost zde zaškrtnout položku žádosti o stipendium FF, které činí 2.500,-
za každý měsíc strávený v zahraničí.
3. Výpis dosavadních studijních výsledků v angličtině (k dostání na studijním oddělení).
4. Doklad o jazykových znalostech (např. kopie maturitního vysvědčení, certifikátu,…), pokud takový
máte.
5. Čestné prohlášení, které taktéž stačí jen vytisknout ze systému a podepsat.

KRITÉRIA VÝBĚRU:

Ukončený první ročník Bc. studia v době výjezdu (u studijních pobytů).

Datum podání přihlášky

Aktivní členství v ESN Ústí

Motivace ke studiu (obsah, zaměření, cíle)

Studijní výsledky

Ročník studia – pokud je student před uzavřením studia a splnil již všechny podmínky pro to, aby
mohl uzavřít index, má v případě většího počtu zájemců o jedno místo nižší preferenci. V případě
praktické stáže toto kritérium nehraje roli.

Pokud student v předchozích výběrových řízeních zrušil výjezd bez udání důvodu, je
preferován nejméně ze všech zájemců.

SLOŽENÍ VÝBĚROVÉ KOMISE:
Mgr. David Tomíček, Ph.D. – proděkan pro vědu a zahraničí
Mgr. Tereza Hrabcová, Ph.D. – koordinátorka KGER
Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. – koordinátorka KHI
Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D. – koordinátorka KPF
Mgr. Jana Burdová – fakultní koordinátorka, tajemnice komise

V případě splnění podmínek zařadí komise uchazeče do plánu výjezdů. KONEČNÉ ROZHODNUTÍ však
závisí na počtu zájemců a měsíců, které bude mít UJEP jako celek pro letní semestr 2019/2020 k dispozici
a na jeho přijetí zahraniční institucí.

Bližší informace Vám podá fakultní koordinátorka Mgr. Jana Burdová (Jana.Burdova@ujep.cz)
Kompletní informace k programu Erasmus+



Vyhlášení VŘ 2. kolo

PDF file: Vyhlášení VŘ 2. kolo.pdf



© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz