DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Žádost - Odbor dopravy Beroun

Žádost  - Odbor dopravy Beroun
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/asy8

Velikost PDF souboru:
190.84 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/sy8.pdf
Stažení: Žádost - Beroun.pdf

Datum uložení souboru:
15. 09. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Žádost - Beroun.pdf:


Městský úřad Beroun

Odbor dopravy a správních agend

Politických vězňů 20

266 01 Beroun-Město

Ve Stašově 11. 7. 2017

Věc: Žádost o stanovení místní úpravy dopravního značení

Obracíme se na Vás se žádostí o změnu místní úpravy dopravního značení, původně navrženého v
projektové dokumentaci stavby „STAŠOV – NADE VSÍ“. Tato změna se týká komunikace „Větev C“.
Navrhujeme změnu jednosměrného dopravního režimu dle přiloženého situačního nákresu
s platností od data kolaudace stavby.

Původně navržený jednosměrný provoz na větvi „C“ ve směru od východní větve „A“ k západní místní
obslužné komunikaci je pro nás, obyvatele nemovitostí s vjezdy na komunikaci „C“, nevyhovující.
Výjezd po větvi „D“ je po strmě stoupající komunikaci, výjezd po větvi „A“ je také stoupající a
vyžaduje výrazné zpomalení při odbočení vpravo na komunikaci „C“. Obě varianty jsou pro obyvatele
v zimním období problematické.
Při horší sjízdnosti, z důvodu sněhu nebo námrazy, je bezpečný vjezd na komunikaci větve „C“ pouze
od západní strany, tzn. od pomníčku.

Tuto navrženou změnu odsouhlasili obyvatelé nemovitostí u větve „C“ (viz. příloha č. 1 a 2).
O souhlasná stanoviska jsme zažádali Obec Stašov a Dopravního inspektorát PČR v Berouně. Kopie
těchto dokumentů jsou přílohou této žádosti a budou Vám zaslány po schválení příslušnými úřady.

Výhody navržené změny místní úpravy:

1) Vyšší bezpečnost dopravy v zimním období
2) Snížení automobilového provozu v centru obce oproti původnímu návrhu. Ten navrhuje
výjezd veškeré dopravy z větví A, D a C do středu obce. Při změně směru bude výjezd všech
vozidel na východní stranu k větvi A. Provoz od centra obce tak bude snížen o vozidla
používající k vjezdu větev D.

Za kladné vyřízení navržené změně dopravního značení na komunikaci větev „C“ předem děkujeme.

Miroslav Tichý

Stašov 28

267 51 Zdice

Tel.: 603 849 221

E-mail: m.tichy@znacky-praha.cz

Přílohy:

1) Záznam o projednání změny a souhlas obyvatel (1/1)
2) Záznam o projednání změny a souhlas obyvatel (1/2)
3) Souhlasy obyvatel – zvýrazněno na katastrální mapě
4) Žádost o vydání písemného vyjádření PČR - kopie
5) Žádost o souhlasné stanovisko správce komunikace - kopie

6) Situační nákresŽádost - Odbor dopravy Beroun

PDF file: Žádost - Beroun.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz