DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Si 296 2018 3 (1)

Si 296 2018 3 (1)
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/asGi
Popis:
Odpověď Krajského soudu v Ústí nad Labem
Velikost PDF souboru:
91.94 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/sGi.pdf
Stažení: Si_296_2018_3 (1).pdf

Datum uložení souboru:
30. 09. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Si_296_2018_3 (1).pdf:


VAŠE ZNAČKA:
ZE DNE:
Mgr. Evžen Martínek, Ph.D.

Pod Bulfem 168

411 83 Hrobce

email: evzen.martinek@seznam.cz

NAŠE ZNAČKA: Si 296/2018

VYŘIZUJE: JUDr. Veronika Suchoňová
TELEFON:
E-MAIL:

ÚSTÍ NAD LABEM: 27. 9. 2018

Žádost o poskytnutí informace

Vážený pane Martínku,

dne 25. 9. 2018 obdržel Krajský soud v Ústí nad Labem žádost o poskytnutí informace podle
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž požadoval
poskytnutí informací ve formě zodpovězení položených otázek. K Vaší žádosti Vám sděluji
následující:
1. Z jakého trestného činu/přečinů byly obviněné osoby uznány vinnými či trestných
činů/přečinů ve výše uvedené věci?
- přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku.
2. Jaký trest byl obviněným osobám udělen/potvrzen? Bylo uvedeným osobám uloženo
rozsudkem uhradit náhradu škody, resp. byl přiznán poškozené straně nárok na náhradu škody?
V jaké výši? Byla poškozenou stranou ve věci město Roudnice nad Labem resp. její společnost
Teplo-byty, s.r.o.?
- obžalovaní byli odsouzeni k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku se
zkušební dobou v trvání dvou let. Informace o poškozených jsou chráněny zákonem.
3. Kolik osob bylo v uvedené věci obviněno a kolik z nich bylo uznáno vinnými a z jakých
trestných činů/přečinů? Byly nějaké obviněné osoby zproštěny viny v původním rozsudku
Okresního soudu nebo v rozsudku odvolacího Krajského soudu?
- trestní řízení bylo vedeno proti dvěma osobám, přičemž obě osoby byly shledány vinnými.
4. Které věci se věcně týkalo uznání vinným – tj. jaké smlouvy či jiné skutečnosti resp.
skutkové podstaty? Jednalo se v uvedeném případě o smlouvu mezi společností města Roudnice
nad Labem (Teplo-byty, s.r.o.) a společností Dalkia?
- bližší informace o skutkových okolnostech trestního řízení Vám nemůže poskytnout, neboť
s písemným vyhotovením, jež tyto informace obsahuje, se nejprve musí seznámit všichni
účastníci trestního řízení.
5. Jaká jsou jména osob, které byly uznány vinnými v uvedeném odvolacím řízení u
Krajského soudu v Ústí nad Labem resp. v původním rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích
ve výše uvedené věci, který Krajský soud pouze v plném rozsahu potvrdil? Je mezi osobami
pravomocně odsouzenými pan Ing. Luboš Matek, trvale bytem Pod Bulfem 151, 411 83 Hrobce?
- jména účastníků trestního řízení jsou chráněna zákonem, mohu Vám poskytnout pouze jejich
iniciály, jež zní O. K. a L. M.
6. Od kterého data bylo rozhodnutí Krajského soudu pravomocné, tj. od kterého dne jsou
uvedené osoby pravomocně uznány vinnými?
- rozhodnutí odvolacího soudu bylo vydáno 24. 10. 2017.
7. Je formálně možné, aby uvedené osoby, které byly pravomocně uznány vinnými, mohly
mít k dnešnímu dni tzv. čistý trestní rejstřík? Tj. je možné, aby měly čistý trestní rejstřík v období
od data, kdy začalo být rozhodnutí o jejich trestu resp. o jeho potvrzení krajským soudem
pravomocné, do dnešního dne, tj. 24. 9. 2018??
- ano, tato skutečnost mohla s ohledem na porosudkovou agendu opravdu nastat.
8. Jakého trestného činu se dopouští osoba, která veřejně uvádí falešný údaj o tom, že má
čistý trestní rejstřík, ačkoli toto není pravdou?
- výpis z rejstříku trestů je vystavován vždy na žádost konkrétní osoby, která jediná má právo
vědět a šířit informace o své trestné minulosti a tudíž třetí osoby nejsou schopny věrohodně
ověřit jejich pravdivost, pokud jim dotyčná osoba sama ze své vůle výpis z rejstříku trestů
neposkytne k nahlížení.
9. Zároveň Vás žádám o zaslání kopie rozhodnutí krajského soudu a okresního soudu
v uvedené věci.
- Vaší žádosti nemůžeme vyhovět, neboť s písemným vyhotovením rozhodnutí odvolacího
soudu se nejprve musí seznámit všichni účastníci trestního řízení. Anonymizovanou verzi
rozhodnutí soudu I. stupně Vám zasíláme v příloze.

s přátelským pozdravem

JUDr. Veronika Suchoňová v. r.

asistentka předsedy souduSi 296 2018 3 (1)

PDF file: Si_296_2018_3 (1).pdf

Spr 15© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz