DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Otvorený list Zonácia TANAPu

Otvorený list Zonácia TANAPu
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aqxv

Velikost PDF souboru:
110.9 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/qxv.pdf
Stažení: Otvorený list …nácia.pdf

Datum uložení souboru:
10. 11. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Otvorený list Zonácia.pdf:


Ing. László Sólymos minister Ministerstvo životného prostredia SR Námestie ž. Štúra 1 812 35 Bratislava Vysoké Tatry 31. október 2017 Vážený pán minister, v mene skupiny poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Vysoké Tatry sa na Vás obraciam s výzvou na neodkladné predloženie vedeckého návrhu zonácie Tatranského národného parku na rokovanie vlády Slovenskej republiky a na vynaloženie maximálneho argumentačného úsilia pre jeho prijatie. Sedemnásťročná absencia zonácie nášho najstaršieho národného parku sa už nezvratne podpísala na jeho podobe, negatívne poznačila stovky hektárov biotopov, zhoršila podmienky pre život množstva chránených živočíchov a rastlín, prispela k erózii tatranskej pôdy a zanechala veľa stavebných stôp narúšajúcich jeho krajinný charakter. Sú časný sta v taktiež um ožňuje poskytov anie množstva stavebných povolení s negatívnym dopadom na tatranskú prírodu a kvantum výnimiek pre ťažbu dreva, výruby lesa a kosodreviny. Zonácie národných parkov sú v kultúrnych a vyspelých krajin ách základným nástrojom pri prelínaní sa oc hrany prírody a krajiny s jej využívaním. Vzhľadom k existencii kvalitného vedeckého návrhu zonáci e spĺňajúceho medzinárodné štandardy ochrany prírody a krajiny, ďalšie predlžovanie tohto pre TANAP dlhodobo neúnosného stavu nebude možné považovať za nič iné, ako za ďalšie obštrukcie vylobované rôznymi záujmovými skupinami. Vážený pán minister, po dlhých rokoch nezáujmu Vašich predchodcov máte výnimočnú šancu ukázať ver ejnosti, že t o s ochranou slovenskej prírody a krajiny myslí Ministerstvo životného prostredia SR naozaj vážne. Predložením odborného návrhu zonácie TANAPu a garantovaním jeho napĺňania by ste sa stali ministrom, ktorému sa ako jed inému podarilo zastavi ť ďalšiu devastáciu a dezintegráciu Vysokých Tatier. Tatranská príroda, Tatranci a verím, že aj a bsolútna väčšina obyvateľov Slovenska, by Vám boli navždy nesmierne vďační. S úctou Alexander Gálfy poslanec MsZ Vysoké Tatry


Otvorený list Zonácia TANAPu

PDF file: Otvorený list Zonácia.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz