DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Prihlaska DomovarniciCB

Prihlaska DomovarniciCB
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/anGj
Popis:
737448407
Velikost PDF souboru:
516.84 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/nGj.pdf
Stažení: Prihlaska_Domov…niciCB.pdf

Datum uložení souboru:
24. 07. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Prihlaska_DomovarniciCB.pdf:


Přihláška do spolku Domovarníci České Budějovice, z. s.

E-mailDomovarniciCB@gmail.com

Facebook
Domovarníci České Budějovice, z. s.

Sídlo

Podpis

Datum narozeníMísto narození

Adresa trvalého bydliště

Kontaktní adresa*

Dne

EmailTelefon

TitulTitulJménoPříjmení

07288115
Pražská 508, Hluboká nad Vltavou, 373 41
SvýmpodpisemvyjadřujetesouhlassezpracovánímVašichosobníchúdajůvsouladusezákonemč.
101/2000Sb.,oochraněosobníchúdajů,vezněnípozdějšíchpředpisůanařízením(EU)2016/679o
ochraněfyzickýchosobvsouvislostisezpracovánímosobníchúdajůaovolnémpohybutěchtoúdajů
(GDPR)spolkemzaúčelem:a)vedeníseznamůaevidencíčlenůapředávánítěchtoúdajůmezi
organizačnímisložkamispolkuprozajištěníběžnéčinnostispolku;b)předáváníosobníchúdajů
nadřízenýmorganizacím,partnerůmaúřadůmprozajištěníběžnéčinnostispolku,popř.jejího
financování;c)zasíláníinformacíopořádanýchakcíchavýstupechaktivitspolkunadrámecběžné
činnosti;d)zveřejněníseznamučlenůnawebovýchstránkách,vročenkáchavýročníchzprávách.
TentosouhlasvyjadřujetepodobuVašehočlenstvísespolku.
Svýmpodpisemstvrzujetepravdivostapřesnostuvedenýchúdajů.

Vyplněnouapodepsanoupřihlášku:(a)oskenujteaodešletenae-mailovouadresuspolku;(b)
doručtekorespondenčne;(c)neboosobněnaadresusídlaspolku
* Vyplňte pouze v případě, že se neshoduje s adresou trvalého bydliště


Prihlaska DomovarniciCB

PDF file: Prihlaska_DomovarniciCB.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz