DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

exkurzie 2024

exkurzie 2024
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/amgh
Popis:
Botanické exkurzie, jar 2024
Velikost PDF souboru:
375.67 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/mgh.pdf
Stažení: SBE_JAR 2024.pdf

Datum uložení souboru:
24. 04. 2024» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu SBE_JAR 2024.pdf:


XXIV. ročník

SOBOTŇAJŠIE

BOTANICKÉ EXKURZIE

Jar 2024

(Zraz platí za každého počasia; ďalší program nemusí.)

16. 3.

sobota

Vedúci: RNDr. Helga Kothajová

Mgr. Andrej Somora

(CHKO Dunajské luhy)

Zameranie: cievnaté rastliny,

ochrana prírody,

hydromorfológia
Trasa: Karloveská zátoka – Chránený areál Sihoť
Biotopy: lužné lesy, invázne rastliny, vodný zdroj
Zraz: o 10.00 hod., Bratislava, pred vchodom do Botanickej záhrady (príchod možný
autobusmi č. 29, 32 alebo električkami č. 4, 9 na zastávku Botanická záhrada)

20. 4.

sobota
Vedúci: Mgr. Adam Kantor, PhD.
RNDr. Dominik Roman Letz, PhD.

(Botanický ústav CBRB SAV)
Zameranie:

cievnaté rastliny
Trasa: sídlisko Kopčany – Nesto – Pohraničiarska signálka – Vojenský cintorín a Bunker B-S 8

– sídlisko Kopčany
Biotopy: synantropná vegetácia na sídlisku, v okolí stavenísk, pri okrajoch ciest a polí
Zraz: o 9.30 hod., Bratislava-Petržalka, zastávka MHD Kopčany, sídlisko (zastávka autobusu
č. 80; možnosť prísť aj autobusom č. 99 a vystúpiť na zastávke Bratská, odtiaľ prejsť pešo)

4. 5.

sobota
Vedúci: RNDr. Iva Hodálová, CSc.
RNDr. Pavol Mereďa, PhD. (Botanický ústav CBRB SAV)
Zameranie:

cievnaté rastliny
Trasa: Lamač, zastávka Bakošova – údolie Lamačského potoka (Cigánsky jarok) – vrch Hrubá
pleš (cesta popod vrchol) – chatová osada Plánky v Lamači
Biotopy: dubovo-hrabové a jelšové lesy
Zraz: o 9.00 hod., Bratislava-Lamač, zastávka MHD Bakošova (zastávka autobusov č. 23, 30,
63; možnosť prísť aj autobusom č. 37 a vystúpiť na zastávke Hodonínska, odtiaľ prejsť pešo)

18. 5.

sobota
Vedúci: Mgr. Martina Kosorínová (CHKO Záhorie)
Mgr. Iveta Škodová, PhD. (Botanický ústav CBRB SAV)
Zameranie:

cievnaté rastliny
Trasa: Rohožník – Prírodná rezervácia Zámok – Rohožník
Biotopy: pralesovité zvyšky lesných biotopov: sucho a kyslomilné dubové lesy, lipovo-javorové
sutinové lesy, kyslomilné bukové lesy
Zraz: o 9.00 hod., Rohožník, zastávka Tesco (autobus ide z Bratislavy AS o 7.33 hod.,

nástupišťa 14)
Poznámka: Návrat autobusom do Bratislavy je možný zo zastávky Rohožník-Tesco o 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00.

Prípadné otázky adresujte na: jana.majekova@savba.skexkurzie 2024

PDF file: SBE_JAR 2024.pdf

SOBOTŇAJŠIE BOTANICKÉ EXKURZIE© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz