DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

ochrana+soukromí+prostitutek návrh

ochrana+soukromí+prostitutek návrh
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/amSI

Velikost PDF souboru:
224.36 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/mSI.pdf
Stažení: ochrana soukrom…_návrh.pdf

Datum uložení souboru:
16. 10. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu ochrana+soukromí+prostitutek_návrh.pdf:


OCHRANA OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY PŘED ZVEŘEJNĚNÍM

JEJICH INTIMNÍCH FOTOGRAFIÍ

NÁVRH SPOLKU PRO OCHRANU ŽEN, Z. S.

Z čeho vycházíme
Jen v roce 2014 došlo v České republice podle statistik ministerstva vnitra ke 490 případům
nebezpečného pronásledování.
V roce 2014 podle těchto statistik došlo ke 2217 případům nebezpečného vyhrožování a dále
1338 případům vydírání.
V České republice je podle posledních průzkumů až 40000 prostitutek.
Každá druhá prostitutka je zároveň matka samoživitelka, která se potýká s neplacením
výživného ze strany otce dítěte, často v kombinaci se zadlužením.
Každoročně stoupá počet žen starších 50 let pracujících v prostituci, stoupá počet
vysokoškolaček v prostituci a negativním trendem posledních let jsou ženy se zdravotním
postižením, které nejsou schopny přežít z invalidního důchodu a přivydělávají si prostitucí.
Další skupinou ohroženou vstupem do prostituce jsou ženy po opuštění dětského domova,
které tímto způsobem řeší okamžitou potřebu zaměstnání a bydlení.
Zveřejněním intimních fotografií a potížemi z toho vyplývajícími jsou tak ohroženy
v souvislosti s prostitucí zejména matky samoživitelky a jejich děti, kterých se tato situace
zvlášť negativně dotýká, ženy starší 50 let a dále ženy se zdravotním postižením.

Na základě těchto údajů navrhujeme
Definovat zveřejnění intimních fotografií občanky nebo občana České republiky nebo
vyhrožování jejich zveřejněním jako trestný čin, a to včetně jejich předání blízké osobě nebo
zaměstnavateli, buď jako vydírání, nebo jako jiný trestný čin, který by byl zcela nově
definován.
Definovat vyhrožování zveřejněním intimních fotografií občanu nebo občance České
republiky ze strany druhé osoby, a to prostřednictvím vyhrožování osobně, poštou, emailem,
prostřednictvím telefonu, internetu nebo sociálních sítí, jako trestný čin.
Distribuovat plakáty a billboardy politické strany XY s textem například „Šíření vašich
intimních fotografií bude trestné.“ nebo podobného znění v místech se zvýšenou koncentrací
žen pracujících v prostituci, tj. na území Hlavního města Prahy (například Hlavní nádraží,
Václavské náměstí, ulice Ve Smečkách, Vinohradská, Francouzská, Karlovo náměstí, Flora,
Zlatnická v blízkosti sídla firmy Eskort Online, Koněvova nebo v blízkosti nočních podniků),
dále je distribuovat v Rudné u Prahy, v Ústí nad Labem, Rumburku, Mostě, Plzni, Ostravě,
Brně, Domažlicích, České Kubici, Železné Rudě a dále na hraničních přechodech Folmava,
Železná Ruda, Dolní Dvořiště, Hatě a v dalších místech podle uvážení.

Současný stav
V současné době není zveřejnění intimních fotografií občanky nebo občana České republiky,
nebo jejich poskytnutí třetí osobě, ani vyhrožování jejich zveřejněním, a to včetně jejich
předání blízké osobě nebo zaměstnavateli, v praxi považováno za trestný čin vydírání ani za
jiný trestný čin, pokud mu nepředchází žádost o finanční kompenzaci nebo jinou protislužbu.
Dopady takového jednání na poškozenou osobu, její psychický stav a její pracovní a rodinný
život jsou stejné jako u vydírání, ale poškozená osoba nemá v současné době jednoznačnou
oporu v Trestním zákoníku.
Nejvíce ohrožených je podle posledních průzkumů až 40000 žen pracujících v prostituci,
z nichž je 20000 matek samoživitelek. Ty současný stav nejvíce ohrožuje, protože zveřejnění
jejich intimních fotografií, případně jejich „pracovních fotografií“ jako prostitutek naruší
jejich rodinné vztahy. Tím jim ztíží jako matkám samoživitelkám hledání zaměstnání mimo
prostituci, což není v zájmu České republiky.
Současným stavem je zároveň ohrožen blíže nezjištěný počet žen, které se věnovaly prostituci
kdykoliv minulosti, s tím, že v současné době je v České republice převažujícím důvodem
vstupu žen do prostituce jejich sociální nouze, snaha uživit své děti, neplacení výživného,
hrozba exekuce, hrozba vystěhování z bytu až odebrání dětí a ženské chudoby.
Zároveň je současným stavem a trestní nepostižitelností takového jednání ohrožen jakýkoliv
občan nebo občanka České republiky.

Výhody návrhu Spolku pro ochranu žen
Návrh Spolku pro ochranu žen řeší současné právní vakuum a nemožnost trestně stíhat
zveřejnění intimních fotografií občanky nebo občana České republiky, nebo jejich poskytnutí
třetí osobě, ani vyhrožování jejich zveřejněním, a to včetně jejich předání blízké osobě nebo
zaměstnavateli, jako vydírání ani jako jiný trestný čin, pokud tomuto jednání nepředchází
žádost o finanční kompenzaci nebo jinou protislužbu.
Tato pozitivní změna se dotkne všech občanek a občanů České republiky.
Využití tohoto návrhu ve volební kampani politické strany XY do Poslanecké sněmovny
může přinést až 40000 hlasů pro politickou stranu XY navíc od žen pracujících v prostituci a
vysoký počet hlasů dalších voličů, kteří se obávají zveřejnění svých intimních fotografií, nebo
kteří tím mohou být v budoucnu ohroženi.ochrana+soukromí+prostitutek návrh

PDF file: ochrana+soukromí+prostitutek_návrh.pdf

OCHRANA OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY PŘED ZVEŘEJNĚNÍM JEJICH INTIMNÍCH FOTOGRAFIÍ© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz