DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

tipy pro zodpovědné obce a kraje (1)

tipy pro zodpovědné obce a kraje (1)
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/alxv

Velikost PDF souboru:
372.6 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/lxv.pdf
Stažení: tipy pro zodpov…je (1).pdf

Datum uložení souboru:
10. 10. 2019» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu tipy pro zodpovědné obce a kraje (1).pdf:


VYBRANÉ AKTIVITY OBCÍ A KRAJŮ ZAPOJENÝCH DO
OSVĚTOVÉHO PROGRAMU „SPOLEČNĚ PROTI CHUDOBĚ“
V současnosti je mezi prostitutkami v ČR většina matek samoživitelek, zadlužených žen a žen
po opuštění dětského domova, které řeší prostitucí nedostatek finančních prostředků.
Většina těchto žen přitom nepracuje jako prostitutky přímo v místě, kde bydlí, a snaží se to
tajit. Většina starostek a starostů obcí proto nemá tušení o tom, že se tento problém týká
někoho z jejich obce. Je běžné, že žena bydlí v konkrétní obci a pracuje jako prostitutka v jiné
obci, nebo dokonce v jiném kraji. Na to, zda se tato žena dostane do sociální nouze a zda
bude hledat tento způsob řešení, přitom má přímý vliv její obec, případně kraj.

Osvětový program „Společně proti chudobě“ upozorňuje vedení obcí a krajů na souvislosti
mezi prostitucí a sociálními problémy žen v jejich obci, které mnohdy už aktivně řeší, ale také
se na ně mohou na základě těchto nových informací více zaměřit. Naším osvětovým
programem dosud prošly stovky obcí, městských částí a krajů v ČR a v této naší aktivitě
chceme pokračovat i v budoucnu, abychom co nejvíce pomohli ženám ohroženým sociální
nouzí a sociálně patologickými jevy.

OBCE A KRAJE, KTERÉ PROŠLY NAŠÍM OSVĚTOVÝM PROGRAMEM,
ZŘIZUJÍ A DLOUHODOBĚ PODPORUJÍ NAPŘÍKLAD:

1. mateřská centra

2. občanské poradny

3. nízkoprahové kluby
4. azylové domy pro ženy a matky s dětmi
5. výstavbu sociálních bytů a důraz na to, aby byly přidělovány potřebným
6. snížení nebo odpuštění poplatků za kroužky pro děti z nízkopříjmových rodin jako
prevenci sociálně patologických jevů (zejména sportovní kroužky, jako je fotbal nebo

hokej)
7. hrazení školních obědů dětem z nízkopříjmových rodin
8. firmy v obci, které chtějí vytvářet podmínky pro matky samoživitelky (například
snížené nájemné pro tyto firmy nebo jiné úlevy)

TYTO OBCE A KRAJE TAKÉ:
1. Komunikují s občany, zajímají se o jejich případné existenční problémy a aktivně

nabízejí pomoc při jejich řešení

2. Uvažují o etickém rozměru věci

V řadě případů otec dítěte dlouhodobě neplatí výživné, a když matka vyčerpá všechny
možnosti řešení existenčních problémů, o kterých ví, uchýlí se k prostituci jako rychlému
řešení, jak například uhradit větší dluh na nájemném nebo náklady na jídlo pro sebe a pro své
děti.
Jakmile otec dítěte zjistí, že se začala věnovat prostituci, často mu chybí sebereflexe. Namísto
toho, aby doplatil dluh na výživném, ji nahlásí úřadům a žádá o svěření dítěte do své péče.
Mnoho osvícených pracovnic a pracovníků příslušných úřadů podle svých slov „hází podobná
udání do koše a myslí si o těchto otcích své“, ale zároveň nedělají více než to, že nechají tyto
matky živit se prostitucí.
Jako Spolek pro ochranu žen chceme touto cestou požádat instituce, aby nejen nepodporovaly
špatný charakter otců – neplatičů výživného, ale snažily se aktivně pomoci těmto matkám,
aby vyřešily své existenční problémy jiným způsobem a skončily s prostitucí.

Váš tým
Spolku pro ochranu žen, z. s.tipy pro zodpovědné obce a kraje (1)

PDF file: tipy pro zodpovědné obce a kraje (1).pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz