DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

IonimaxImelpdf

IonimaxImelpdf
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/al3c

Velikost PDF souboru:
498.78 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/l3c.pdf
Stažení: IonimaxImelpdf.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu IonimaxImelpdf.pdf:


Vplyv ionizovanej vody pomocou zariadenia Ionimax IPP na úžitkovosť Holsteinských dojníc na farme AGROCOOP IMEĽ.
Testovali sme na zvieratáchNie len Vám zaručí mäkšiu, zdravšiu vodu. Ale Vám dodá viac životnej energie pre zdravší životný štýl, pre lepšiu produkciu zvierat a zvýši dostupnosť minerálov z prírody.
Metodika pokusu•Trubka Ionimax IPP bola namontovaná dňa 17.4. 2017 na vstupe vodovodnej inštalácie na hale pre dojnice v plnej laktácií v sekciách 1,2,3 a 4. •Ostatné sekcie 6,7,8,9 a 10 boli s prívodom vody bez trubky Ionimax a boli vyhodnocované v rovnakom čase ako kontrolná skupina bez trubky Ionimax. Všetky sekcie v rovnakom období dostávali identickú kŕmnu dávku podľa úžitkovosti. •Vyhodnocovali sme ukazovatele úžitkovosti a kvality mlieka na základe kontroly úžitkovosti jednotlivých dojníc Holsteinského plemena v mesiaci máj, apríl 2017 a porovnali aj z mesiacom marec, keď ešte nebola namontovaná trubka Ionimax. •Dojnice boli vždy na konci mesiaca kontrolované na dennú produkciu mlieka, obsah tuku a bielkoviny v mlieku a na obsah Somatických buniek v mlieku. Z merania a porovnávania výsledkov boli z jednotlivých sekcií vyradené dojnice v karanténe s neštardatným mliekom nad 600 tisíc somatických buniek. •Porovnali sme aj výsledky úžitkovosti pred montážou (hodnotenie za marec) a po montáži zariadenia (hodnotenie za apríl a máj) pre porovnanie vývoja úžitkovosti a zmeny podmienok a kŕmnej dávky na farme. Pri obidvoch meraniach boli zdravotný stav dojníc a bežná medikácia v norme kvalitatívnych ukazovateľov. Boli robené odbery a merania kvality mlieka v certifikovanom laboratóriu v Žiline pod Plemenárskymi službami Slovenskej Republiky, š.p. •Po vytriedení dojníc z jednotlivých sekcií a štandardu mlieka sme vyhodnotili priemery ukazovateľov a graficky znázornili.
Meranie úžitkovosti dojníc za máj 2017 v sekciách na dennú produkciu mlieka za všetky dojnice.

28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 Bez Ionimaxu H S ionimaxom H

Mlieko za deň [kg] Máj 2017
Bez Ionimaxu H S ionimaxom H 3,8 3,82 3,84 3,86 3,88 3,9 3,92 3,94 3,96 3,98 4 Bez Ionimaxu H S ionimaxom H

Tuk [%] Máj 2017

Bez Ionimaxu H S ionimaxom H
Meranie úžitkovosti dojníc za máj 2017 v sekciách na kvalitu mlieka za všetky dojnice.

3,8 3,82 3,84 3,86 3,88 3,9 3,92 3,94 3,96 3,98 4 Bez Ionimaxu H S ionimaxom H

Tuk [%] Máj 2017
Bez Ionimaxu H S ionimaxom H 102 103 104 105 106 107 108 Bez Ionimaxu H S ionimaxom H

Soma%cké bunky [1000/1ml] Máj 2017

Bez Ionimaxu H S ionimaxom H
Meranie úžitkovosti dojníc za máj 2017 v sekciách na dennú produkciu mlieka za dojnice do 100 dní Laktácie.

ž2 33 34 35 36 37 38 39 40 Bez Ionimaxu H S ionimaxom H
Mlieko za deň [kg] Máj 2017 do 100 dní Laktácie
Bez Ionimaxu H S ionimaxom H 3,55 3,6 3,65 3,7 3,75 3,8 3,85 Bez Ionimaxu H S ionimaxom H

Tuk [%] Máj 2017 do 100 dní Laktácie

Bez Ionimaxu H S ionimaxom H
Meranie úžitkovosti dojníc za máj 2017 v sekciách na kvalitu mlieka za dojnice do 100 dní Laktácie.

ž,55 3,6 3,65 3,7 3,75 3,8 3,85 Bez Ionimaxu H S ionimaxom H

Tuk [%] Máj 2017 do 100 dní Laktácie
Bez Ionimaxu H S ionimaxom H 0 20 40 60 80 100 120 140 Bez Ionimaxu H S ionimaxom H
Soma%cké bunky [1000/1ml] Máj 2017 do 100 dní Laktácie

Bez Ionimaxu H S ionimaxom H
Meranie úžitkovosti dojníc za máj 2017 v sekciách na dennú produkciu mlieka za dojnice nad 100 dní Laktácie.

ž7 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 Bez Ionimaxu H S ionimaxom H
Mlieko za deň [kg] Máj 2017 po 100 dňoch Laktácie
Bez Ionimaxu H S ionimaxom H 3,86 3,88 3,9 3,92 3,94 3,96 3,98 4 4,02 4,04 Bez Ionimaxu H S ionimaxom H
Tuk [%] Máj 2017 2. po 100 dňoch Laktácie

Bez Ionimaxu H S ionimaxom H
Meranie úžitkovosti dojníc za máj 2017 v sekciách na kvalitu mlieka za dojnice nad 100 dní Laktácie.

ž04 106 108 110 112 114 116 Bez Ionimaxu H S ionimaxom H
Soma%cké bunky [1000/1ml] Máj 2017 po 100 dňoch Laktácie
Bez Ionimaxu H S ionimaxom H 3,32 3,325 3,33 3,335 3,34 3,345 3,35 3,355 3,36 3,365 Bez Ionimaxu H S ionimaxom H
Bielkovina [%] Máj 2017 po 100 dňoch Laktácie

Bez Ionimaxu H S ionimaxom H
Záver s merania.•Na hale so sekciami dojnícč. 1, 2, 3 a 4, kde bola namontovaná trubka Ioniomax, bol signifikantne znížený obsah Somatických buniek a zvýšená kvalita mlieka v obsahu tuku aj bielkoviny. •Z výsledkov vyplýva, že aj napriek zníženiu produkcie mlieka v celom stáde v máji z dôvodu príchodu horúčav aj zmeny kŕmnej dávky sa potvrdilo, to že má voda po prietoku Ionimaxom vplyv na zlepšenie kvality mlieka a zlepšenie zdravotného stavu dojníc. •Tiež môžeme pozorovať zníženie počtu chorých dojníc v karanténe s neštardatným mliekom v hale, kde je namontovaná trubka Ionimax.


IonimaxImelpdf

PDF file: IonimaxImelpdf.pdf

IonimaxImel© 2022 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz