DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Čtenářské dílny - tématický plán

Čtenářské dílny - tématický plán
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/ak3t

Velikost PDF souboru:
925.71 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/k3t.pdf
Stažení: tp_a_popis_2.pdf

Datum uložení souboru:
04. 07. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu tp_a_popis_2.pdf:


Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek
Název projektu: Brána fantazie a jazyků otevřená

reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0060

Tematický plán

Čtenářských dílen

pro 4. ročník

školní rok 2015/2016

Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek
Název projektu: Brána fantazie a jazyků otevřená

reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0060

TEMATICKÝ PLÁN ČTENÁŘSKÝCH DÍLEN

Předmět: Český jazyk a literatura Školní rok: 2015/2016
Jméno vyučujícího: Mgr. Petra Svobodová

Třída: 4. ročník

Předpokládaný počet hodin: 10

Číslo

ČD
Datum Učivo / název čtenářské dílny Počet

hodin
Poznámky:
1. 17. 9. 2015 Poezie. Sloky, verše, rýmy. / Hra se slovy -
Shel Silverstein: Jen jestli si nevymejšlíš

2. 1. 10. 2015 Vyjádření hlavní myšlenky a dojmů z četby/ Přátelství

v literatuře

3. 8. 10. 2015 Elementární literární pojmy/ Spisovatel, kniha,

kapitola, ilustrátor

4. 22. 10. 2015 Vyjádření hlavní myšlenky a dojmů z četby/ Antoine
de Saint – Exupéry: Existuje přátelství na celý život?

5. 12. 11. 2015 Tiché čtení/ Čas splněných přání

6. 26. 11. 2015 Dramatizace/ Kdy, kde, jak – nejsme lhostejní

7. 3. 3. 2016 Volná reprodukce díla/ Správná pětka –

dobrodružství na dosah

8. 17. 3. 2016 Volná reprodukce díla/ Dobrodružné výpravy do

minulosti

9. 14. 4. 2016 Práce s textem/ Karel Poláček: Bylo nás pět

10. 28. 4. 2016 Výpisky z textu/ Než otevřu knihu

Zpracovala: Mgr. Petra Svobodová

Dne 12. září 2015

…………………………………………………………

Titul, jméno, příjmení

Schválila: Mgr. Radka Otipková

Dne

………………………………………………
Titul, jméno, příjmení, ředitel školy

Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek
Název projektu: Brána fantazie a jazyků otevřená

reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0060

Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek
Název projektu: Brána fantazie a jazyků otevřená

reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0060

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění
čtenářství a čtenářské gramotnosti

1. čtenářská dílna

Vypracoval: Mgr. Petra Svobodová
Název dílny: Hrátky se slovy – Shel Silverstein: Jen jestli si nevymejšlíš

Číslo: 1

Ročník: 4. ročník

Téma: Poezie. Sloky, verše, rýmy
Časový rozvrh dílny: 45 minut - 1 vyučovací hodina

Popis čtenářské dílny

Cíle:
Čtenářský cíl: Prostřednictvím humorných prvků a nadsázky v básni vzbudit zájem o
poezii.
Očekávaný výstup: 1. V básni určuje počet slok a veršů.
2. Vyhledává rýmy.
3. Rozlišuje vyjadřování ve verších

Použitá literatura:
Silverstein, Shel. Jen jestli si nevymýšlíš. Praha: Albatros, 2014. ISBN 978-80-00-
03672-4.

Organizace čtenářské dílny:

1. Úvod
– Komunitní kruh: naladění ke čtení – otázky „Kde nejraději čteš?“, „Co ke čtení
potřebuješ?“, společné vytváření pravidel čtenářské dílny

2. Seznámení s obsahem čtenářské dílny
- Představení knihy: spisovatel a jeho vlastní ilustrace
- Učitel: recitace básně „Medvědice z lednice“
- Samostatné tiché čtení básně „Žába a klokan“
- Společná recitace, čtení v rolích

3. Reakce na četbu
- Sdělování informací o postavách v básni, obsahu básně, počet slok, vyhledávání

rýmů

Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek
Název projektu: Brána fantazie a jazyků otevřená

reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0060

- Zadání úkolu: (frontálně) Vymyslete, která jiná zvířata by mohla spolu žít.
Nahraďte je v textu. Vymyslete, jak by se mohlo jmenovat jejich dítě tak, aby se
přestali hádat. Vyhledej část textu, který tě nejvíce pobavil.
- (samostatně) Domysli poslední sloku básně. Vymysli, jak jinak mohl skončit
příběh o klokanovi a žábě. Navrhni svatební oznámení ženicha a nevěsty
z básničky.

4. Společná práce v kruhu:
- Sdělování nápadů, prezentace návrhů, sdílení
- Co se ti nejvíce povedlo? Dovedl bys napsat příběh o žábě a klokanovi? (návrh na

volné psaní)

- Vyhodnocení čtenářské dílny

Výstupy: Při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární
pojmy.

Mezipředmětové vztahy: Výtvarná výchova – návrh svatebního oznámení

Průřezová témata: -

Materiální zabezpečení: Pastelky, výkresy

2. čtenářská dílna

Vypracoval: Mgr. Petra Svobodová
Název dílny: Vyjádření hlavní myšlenky a dojmů z četby

Číslo: 2

Ročník: 4. ročník

Téma: Přátelství v literatuře
Časový rozvrh dílny: 45 minut - 1 vyučovací hodina

Popis čtenářské dílny

Cíle:
Čtenářský cíl: Zaznamenání hlavní myšlenky z četby
Očekávaný výstup: S pomocí učitele zaznamenává hlavní myšlenku příběhu z četby.

Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek
Název projektu: Brána fantazie a jazyků otevřená

reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0060

Použitá literatura:

Soukupová, Petra. Bertík a Čmuchadlo. Praha: Host, 2014. ISBN 978-80-7491-248-1

Organizace čtenářské dílny:

1. Úvod

Komunitní kruh
- Otázky: „Kde můžeme najít kamaráda?“, „Jak oslovit neznámého kluka nebo
holku?“ „Co hledáme?“ „Proč chceme mít kamarády?“
- Motivace: úryvek z knihy Bertík a Čmuchadlo – Bertík je chlapec, který má
velké starosti. Všechno se začne dařit, když si najde zvířecího kamaráda….
- Představení knihy Petra Soukupové- Bertík a Čmuchadlo

Myšlenková mapa – téma „Kamarádství“ (kamarádství existuje nejen mezi
lidmi, ale také mezi člověkem a zvířetem, …

2. Zadání čtenářského úkolu
- Volný výběr knihy (knihy leží na koberci, žáci si vybírají dle zájmu)
- Podvojný deník – během čtení zapisujeme myšlenky a konkrétní informace
z četby, kde se pojednává o přátelství (nejen mezi lidmi)

- Samostatné čtení (15-20 min.)

3. Rozdělení do dvojic, sdílení ve dvojicích
- Ve dvojicích si žáci vzájemně sdělují, o čem četli a co si zapsali.

4. Společná práce v kruhu
- Představ svou knihu a řekni, zda jsi při svém čtení našel „přátelství“…

5. Akrostich – klíčové slovo: POMOC
- Počáteční písmeno tvoří slovo týkající se tématu „Kamarádství“

Např. P o d p o r a

O ch r a n a

M l u v í m e

O ch o t a

C e s t u j e m e

Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek
Název projektu: Brána fantazie a jazyků otevřená

reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0060

Výstupy: S pomocí učitele zaznamenává hlavní myšlenku příběhu z četby.

Mezipředmětové vztahy: -

Průřezová témata: -

Materiální zabezpečení: -

3. čtenářská dílna

Vypracoval: Mgr. Petra Svobodová
Název dílny: Spisovatel, kniha, kapitola, ilustrátor

Číslo: 3

Ročník: 4. ročník
Téma: Elementární literární pojmy
Časový rozvrh dílny: 45 minut - 1 vyučovací hodina

Popis čtenářské dílny

Cíle:
Čtenářské cíle:

Prakticky seznámit žáky s částmi knihy.

Přivést žáky k přemýšlení nad záměrem napsat knihu či příběh.

Očekávaný výstup:

Vyhledá název knihy a autora.

Rozumí elementárním literárním pojmům.

Použitá literatura:
HORÁK, Jiří. Český Honza. Praha: Albatros, 1979.
SEKORA, Ondřej. Knížka Ferdy Mravence. Praha: Albatros, 1983.
ČAPEK, Karel. Devatero pohádek. Praha: Albatros, 1997.

Organizace čtenářské dílny:

1. Úvodní minilekce

Frontálně v lavicích

Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek
Název projektu: Brána fantazie a jazyků otevřená

reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0060

– hádanka „Kdo jsem?“ Vytvořil jsem logo studia Bratři v triku, celý život jsem rád
kreslil, osobně jsem znal malíře Jiřího Trnku, jsem držitelem medaile prezidenta
republiky Za zásluhy, můj největší kamarád neumí mluvit – dorozumívá se pouze
citoslovci, nakreslil jsem Kubulu a také Kubu Kubikulu, mám rád děti, přírodu, …

(Jsem Zdeněk Miler)

– osobnost Zdeňka Milera – nejen ilustrátor, animátor, ale také autor pohádky

O krtečkovi

– srovnání práce spisovatele (autor může být kdokoliv, psaním zachycuje svůj
život) – autobiografie, smyšlený příběh, inspiruje se, má fantazii, … a ilustrátora
(nejdříve nastuduje předložený text, poté maluje, využívá různé výtvarné techniky,
jeho práce je první, co čtenáře zaujme, … atd.)

Na koberci

volný výběr knihy,

seznámení s částmi knihy (základní části – obálka, hřbet knihy, tiráž, záložka,

titul, obsah, kapitola, …),

praktická činnost žáků – vyhledávání určitých částí knihy.

2. Zadání čtenářského úkolu

Samostatně vyhledat a zapsat do sešitu autora knihy a ilustrátora.

Podvojný deník - během čtení vybrané knihy zapisujeme do sešitu k symbolům
důležité myšlenky:
+ už jsem se s tím setkal/a, slyšel/a jsem …

- nikdy jsem neslyšel/a …

Čtení (15-20 min.)

Dodatečný zápis do sešitů dle zadání čtenářského úkolu

3. Vzájemné sdílení, reakce na četbu

Rozdělení do dvojic – žáci si vzájemně sdělují, co napsali

Myšlenka „Kdybych byl/a spisovatelem/kou, psal/ napsal bych knihu o …“ –
písemné zpracování do sešitu (2-3 věty), prezentace před spolužáky

Vytvoření komiksu – vymyslet a nakreslit komiks dle vlastního nápadu a fantazie

(5-6 obrázků)

Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek
Název projektu: Brána fantazie a jazyků otevřená

reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0060

4. Hodnocení čtenářské dílny
Hodnotíme samostatnost při vyhledávání údajů o knize, porozumění textu,
schopnost interpretovat vlastní myšlenky, tvořivost a fantazii při tvorbě komiksu.

Výstupy: Vyhledá název knihy a autora. Rozumí elementárním literárním pojmům.

Mezipředmětové vztahy: Výtvarná výchova – kresba komiksu

Průřezová témata: -

Materiální zabezpečení: -

4. čtenářská dílna

Vypracoval: Mgr. Petra Svobodová

Název dílny: Antoine de Saint-Exupéry: Existuje přátelství na celý život?

Číslo: 4/4. ročník

Ročník: 4. ročník
Téma: Vyjádření hlavní myšlenky a dojmů z četby.
Časový rozvrh dílny: 45 minut - 1 vyučovací hodina

Popis čtenářské dílny

Cíle:
Čtenářský cíl: Zaznamenání hlavní myšlenky z četby
Očekávaný výstup:
1. Orientuje se v textu.
2. Vyhledává klíčová slova.
3. Reprodukuje přečtený úryvek.
4. Vyjadřuje své dojmy z četby.

Použitá literatura:

EXUPÉRY, Antoine de Saint. Malý princ. Praha: Albatros, 1989. ISBN 80-7181-244-

Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek
Název projektu: Brána fantazie a jazyků otevřená

reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0060

Organizace čtenářské dílny:

1. Úvod

Motivace: hra „Na tučňáky“
Učitel navodí situaci myšlenkou, že každý z nás má ve třídě důležitou pozici,
vážíme si jeden druhého pro jeho osobitost.
Žáci stojí v kruhu, jeden z nich si mezi kotníky vloží míč, vybere si některého ze
svých spolužáků a chůzí s míčem mezi kotníky si vybere kamaráda, kterému předá
míč bez dopomoci rukou zase mezi kotníky. Přitom říká: Vybral jsem si tě proto, že
např. Umíš držet slovo … umíš dělat legraci … vím, že se na tebe mohu spolehnout ...
apod. Hra má podpořit kladné vzájemné vztahy mezi žáky.

2. Představení knihy Malý princ

Překlad do mnoha jazyků

Osobnost autora – francouzský spisovatel, letec, filosof …

Stručný děj: Příběh malého prince vypráví pilot letadla, které havarovalo
na Sahaře. V poušti se setkává s malým světlovlasým chlapečkem, kterému říká
„Malý princ“. Chlapec mu vypráví o své růži, kterou miloval …

3. Zadání čtení XXI. kapitoly

Řízené čtení – společná četba

Učitel řídí společnou četbu – během čtení pokládá žákům otázky, které mají
pomoct k lepšímu pochopení textu.

Jak přistoupila liška k princi? Chovala se suverénně nebo byla nedůvěřivá?
Proč?

Jak si vysvětluješ zjištění Malého prince, že si ho květina ochočila?

Co myslela liška větou: „Na Zemi je možné vidět leccos …“?

Je pravdivé liščino tvrzení, že nic není dokonalé?

Proč chtěla liška, aby si ji Malý princ ochočil?

Je pravdivé tvrzení, že je třeba zachovávat řád? Proč?

Proč je řád důležitý zrovna v přátelství?

Zkus si představit, jak bude příběh pokračovat dál. Odejde liška spolu s Malým
princem nebo zůstane ve své domovině?

Jaké tajemství svěřila liška Malému princi?

Najdi v textu a přečti pojednání o tom, jak si Malého prince ochočila jeho růže.

Zkus najít jiné slovo, které by vystihovalo význam slova „ochočit“.

Víš, jak si Malý princ ochočil lišku?Čtenářské dílny - tématický plán

PDF file: tp_a_popis_2.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz