DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

propozicie trojboj cacov 2018

propozicie trojboj cacov 2018
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/ajet

Velikost PDF souboru:
168.03 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/jet.pdf
Stažení: propozicie troj…v 2018.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu propozicie trojboj cacov 2018.pdf:


Slovenský zväz vojakov v zálohe, klub vojakov

v zálohe BA- 001

PROPOZÍCIE

Kvalifika né preteky v streleckom trojboji

28. - 29. júla 2018

Organiza né ustanovenia.

Organizátor : Klub vojakov v zálohe BA-001
Miesto konania : Strelnica Senica-Čáčov

Dátum konania : 28.7. – 29.7. 2018

Riaditeľ pretekov : Peter Parízek

Hlavný rozhodca : Eduard Lipovský
Rozhodcovia : Milan Daňo st., Milan Daňo ml.

PHK: Ľubomír Bartovič,
Súťažné podmienky : Súťaží sa podľa pravidiel KVvZ

a platných smerníc na rok 2018

Technické ustanovenia.

Disciplíny : Súťaž jednotlivcov z pištole a revolvera
Zbrane a strelivo : Vlastné, kaliber 7,62 až 11,43
Vybavenie : Stoličky, stolík. Na strelnici nie sú

k dispozícii stojany na ďalekohľad

Štartovné : 7€ za jeden štart
Protesty : Do 15 minút od vyvesenia výsledkov

s vkladom 20€

Občerstvenie : Bufet zabezpečený
Poistenie : Každý pretekár sa zúčastňuje na vlastné
riziko. Odporúčame vlastné poistenie.
Ubytovanie : ubytovanie organizátor nezabezpečuje

Prihlášky : mailom na lubo@skpalex.sk

, telefonicky na

č. 0918/942024 najneskôr do 26.7.2018

Časový rozvrh – sobota a nedeľa
Prezentácia a preberanie zbraní: 8:00 – 8:40

Zahájenie : 8:50

1. zmena : 9:00

Záverečné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícii
ak si to vyžiada situácia.propozicie trojboj cacov 2018

PDF file: propozicie trojboj cacov 2018.pdf

Microsoft Word - propozicie trojboj cacov ȀĀ© 2020 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czoriginální samolepky na stěnuplastikové modely