DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Mobile Strike

Mobile Strike
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/ajMl

Velikost PDF souboru:
875 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/jMl.pdf
Stažení: Mobile Strike.pdf

Datum uložení souboru:
10. 03. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Mobile Strike.pdf:


OPERATION MOBILE STRIKE 2018

mise 1, pátek večer: PILOT 20:00-24:00
Nad operační oblastí bylo sestřeleno letadlo, jedná se o dvoumístný stroj. Posádka se stihla včas
katapultovat, ale dopadla na nepřátelské území.
Mise má dvě části. První část je lokalizační, druhá
část je evakuační. V lokalizační části se snaží každý
tým nalézt živé oba dva piloty a buď je zajmout,
nebo zachránit. Během evakuační části mise tým,
který má ve své moci oba dva piloty, označí a brání
přistávací zónu a piloty. Doba označení přistávací
zóny je 23:30 hod. Jedná se o rovný prostor o
průměru cca 30 metrů. Označení je provedeno
výstřelem světlice z přistávací zóny a po dobu 30 minut bránící strana zónu označí i blikajícím
světlem. Přistávací zónu je třeba držet do 24:00 hod. Evakuační část nelze zahájit, pokud nemá tým u
sebe oba dva piloty!

Piloti mají omezené vybavení a výzbroj. Každý z nich má vysílačku, která je naladěna na letecké
frekvenci. Na této frekvenci komunikují piloti jeden s druhým a zároveň na této frekvenci komunikují
s Modrým týmem. Červený tým tuto frekvenci zná a monitoruje komunikaci. Nesmí do ní vysílat,
pouze tuto frekvenci odposlouchává. Před zahájením hry odpálí piloti světlici. Pokud to je možné
piloti se budou po celou dobu mise držet spolu. Piloty nelze během lokalizační části mise zabít. Pokud
je pilot zasažen, je pouze zraněn. Zůstává na místě, nesmí opětovat střelbu. Muže být kýmkoliv
ošetřen obvazem nebo turniketem. Potom pokračuje dále ve hře. Pokud je pilot zasažen a ošetřen
potřetí, již nesmí dále střílet, může se ale sám pohybovat. Pokud je zahájena evakuační část hry, má
pilot už jen jeden život. Pokud je v této době zasažen, je mrtev do konce mise.

Modrý tým představuje záchranný tým, který byl vyslán k záchraně
pilotů. Piloty musí lokalizovat a dostat na přistávací zónu, kde je naloží
vrtulník, který s nimi odletí do bezpečí. Modrý tým může s piloty
komunikovat pouze prostřednictvím letecké frekvence. Pokud piloty
nalezne, může je vyzbrojit. Pokud Modrý tým zachrání oba dva piloty, musí ve 23:30 hod zahájit
evakuační část mise a zajistit aby piloti na přistávací zóně přežili do 24:00 hod. Pokud evakuační část
mise odstartuje Červený tým, tak je úkolem Modrého týmu zabránit tomu, aby byli piloti odvezeni
k výslechu. Musí osvobodit oba dva piloty z přistávací zóny.

Červený tým představuje místní jednotky, které mají za cíl nalézt a zajmout oba sestřelené piloty.
Piloty nesmí zabít, jelikož je musí předat vojenské zpravodajské službě k výslechu. Červený tým
odposlouchává leteckou frekvenci. Pokud piloty zajme, drží je v zajetí. Když vězní oba dva piloty, musí
ve 23:30 hod zahájit evakuační část mise a zajistit, aby přežili do 24:00 hod na přistávací zóně. Když
evakuační část mise odstartuje Modrý tým, je úkolem Červeného týmu piloty zabít.

Mise končí ve 23:30 hod, pokud ani jedna strana nemůže zahájit evakuační část mise, jelikož nemá
ve své moci oba dva piloty. Pouze s jedním pilotem nelze zahájit evakuaci.

OPERATION MOBILE STRIKE 2018

mise 2, sobota den: KONVOJ 10:00-16:00

Mise má celkem tři úkoly ve třech časových úsecích (oknech). Cílem Modrého týmu je realizovat
tři konvoje územím nepřítele a převézt materiál. Červený tým musí těmto konvojům znemožnit
provést transport.

Modrý tým má předsunutou operační základnu (FOB
Texas) a zásobovací letiště (AB Junkers). Na AB Junkers
jsou zásoby paliva (plechové 20l kanystry) a zásoby vody
(plastové 20 l kanystry). Na FOB Texas jsou zajištěné
zbraně hromadného ničení (plechová červená bedna).
Voda a palivo se musí přesunout na FOB Texas a zbraně
hromadného ničení je třeba dostat na AB Junkers.
Každý materiál může být přepraven pouze jedním transportním konvojem. Materiál musí být
vezen na vozidle konvoje. Na realizaci transportů jsou vyhrazena tři časová okna. Pokud
v jednotlivém časovém okně Modrý tým nedokončil transport, byl transport neúspěšný a začíná
transport dalšího materiálu.

Časová okna jsou v časech:

1. okno 10:00 -12:00

2. okno 12:00-14:00

3. okno 14:00-16:00

AB Junkers a FOB Texas jsou neherní body. Představují základny, které jsou chráněné silnou
jednotkou pěchoty, a tudíž se o tyto body nebojuje. Jsou to jen místa na mapě. Suroviny, které jsou
zde uloženy, Červený tým nikam neodnáší. Pokud Červený tým ukořistí v poli materiál, může je vézt
na vozidle nebo použít pěší transport. Modrý tým může provést pěší transport pouze po dobu
nezbytně nutnou, aby dostal materiál k vozidlu, které jej
dále poveze.

Modrý tým splnil úkol, pokud dovezl během
dvouhodinového časového okna materiál ze startovního
do cílového bodu.

Červený tým splnil úkol, pokud zabránil Modrému
týmu v transportu materiálu tím, že Modří nedokázali
dojet do cílové základny, nebo Červený tým sebral
transportovaný materiál a udržel ho ve své moci do konce časového okna.

OPERATION MOBILE STRIKE 2018

mise 3, sobota večer: SATELIT 17:00-20:00
Do operační oblasti dopadly trosky čínského
satelitu, které jsou nyní rozházené po okolí. Cílem
obou týmů je nashromáždit co největší množství
zbytků součástek satelitu. Součástku představuje
lightstick, který je umístěn v PET lahvi. Bude jich
cca 50. Nalezenou součástku může sebrat kdokoliv
a může ji nést u sebe nebo ji převážet ve vozidle.
Pokud je voják nebo vozidlo vyřazeno, musí nechat
na místě ležet na zemi všechny součástky, které u
sebe má.

Každá herní strana má skladiště, kam nalezené součástky ukládá. Pokud je součástka uložena ve
skladišti, nemůže se jí už protistrana zmocnit. Není povinnost odnést součástku ihned po nalezení do
skladiště.

Po ukončení mise se započítávají součástky, které jsou uložené ve skladišti za jeden bod a součástky,
které jsou nalezené a vojáci je mají u sebe, za půl bodu.

PRAVIDLA

 Omezení úsťové rychlosti zbraní během nočních misí PILOT a SATELIT na max. 130m/s.
Během denní mise KONVOJ je úsťová rychlost zbraní bez omezení.
 Vozidlo je vyřazeno zásahem paintballové kule do jakéhokoliv okna. V noci s tím bude asi
problém, aby se to poznalo, ale to se nějak domluvíme. Po zasažení vozidla je mrtvý řidič a
vozidlo je vyřazené. Posádka vystupuje a pokračuje v boji.
 Mrtvý hráč nebo vozidlo se označí reflexní vestou a v noci navíc ještě červeným světlem,
ideálně blikajícím. Každá strana si během hry zřídí mrtvoliště tak, aby nepřekáželo hře, zde se
vyřazení hráči shromažďují.
 Zásah do zbraně se nepočítá.
 Refresh pro hráče i auta - Modrý tým je vždy v celou hodinu. Refresh pro Červený tým je vždy
v půl hodinu.
 Ústroj Modrý tým – flecktarn/multicam/woodland/
 Ústroj Červený tým – cokoliv, kromě ústroje Modrého týmuMobile Strike

PDF file: Mobile Strike.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz