DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Materiál pro čmeláčí úl

Materiál pro čmeláčí úl
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aiLD
Popis:
Robor vhodných materiálů sít pro ochranu
větrání a tvorbu pachových pastí.
Velikost PDF souboru:
794.1 kB


Klíčová slova: Materiál pro čmeláčí úl:
čmelák, chov čmeláků, Aphomia, Melittobia, zavíječ,
brachycoma, organza, uhelon, elester
PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/iLD.pdf
Stažení: material sit pr…aci ul.pdf

Datum uložení souboru:
10. 07. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Podobné PDF dokumenty» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu material sit pro cmelaci ul.pdf:


výběr ochranných sítí - mřížek do čmeláčích úlů

Záměr a cíl testování:
Při konstrukci čmeláčích úlů je třeba vytvořit barieru proti průniku parazitů. Krom nezbytné klapky na česně, musí úl
obsahovat i odvětrávání vlhkosti během nejvyšší aktivity populace, jinak dochází ke kondenzaci vody a při vysoké vlhkosti k
tvorbě plísní, které kolonii oslabují.
Větrací otvory jsou ovšem zároveň branou vstupu do úlu především pro okřídlené parazity jako je Brachycoma Devia,
Aphomia Sociella, Melittobia Acasta. Komerčně vyráběné úly dostupné na trhu mají velký rozptyl celkové kvality provedení,
dostupné jsou bohužel i čistě designové výrobky zcela nevhodné pro chov. Zájemce o jejich koupi by se tak měl předem o
způsobu ochrany a velikosti ok použitých u sítí na větrání u prodejce informovat. Řada chovatelů proto používá navíc
k ochraně běžně dostupnou textilii Organzu. Zjištěná napadení některých úlů v roce 2018 chalcidkou Melittobia Acasta mne
vedlo k prověření kvality této textilie a hledání bezpečnější varianty. V komerční síti jsou dostupné domácí produkty Uhelon a
Ulester velmi kvalitního zpracování a přesnosti provedení sít. Krom požadavku na velikost ok, jejich stabilitu v tahu, je ovšem
ještě kladen důraz na zachování prodyšnosti materiálu tak, aby nedošlo k narušení základní funkce otvorů – tedy větrání a
odvodu horka a vlhkosti. Materiály byly podrobeny testování v certifikované laboratoři Textilní fakulty Technické univerzity
v Liberci. Protokol zkoušek je přiložen v samostatném souboru.

Výsledky a závěr:
1.) Test měření velikosti vzorků ukázal pevnostní stabilitu v případě uhelonů a ulesterů. Při běžném napnutí, jaké
podstupují síťky v rámci konstrukčních řešení v úlku, se není třeba obávat změny deklarované velikosti ok.
2.) * V případě běžné textilní organzy byl velký rozptyl v měřených vzorcích od 309um do 326um. Je to dáno tenkou
strukturou vlákna i požadavkem na její využití jakožto textilie a nikoliv technického síta. Nelze tedy vyloučit i rozměry
větší než zjištěné, např. při napnutí organzy více k jedné straně.

Literárně zjištěná velikost samičky Melittobia Acasta i má vlastní mikroskopická pozorování ukázala na velikost kolem 368 -
340 um v případě hlavičky, 300 -316um v případě těla a 380 -447um v případě zadečku. Je zde rozptyl daný velikostí
daných jedinců a jejich stářím. Vzhledem k velikosti úhlopříčky organzy 461um i její neúplně konstantní délce, nelze možnost
průniku v případě použití organzy 100% vyloučit. Internetový zdroj dále uvádí možnost nakladení vajíček a larvální stadium i
mimo vlastní hnízdo v případě Aphomia Sociella o šířce těla larvy 300um.

Název vzorku

Prodyšnost

pro vzduch

mm/s

(=l/m2/s)

Prodyšnost

vs. organza

Vnitřní rozměr mřížky Volná

plocha

Průměr

vlákna

Cena za 1 m bez DPH

v Kč / odběr

minim množství v m

Šíře role v

um x um uhlopříčka

% zmenšení

organzy Výrobce E shop *

Referenční
organza 14 600 100% 326 * 461 0% 4 / 9 16
Uhelon 26S 11 400 78% 285 403 13% 55 100 188/x 104
Uhelon 27S 11 000 75% 270 382 17% 53 100 192/x 104
Uhelon 28S 10 200 70% 257 363 21% 52 100 198/x 104
Uhelon 29S 9 500 65% 245 346 25% 50 100 201/x 104
Uhelon 32S 10 500 72% 233 330 29% 55 80 207/1 248 /3 104
Uhelon 35S 9 700 66% 206 291 37% 52 80 210/1 263/3 104
Uhelon 39M 7 500 51% 176 249 46% 47 80 214/x 104
Uhelon 45S 9 600 66% 162 229 50% 53 60 220/1 104
Uhelon 47T 5 100 35% 132 186 60% 80 280/x 120
Uhelon 53S 9 550 65% 139 196 57% 54 50 229 / 1 275 / 3 104
Uhelon 59S 8 090 55% 119 168 63% 50 50 234/x 104
Uhelon 63M 7 120 49% 109 154 67% 47 50 237/x 296/3 104
Uhelon 67M 6 560 45% 99 140 70% 44 50 243/x 104
Uhelon 74T 5 310 36% 85 120 74% 40 50 248/x 104
Uhelon 82HD 4 970 34% 72 101 78% 35 50 310/x 104
Uhelon 90T 4 520 31% 67 95 79% 36 44 369/x 104
Uhelon 100T 2 700 18% 56 79 83% 31 44 398/x 104
Uhelon 110T 4 130 28% 56 79 83% 38 35 506/x 104
Uhelon 120T 3 730 26% 48 68 85% 33 35 540/x 104
Ulester 31HDA 7 000 48% 173 /223 282 39% 37 150/100 214/x 90 či 140
Ulester 32S 14 300 98% 258/231 346 25% 67 55 214/500 90
Ulester 43T 6 350 43% 153 216 53% 43 80/80 290/x 144

V prezentované tabulce jsou hodnoty vynesené do barevné škály od jasně zelené (nejvíce splňuje požadovaný parametr
přes žlutou (hraniční hodnoty parametrů) do tmavě červených hodnot (nevhodné pro chovatelské účely v daném parametru).
Za referenční hodnotu byla brána organza a do testování nebyly zařazeny vzorky materiálů, které mají oka stejně velká nebo
větší. S výjimkou Ulesteru 32S a Ulesteru 31HDA, které mají obdélníkový profil, jsou všechna ostatní vlákna čtvercová.
Ceny materiálů jsou udané ke dni 10.7.2018 a jejich výše se může lišit podle dodavatele. Ceny byly zjištěny pouze u
některých druhů materiálů. V případě organzy jde o internetovou aktuální nabídku, tam kde je u ceny /x, je v případě zájmu
nutné ověřit minimální odběrové množství. V případě odběru nad 25m poskytuje výrobce množstevní slevu.

Závěr a doporučení volby materiálů:
Pro konstrukci pastí, kde není primárním cílem odvětrávání úlku (chodbičková, klapková past) doporučuji použít materiál
UHELON 53S. Uhelon 53S má ještě dobrou prodyšnost 65% oproti Organze, přitom je však jeho velikost ok o 57% menší.
Velikost oka v úhlopříčce menší než 200um by měla být spolehlivou bariérou i proti larválním stádiím.

Pro konstukci větracích otvorů doporučuji použít materiálu Ulester 32S, materiál vyniká nad ostatními výbornou
prodyšností 98% , velikost oka je již v bezpečném pásmu, velikost úhlopříčky pak v pásmu hraničním, i tak ale vytváří
bariéru. Vzhledem k výborné prodyšnosti lze použít ve větracích pastech dvou sítěk za předpokladu, že tyto nebudou
přiložené těsně na sebe.

Dle sdělení výrobce bohužel Ulester 32S není v běžné produkci, pouze na objednávku, kdy minimální odběrové množství
činí 500m při ceně 214Kč / m bez DPH, což je nad běžné chovatelské možnosti. Náhradou pak může být materiál Uhelon
32S či Uhelon 35S nebo Uhelon 45S. Volbu je třeba ale uzpůsobit konkrétnímu konstrukčnímu řešení úlu vzhledem
ke kvalitě a způsobu řešení větrání. V případě volby náhradních materiálů doporučuji použít pouze jedné síťky
v systému větrání, která by měla být v místě, kde lze provést její očištění od prachu či kondenzátu vody.

Pokud je chovatel přesvědčen, že má větrání velmi dobře řešené (za to nelze považovat jeden větrací otvor) například
několik větracích otvorů u střechy, přídatný spodní přívod vzduchu, větrání větracím nádstavkem střechy, či za použití
aktivních systémů větrání, pak lze použít jedné vrstvy kvalitnějšího materiálu Uhelon 53S stejně tak jako na konstrukci
pastí.

Možnosti nákupu: výrobce: http://www.silkandprogress.cz/cs/kontakty příklad Eshop prodejce:https:/www.vceliveci.cz/

Přílohy: protokol měření vzorků, galerie mikroskopických pozorování.

V Pticích dne 10.7.2018 MUDr. Kučera Karel
Případné podněty, kritika vítána na kkucerak@gmail.com


Materiál pro čmeláčí úl

PDF file: material sit pro cmelaci ul.pdf

Název vzorku© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz