DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Zpráva o činnosti 2022 2023

Zpráva o činnosti 2022  2023
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/ai9H

Velikost PDF souboru:
106 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/i9H.pdf
Stažení: Zpráva o činnos…- 2023.pdf

Datum uložení souboru:
18. 12. 2023» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Zpráva o činnosti 2022 - 2023.pdf:


SPOLEK PRO OCHRANU ŽEN, Z. S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2022 - 2023

2022
••ylo poskytnuto základní poradenství 3865 ženám
••yla navázána efektivní komunikace s vládou ČR, s cílem tlumočit názory naší komunity a
upozorňovat vládu na momenty, kdy hrozí posilování sociálně motivované prostituce

(například v důsledku zdražování)
••yla nalezena alternativa ke zdravotně závadným "menstruačním" houbičkám, které se
běžně používají v sexbyznysu, tato alternativa byla propagována na našich sociálních sítích i
v tištěných médiích (https://www.spolekproochranuzen.cz/l/pouzivate-houbicky-na-nadobi-
jako-menstruacni-nasli-jsme-za-ne-nahradu-ktera-bude-setrnejsi-k-vasemu-telu/)
•díky významné pomoci pana ministra Pavla Blažka byly pravidelně poskytovány informace
sexuálním pracovnicím, jak se bránit finančnímu využívání ze strany partnera a lépe zvládat
zdražování (https://www.bezpasaka.cz/blog/necha-se-partner-zivit-vasi-praci-v-sexbyznysu-
je-to-trestny-cin-pomuzeme-vam-se-branit)
•veřejnost byla pravidelně informována o zdravotně závadných menstruačních houbičkách a
o násilí na sexuálních pracovnicích, ohlasy na to byly velmi kladné také od žen z jiných
oborů (https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sexualni-pracovnice-sexbyznys-pandemie-
spolek-pro-ochranu-zen.A221011_122215_domaci_vlc#paywall-locked)
••yla dále provozována svépomocná podpůrná skupina, včetně kampaně pro sexuální
pracovnice a jejich zákazníky, jak poznat různé zdravotní potíže zákazníka nebo partnera
podle barvy spermatu a dále kampaně zaměřené na prevenci finančního využívání ze strany

partnera
•na žádost zákazníka jedné z našich dobrovolnic byly předány informace o podezření na

nucenou prostituci uprchlic z Ukrajiny
••ylo zjištěno, proč pravděpodobně selhal aboliční zákon z roku 1922
(https://www.spolekproochranuzen.cz/l/zjistili-jsme-proc-abolicni-zakon-z-roku-1922-

skoncil-fiaskem/)
••yla realizována osvětová kampaň #realitavsexbyznysu, zaměřená na zprostředkování
reálného života v sexbyznysu nejen zákazníkům sexuálních pracovnic, ale i veřejnosti
(https://www.spolekproochranuzen.cz/l/skoncila-uspesna-kampan-realitavsexbyznysu/)
•na našich sociálních sítích byly pravidelně zveřejňovány zajímavosti z dějin prostituce, s
cílem zabránit případné stigmatizaci sexuálních pracovnic v době krize (poukazováním na
pronásledování prostitutek v minulých staletích, proč a jak k němu docházelo)
•široká veřejnost a naprostá většina erotických podniků byla informována o tom, jak ušetřit
za energie v době energetické krize, a to v rámci kampaně #ucetzaenergie
••yl definován a prosazován "nový" obor aplikované psychologie "psychologie prostituce"
(https://www.spolekproochranuzen.cz/l/definovali-jsme-novy-obor-psychologie-prostituce/)
••yla symbolicky podpořena organizace Legalife Ukraine na pomoc sexuálním pracovnicím
na Ukrajině a český charitativní projekt Obědy pro děti, celkovou částkou 2000 korun
••yla realizována řada aktivit, které měly za cíl pomáhat sexuálním pracovnicím v době
zdražování (https://www.spolekproochranuzen.cz/l/pomahame-komunite-sexualnich-

pracovnic-prekonat-zdrazovani/)
•sexuálním pracovnicím a jejich zákazníkům byly poskytnuty další informace, jak řešit
zdražování s pomocí sociálních dávek
•MPSV a Generální ředitelství Úřadu práce ČR bylo průběžně informováno o námi
zjištěných problémech se státní pomocí v době zdražování, ale také o příkladech dobré
praxe, to vše s cílem zlepšit fungování úřadů práce
••yla zahájena jednání o dalším rozšíření exitových programů pro ČR 
••yla jednoznačně odmítnuta myšlenka zdanění sociálně motivované prostituce (například
matek samoživitelek nebo zadlužených žen) v době zdražování, tento náš postoj byl

tlumočen vládě ČR
••yl zřízen instagramový účet https://www.instagram.com/spolekproochranuzen/
••yl spuštěn mezinárodní exitový program, v rámci kterého řešíme také prevenci zjevného
zhoršování myšlení, paměti a schopnosti plánovat u sexuálních pracovnic
(https://www.spolekproochranuzen.cz/exitove-programy/)
••yly podniknuty další kroky v oblasti prevence trestné činnosti páchané na sexuálních
pracovnicích, za významné pomoci pana ministra Pavla Blažka
••yl spuštěn nový infoservis #chytraspolecnice, který má za cíl předcházet aspoň částečně
násilí na sexuálních pracovnicích ze strany jejich zákazníků
(https://www.spolekproochranuzen.cz/l/spustili-jsme-novy-infoservis-chytraspolecnice/)
••yl zveřejněn návod pro sexuální pracovnice, jak na sobě pracovat a dokázat jednou změnit
profesi, který byl poskytnut sexuálním pracovnicím v ČR a v dalších 67 zemích světa
(https://www.spolekproochranuzen.cz/l/tipy-od-byvale-sexualni-pracovnice-jak-zmenit-

profesi-a-odejit-ze-sexbyznysu/)
••ylo apelováno na zákazníky sexuálních pracovnic, aby se v době nárůstu respiračních
nemocí chovali stejně zodpovědně jako v minulosti během lockdownů, s cílem předcházet
tomu, aby byly sexuální pracovnice obviňovány ze šíření těchto nemocí
(https://www.spolekproochranuzen.cz/l/pozor-dulezita-vyzva-zakaznikum-sexualnich-

pracovnic/)

2023
••ylo poskytnuto základní poradenství 3641 ženám
•úspěšně pokračovala efektivní komunikace s vládou ČR, s cílem tlumočit názory sexuálních
pracovnic a řešit jejich problémy, se kterými se na nás přímo obracely
••yl zveřejněn příběh zakladatelky našeho spolku a zároveň pravdivý příběh jeho založení
(https://zena.aktualne.cz/zivotni-styl/sexualni-pracovnice-zuzana-po-pul-roce-mate-pocit-ze-
uz-na-n/r~6961e6deefdb11edba5b0cc47ab5f122/)
•probíhala velmi časově náročná spolupráce s několika státními institucemi ve věci trestné
činnosti páchané na sexuálních pracovnicích, a to přímo na žádost těchto pracovnic
••yly monitorovány další potenciální problémy v tomto oboru, které byly dále konzultovány
s různými institucemi včetně Policie ČR
•na žádost sexuálních pracovnic bylo požádáno Ministerstvo spravedlnosti ČR o několik
právních analýz, například jak se bránit vulgárním a nepravdivým recenzím na internetu,
nebo jak dosáhnout legálního oddlužení coby sexuální pracovnice
•Ministerstvu spravedlnosti ČR jsme také tlumočili náš názor na možné zmírnění trestů za
neplacení výživného a navrhli jsme jiné řešení
•Ministerstvo zdravotnictví ČR bylo požádáno o konzultaci, jak řešit situaci, kdy se v ČR
zhoršila dostupnost zdravotně nezávadných menstruačních pomůcek pro sexuální

pracovnice
••yl provozován infoservis #chytraspolecnice, který má za cíl aspoň částečně předcházet
násilí na sexuálních pracovnicích (https://www.spolekproochranuzen.cz/l/spustili-jsme-

novy-infoservis-chytraspolecnice/)
••yl podpořen projekt obědů zdarma pro lidi bez domova restaurace Střecha a dále aktivity
farnosti v jihočeské Kaplici v oblasti pomoci sexuálním pracovnicím, celkovou částkou

2000 korun
••yly otestovány možnosti využití umělé inteligence v oblasti prevence sociálně motivované
prostituce (https://www.spolekproochranuzen.cz/l/zeptali-jsme-se-umele-inteligence-co-
rika-na-socialne-motivovanou-prostituci-a-jak-ji-predchazet/)
•velmi intenzivně jsme se angažovali ve věci aktuálního usnesení Evropského parlamentu,
které má mimo jiné za cíl kriminalizaci poptávky po sociálně motivované prostituci (https://
www.spolekproochranuzen.cz/l/co-je-noveho-ohledne-kriminalizace-poptavky-po-
sexualnich-sluzbach-na-uzemi-evropske-unie/)
••ylo systematicky apelováno na sexuální pracovnice v ČR, že mají možnost vykonávat svou
činnost na jakoukoliv volnou živnost, platit si takto daně a pojištění a využívat veškeré

výhody s tím spojené
•přímo sexuální pracovnicí byl vytvořen jednoduchý web pro sexuální pracovnice na téma,
jak poznat u zákazníka nejčastější pohlavní choroby
•tento web byl dále propagován v rámci kampaně zaměřené na prevenci šíření pohlavních
chorob (https://www.spolekproochranuzen.cz/l/nejcastejsi-pohlavne-prenosne-nemoci-a-jak-

je-poznat-u-zakaznika/)
•na sociálních sítích byla realizována kampaň #realitavsexbyznysu, která bude i v roce 2024
ukazovat skutečný život sexuálních pracovnic, s cílem předcházet nedorozuměním mezi
sexuálními pracovnicemi a zákazníky a předcházet násilí na sexuálních pracovnicích
•probíhala i další intenzivní komunikace s potenciálními a reálnými zákazníky sexuálních
pracovnic prostřednictvím našich sociálních sítí, s cílem přiblížit jim svět sexuálních
pracovnic, zlepšit jejich komunikaci se sexuálními pracovnicemi a zvýšit empatii zákazníků
••yl spuštěn velmi oceňovaný web https://www.spolekproochranuzen.cz/pro-klientky/, kde
najdou všechny důležité informace o všech hlavních problémech, které řeší sexuální
pracovnice ve své profesi (včetně obrany proti problémovým zákazníkům, kořistění ze
strany jejich partnerů, prevence zdravotních problémů nebo dostupné psychoterapie)
•v rámci mezinárodního exitového programu jsme nejen v ČR, ale i v zahraničí poskytli
podporu při změně profese odhadem 400000 sexuálním pracovnicím po celém světě
prostřednictvím jiných organizací (https://www.spolekproochranuzen.cz/exitove-programy/)
•mimo jiné jsme podpořili 11 neziskových organizací ve Velké Británii i několik členů
britské vlády včetně předsedy vlády a poskytli jsme jim naše krizové plány pro případ vážné
ekonomické krize, když se právě kvůli ekonomické krizi výrazně zhoršily výdělky
sexuálních pracovnic ve Velké Británii
•v rámci podpůrné skupiny se sexuální pracovnice dozvěděly, jak ušetřit v době zdražování,
když pracujete v sexbyznysu, jak zvládnout vztah s partnerem s nejrůznějšími psychickými
poruchami, nebo třeba jak změnit styl oblékání, aby je okolí bralo víc vážně a podpořilo je

ve změně profese
•činnost spolku byla prezentována v několika tištěných i online médiích, včetně například TV

Nova a tří podcastů
••yl realizován webinář pro zaměstnance Agentury pro sociální začleňování na téma
exitových programů a mýtů o sexuálních pracovnicích
•apelovali jsme také na všechny dostupné erotické kluby v ČR a předali jsme jim informace,
jak nepřistupovat k sexuálním pracovnicím jen jako ke „spotřebnímu zboží“ a jak aktivně
vytvářet podmínky stárnoucím sexuálním pracovnicím ke změně profese
•Magistrátu Hlavního města Prahy byl poskytnut základní koncept možného řešení
nedostupného bydlení na území Hlavního města Prahy a byly předány požadavky sexuálních
pracovnic, které se týkaly právě nedostupného bydlení
•bylo zjištěno, jaké jsou všechny povinnosti obcí a měst vůči občanům v nouzi
•po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR byly tyto informace předávány
občanům ČR prostřednictvím sociálních sítí
•ve spolupráci s Městskou částí Praha 1 byl vytvořen plán prevence sociálně motivované
prostituce na území Prahy 1 a zahájena jednání o plánu prevence pro celé území Hlavního

města Prahy
•Úřad vlády ČR oficiálně ocenil naše aktivity na podporu sexuálních pracovnic v době

inflace
•zveřejnili jsme velmi úspěšný návod pro sexuální pracovnice, jak se už od vstupu do
sexbyznysu připravovat na změnu profese
•tento návod si na našem webu vyhledalo v průměru 100 žen měsíčně, což se pravděpodobně
pozitivně projeví v příštích letech na schopnosti stárnoucích sexuálních pracovnic změnit
úspěšně obor činnosti (https://www.spolekproochranuzen.cz/l/co-delat-pro-to-abyste-
jednoho-dne-zvladli-odchod-ze-sexbyznysu-co-nejlepe/)
•bylo naplánováno několik aktivit spolku pro rok 2024, které mají potenciál ještě více zlepšit
život sexuálních pracovnic v ČR a také jim usnadnit změnu profese


Zpráva o činnosti 2022 2023

PDF file: Zpráva o činnosti 2022 - 2023.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz