DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

JÍDELNÍ LÍSTEK

JÍDELNÍ LÍSTEK
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/ahvk

Velikost PDF souboru:
327.55 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/hvk.pdf
Stažení: jidelni_listek.pdf

Datum uložení souboru:
09. 10. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu jidelni_listek.pdf:


09.10.201713.10.2017oddo

Pondìlí 9.10.2017
Snídanì dle denní nabídky (A: 01,03,07,51,52,53,54)Snídanì
Hovìzí s luštìninovými nudlemi (A: 01,03,07,09,51)Polévka
Hovìzí vaøené,rajská omáèka,vaøené tìstoviny (A: 01,03,07,51)Obìd 1
Èevapi z cizrny,zeleninový salát,bylinkový dip (A: 01,03,07,51)Obìd 2
Vepøové medajlónky z panenky,vaøené brambory,zeleninová pøízdoba (A: 01,51)Veèeøe

Úterý 10.10.2017
Snídanì dle denní nabídky (A: 01,03,07,51,52,53,54)Snídanì

Gulášová (A: 01,51)Polévka
Pštrosí vejce,bramborová kaše,zeleninová pøízdoba (A: 01,03,07,51)Obìd 1
Rýžový salát s moøskou øasou a zeleninou,vloèkový karbanátek (A: 01,03,07,51)Obìd 2

ovoceDoplnìk
1/4 grilované kuøe,chléb,okurka (A: 01,03,07,51,52)

VeèeøeStøeda 11.10.2017
Snídanì dle denní nabídky (A: 01,03,07,51,52,53,54)Snídanì

Dýòová (A: 01,07,51)Polévka
Kuøecí plátek Gyros,dušená rýže (A: 01,51)Obìd 1
Vajeèná omeleta na zahradnický zpùsob,vaøené brambory (A: 01,03,07,09,51)Obìd 2
zelný salát s kapiíDoplnìkZapeèené tìstoviny s vepøovým masem,zeleninový salát (A: 01,03,07,51)Veèeøe

Ètvrtek 12.10.2017
Snídanì dle denní nabídky (A: 01,03,07,51,52,53,54,55)Snídanì
Slepièí s masem a tìstovinou (A: 01,03,07,09,51)Polévka
Frankfurtská vepøová peèenì,houskové knedlíky (A: 01,03,07,51)Obìd 1
Rybí filé s bylinkovou krustou,vaøené brambory (A: 01,04,07,51)

Obìd 2ovoceDoplnìk
Èínské nudle s kuøecím masem a zeleninou (A: 01,03,51)Veèeøe

Pátek 13.10.2017
Snídanì dle denní nabídky (A: 01,03,07,51,52,53,54)Snídanì

Pórková (A: 01,07,51)Polévka
Novohradský vepøový plátek,vaøené brambory (A: 01,07,51)Obìd 1Tofu v sýrovém tìstíèku,kuskus se zeleninou (A: 01,03,06,07,51)Obìd 2

mouèník (A: 01,03,07,51)Doplnìk
Zmìna jídel vyhrazena.
Jídlo je urèeno k okamžité spotøebì!
Seznam alergenù:Obiloviny obsahující lepek

Vejce

Ryby

Sójové boby (sója)Mléko

Celer

Obiloviny - pšenice

Obiloviny - žito

Obiloviny - jeèmen

Obiloviny - oves

Obiloviny - špalda
Jejich èísla jsou uvedena v závorce za názvem jídelníèku.Jídloobsahuje alergeny.


JÍDELNÍ LÍSTEK

PDF file: jidelni_listek.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz