DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Železný hasič Vizovických vrchů - O pohár Zlínských Staveb - propozice

Železný hasič Vizovických vrchů - O pohár Zlínských Staveb - propozice
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/ah2q

Velikost PDF souboru:
596.05 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/h2q.pdf
Stažení: Propozice PDF.pdf

Datum uložení souboru:
22. 02. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Propozice PDF.pdf:


SH ČMS SDH Loučka
si Vás dovoluje pozvat na 2. ročník v silovém hasičském víceboji TFA.

ŽELEZNÝ HASIČ VIZOVICKÝCH VRCHŮ

O pohár Zlínských Staveb

Dne: 19. května 2018 od 10:00

Místo: rozhledna Doubrava, cca 7km jižně od Vizovic, cca 20km východně od Zlína

GPS: 49.1837828N, 17.8729033E

Nadmořská výška: 667m

Okres: Zlín

Obecné informace: Modifikace disciplíny TFA (simulace zásahové činnosti hasičů) v zásahovém oděvu pro hasiče a se
vzduchovým dýchacím přístrojem jako zátěž v kategoriích muži, muži nad 35 let, ženy.

Podmínky účasti: Závod je určen pro členy SDH, DHZ a HZS. Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí.
Za zdravotní způsobilost odpovídá vysílající organizace.
Závodník při registraci podepíše „čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti“.
Závodníci mladší 18 let donesou vyplněný souhlas rodičů.

Startovné: 100 Kč (nebo 4 eura)

Kategorie: muži, muži nad 35 let, ženy

Přihlášení: Do 15. 5. 2018 na email - tfa.sdhloucka@gmail.com nebo na tel. 739 908 072 – Martin Andrýsek.
Do přihlášky uveďte: jméno, příjmení, sbor, datum narození, kategorie. Startovní listina bude postupně zveřejňována na
události na Facebooku Železný hasič Vizovických vrchů - O pohár Zlínských Staveb
Pořadí bude určeno dle data zaslání přihlášky.
Časový harmonogram: 9:30 nástup, prohlídka trati

10:00 start závodu

Hlavní rozhodčí: Lukáš Vojvodík

Vybavení soutěžícího:
MUŽI – triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, třívrstvý zásahový oblek, zásahová obuv, zásahová přilba, (přilba pro
zásahy uvnitř budov - Gallet, Kalicz,…), ochranné rukavice (pracovní povoleny).

ŽENY – triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, jednovrstvý zásahový oblek, zásahová nebo sportovní obuv (dle vlastního
uvážení) tj. libovolná obuv, zásahová přilba včetně zátylníku (přilba pro zásahy uvnitř budov - Gallet, Kalicz,…), ochranné

rukavice (pracovní povoleny)

Dýchací přístroje pro všechny kategorie zajistí pořadatel soutěže.

Start:
Nástup do prostoru startu 5 minut před startem – kontrola výstroje a výzbroje. Soutěžící startuje s kabátem, kalhotami,
nasazenou přilbou, zásahovými rukavicemi, nasazeným dýchacím přístrojem. Takto připraven ke startu musí být soutěžící
minimálně 30 sekund před startem. Po celou dobu pokusu nesmí soutěžící žádnou součást výstroje sundat ani rozepínat
nebo jinak upravovat.
Závodníka na trati může doprovázet jedna osoba. Při výstupu na rozhlednu doprovod dodržuje odstup od závodníka, aby
bylo zřetelně vidět, že závodníkovi nikterak nepomáhá.
Závodník po ukončení svého pokusu zůstává nahoře na vyhlídkové plošině. Po doběhnutí pátého závodníka, všichni společně
schází dole. Prosíme závodníky, aby dýchací přístroje dopravili na místo startu.

Popis trati:

Trať bude stejná jako při prvním ročníku.

1. úsek – hammer box (60 muži, 30 ženy)
2. úsek - motání hadice B a uložení do připraveného boxu
3. úsek - závodník 2x (1x ženy) převrátí pneu směrem dole poté pokračuje na 4. úsek
4. úsek - závodník přenese směrem dole 2x 25 kg závaží, odloží závaží na vyznačené místo (ženy 1 závaží)
5. úsek - závodník doběhne k PS 12 do které zapojí dvě koncovky hadic B, a poté roztáhne 2 vedení hadic B na vyznačenou

vzdálenost (ženy 1B)
Poté se závodník vrací nahoru do kopce ke 4. úseku, kde vezme odložené závaží a přenese je na původní místo.
Pokračuje k pneu, kterou 2x převrátí zpět (ženy jednou)
6. úsek - zde přemístí pomocí Rautekova úchopu figurínu na danou vzdálenost (ženy tento úsek nemají)
7. úsek - výstup na vyhlídkovou plošinu rozhledny Doubrava, kde ukončí tlačítkem svůj pokus.

Diskvalifikace: Uděluje se za nesplnění, nebo za nedodržení dílčího prvku. Při nesprávném provedení rozhodčí na
jednotlivých stanovištích soutěžícího upozorní.

Podání protestu:
Protest se podává písemně na daném formuláři hlavnímu rozhodčímu do 15 min. po skončení pokusu. Při podání protestu
bude složena finanční kauce v hotovosti ve výši 500,- Kč. V případě, že bude protest uznán, bude částka vrácena, pokud
bude neuznán, částka propadá ve prospěch pořadatele.

Zdravotní zajištění:
Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá přihlašovatel. Pojištění
soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje.

Bezpečnostní opatření:
Každý soutěžící bude mít vlastní vybavení. Za funkčnost, resp. za stav technických prostředků, správnost jejich používání
a provádění pravidelných kontrol a údržby podle platných předpisů odpovídá přihlašovatel. Každý soutěžící závodí na
vlastní nebezpečí!

Vyhodnocení soutěže:
Vyhodnocení proběhne do 30 minut po doběhnutí posledního závodníka. O umístění rozhoduje dosažený celkový čas. Čas se
měří elektronickou časomírou a ručně.

MÍSTO KONÁNÍ

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Parkování
- Dodržujte pokyny pořadatelů, z důvodů malého počtu parkovacích míst, bude nutné parkování řídit
- Dodržujte doporučenou rychlost v místě parkování závodníků
Po zaparkování vozidla doporučujeme vzít si závodní výstroj nahoru k rozhledně, která je od místa zaparkování vzdálená
cca 500 metrů. Cesta k rozhledně bude dostatečně značená. U rozhledny bude zajištěné posezení a občerstvení.
Můžete se těšit na zajímavé finanční částky za přední umístění v daných kategoriích a odměny za stanovení nového
rekordu v daných kategoriích. V prvním ročníku si úspěšní závodníky odvezli finanční odměny v hodnotě 30 000 Kč.

CENY

Muži

1. místo - 5000 Kč + pohár

2. místo – 3000 Kč + pohár

3. místo – 2000 Kč + pohár

4. místo – 1000 Kč

5. místo – 500 Kč

Muži nad 35 let

1. místo – 3000 Kč + pohár

2. místo – 2000 Kč + pohár

3. místo – 1000 Kč + pohár

Ženy

1. místo – 3000 Kč + pohár

2. místo – 2000 Kč + pohár

3. místo – 1000 Kč + pohár

FINANČNÍ ODMĚNY ZA STANOVENÍ NOVÉHO REKORDU
Muži, muži nad 35 let (bez rozdílu kategorie) – 2000 Kč

Ženy – 1000 Kč
NEJLEPŠÍ ČASY 1. ROČNÍKU:
MUŽI 5:16:17 Petr Smilek (SDH Vizovice)
ŽENY 5:47:90 Lucie Bůbelová (SDH Veselá)
MUŽI NAD 35 LET 5:01:13 Marcin Zdzieblo (KM PSP Žory)

CELKOVÝ REKORD TRATI 5:01:13 MARCIN ZDZIEBLO

Rozhledna

Doubrava

Slavičín

Otrokovice

Valašské

MeziříčíŽelezný hasič Vizovických vrchů - O pohár Zlínských Staveb - propozice

PDF file: Propozice PDF.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz