DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Vyhláška FÚ

Vyhláška FÚ
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/adAS

Velikost PDF souboru:
65.36 kB


Zdroj PDF:
Obec-bychory.cz
PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: http://www.obec-bychory.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah545_2.pdf&original=Ve%C5%99ejn%C3%A1+vyhl%C3%A1%C5%A1ka+Da%C5%88+z+nemovit%C3%BDch+v%C4%9Bc%C3%AD+na+rok+2017.pdf
Stažení: obsah545_2.pdf&…k 2017.pdf

Datum uložení souboru:
27. 04. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu obsah545_2.pdf&original=Ve%C5%99ejn%C3%A1+vyhl%C3%A1%C5%A1ka+Da%C5%88+z+nemovit%C3%BDch+v%C4%9Bc%C3%AD+na+rok+2017.pdf:


Finanční úad pro Stedočeský kraj

v Praze

Žitná 12

dne

120 00 PRAHA 2

Čj.: 2470024/17/2100-11460-200796

V E  E J N Á V Y H L Á " K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona

č. 280/2009 Sb., da
ový 8ád, ve znění pozděj#ích p8edpisN, oznamuje, @e

ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017

je na v#ech územních pracovi#tích Finančního ú8adu pro St8edočeský kraj

ve dnech

pondělí

8,00

17,00

hodin

úterý

8,00

13,30

hodin

středa

8,00

17,00

hodin

čtvrtek

8,00

13,30

hodin

pátek

8,00

13,30

hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 2459014/17/2100-11460-200796,

hromadný předpisný seznam čj. 2459015/17/2100-11460-200796,

hromadný předpisný seznam čj. 2459016/17/2100-11460-200796,

jím@ se uvedeným da
ovým subjektNm nep8ihlá#eným k platbě daně

z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci

nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAt Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017.

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze

pokynu Generálního finančního 8editelství č. GF7-D-23, o umístění spisu

nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracoviš-

tích finančních ú8adN, zve8ejněném ve Finančním zpravodaji č. 1/2016 a

na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz.

L.S. Ing. Zdeněk Bilec

ředitel odboru

Finanční úad pro Stedočeský kraj

v Praze

Žitná 12

dne

120 00 PRAHA 2

Čj.: 2470024/17/2100-11460-200796

V E  E J N Á V Y H L Á " K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona

č. 280/2009 Sb., da
ový 8ád, ve znění pozděj#ích p8edpisN, oznamuje, @e

ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017

je na v#ech územních pracovi#tích Finančního ú8adu pro St8edočeský kraj

ve dnech

pondělí

8,00

17,00

hodin

úterý

8,00

13,30

hodin

středa

8,00

17,00

hodin

čtvrtek

8,00

13,30

hodin

pátek

8,00

13,30

hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 2459014/17/2100-11460-200796,

hromadný předpisný seznam čj. 2459015/17/2100-11460-200796,

hromadný předpisný seznam čj. 2459016/17/2100-11460-200796,

jím@ se uvedeným da
ovým subjektNm nep8ihlá#eným k platbě daně

z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci

nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAt Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017.

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze

pokynu Generálního finančního 8editelství č. GF7-D-23, o umístění spisu

nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracoviš-

tích finančních ú8adN, zve8ejněném ve Finančním zpravodaji č. 1/2016 a

na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz.

L.S. Ing. Zdeněk Bilec

ředitel odboru


Vyhláška FÚ

PDF file: http://www.obec-bychory.cz/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah545_2.pdf&original=Ve%C5%99ejn%C3%A1+vyhl%C3%A1%C5%A1ka+Da%C5%88+z+nemovit%C3%BDch+v%C4%9Bc%C3%AD+na+rok+2017.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz