DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

PTnet cennik

PTnet cennik
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/ad2n
Popis:
PTnet cenník služieb.
Velikost PDF souboru:
844.88 kB


Klíčová slova: PTnet cennik:
PTnet, cennik, internet, TV, optika
Zdroj PDF:
Ptnet.sk
PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: http://ptnet.sk/PTnet_cennik.pdf
Stažení: PTnet_cennik.pdf

Datum uložení souboru:
08. 06. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Podobné PDF dokumenty


» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu PTnet_cennik.pdf:


PTnet 01, s.r.o., Kpt. J. Nálepku 844/27, 985 01 Kalinovo, www.ptnet.sk, č.ú.: SK26 5600 0000 0054 5595 6001,
Prima Banka, IČO:51476185, DIČ:2120722219, zapísaná v okr. Súd vBanskej Bystrici, odd.Sro, vl.č. 33857/S

PTnet

Katalóg služieb

Platný od 1.6.2018

PTnet 01, s.r.o., Kpt. J. Nálepku 844/27, 985 01 Kalinovo, www.ptnet.sk, č.ú.: SK26 5600 0000 0054 5595 6001,
Prima Banka, IČO:51476185, DIČ:2120722219, zapísaná v okr. Súd vBanskej Bystrici, odd.Sro, vl.č. 33857/S

1. Internet pre domácnosti

Internetové služby
Pevné pripojenie do internetu pre domácnosti prostredníctvom opticko-metalickej infraštruktúry. Pri
sluţbe predpokladáme priame pripojenie jedného počítača, herných konzol, alebo malých
počítačových sietí nenáročných firemných uţívateľov.

Prenosová rýchlosť pripojenia nie je garantovaná a závisí od konfigurácie počítača uţívateľa.

1.1 TeatrO OPTICKÝ InterneT

TeatrO InterneT Fiber, pripojenie je realizované pomocou optických rozvodov, v rámci interiéru
pozostáva z kabeláţe UTP do 10 m. V cene zriadenia je aj konfigurácia pristupujúceho zariadenia,
základné zabezpečenie a zaškolenie do zákazníckeho portálu.

TeatrO InterneT

Basic 1

TeatrO InterneT

Standard 1

TeatrO InterneT

Rapid 1

Maximálna rýchlosť
Mbps / 2,5Mbps 50
Mbps / 5Mbps 100
Mbps / 10 Mbps Mesačný objem dát

NEOBMEDZENE NEOBMEDZENE NEOBMEDZENE

Digitálna Televízia

Základná

Teaírl Ts ifTb2

Základná

Teaírl Ts ifTb2

Zriaďovací poplatok

bez váazanosíá 99 €

99 €

99 €

Zriaďovací poplatok

s váazK NO mesK 49 €

49 €

49 €

Zriaďovací poplatok

s váazK O4mesK 1 €

1 €

1 €

Mesačný poplatok

bez ohľadu na

viazanosť

9,90 € 12,90 € 15,90 €

1 V prípade samostatných optických prípojok FTTH je potrebný Optický konvertor - ONU.
2 Základna TeatrO TV LITE je súčasťou internetovej sluţby iba v prípade viazanosti na 24 mesiacov.

PTnet 01, s.r.o., Kpt. J. Nálepku 844/27, 985 01 Kalinovo, www.ptnet.sk, č.ú.: SK26 5600 0000 0054 5595 6001,
Prima Banka, IČO:51476185, DIČ:2120722219, zapísaná v okr. Súd vBanskej Bystrici, odd.Sro, vl.č. 33857/S

2. Optická Digitálna Televízia - TeatrO TV

Sluţbu retransmisie zabezpečuje DSI Data s.r.o.

2.1 Aktivácia TeatrO TV

Služba Cena bez

viazanosti Cena s

viazanosťou

na NO mesáacov Cena

s viazanosťou na
O4 mesáacov (Ceny týchto sluţieb sú s DPH a majú charakter jednorázového poplatku)

Aktivácia prvej TeatrO TV

v domácnosti 2

99 €

49 €

1 €

Aktivácia ďalšej TeatrO TV v

domácnosti 1

99 €

49 €

1 €

1Týmto sa rozumie vykonanie potrebných prác a dodávka potrebných zariadení na rovnakej adrese prípojky.
Súčasťou sluţby „Aktivácia ďalšej TeatrO TV v domácnosti“ je dodávka potrebného STB Switcha, max.10m
eth.kábla, doplnkový inštalačný materiál, práca technika.
2Pokiaľ na mieste aktivácie prvej TeatrO TV nieje zriadená optická prípojka, bude táto zriadená v cenách ako u
TeatrO InterneT.

Štandardné technické riešenie: Pripojenie pomocou optických rozvodov. Kaţdému uţívateľovi je prípojka
ukončená účastníckou prípojkou priamo v byte uţívateľa. V cene riešenia je inštalácia ethernetovej kabeláţe do bytu
účastníka a 10m dlhý ethernetový UTP patch kábel k STB zariadeniu.

2.2 Zariadenia potrebné k prevádzke TeatrO TV
Pre prevádzku služby TeatrO TV je potrebné každý TV prijímač vybaviť digitálnym
STB (Set-top-box) zariadením – TeatrO BoX.

Predaj STB zariadenia

jednorazovo

66 €

Prenájom STB zariadenia

mesačne

1,95 €

Pri vrátení prenajatého STB zariadenia je potrebné zachovať pôvodný obal zariadenia a v prípade opotrebovania
diaľkového ovládača, poškodenia zariadenia, je prevádzkovateľ oprávnený poţadovať náhradu škody v takej výške,
ktorá uvedie zariadenie do bezchybného stavu.

PTnet 01, s.r.o., Kpt. J. Nálepku 844/27, 985 01 Kalinovo, www.ptnet.sk, č.ú.: SK26 5600 0000 0054 5595 6001,
Prima Banka, IČO:51476185, DIČ:2120722219, zapísaná v okr. Súd vBanskej Bystrici, odd.Sro, vl.č. 33857/S

2.3 TeatrO TV –TV Balíčky

1nPVR – sieťový osobný videorekordér s kapacitou N hodín pre nahrávky,nahrávka môţe byť najviac 30 dní stará.
2 TV archív je dostupný pre najsledovanejšie TV stanice.
3 Pre zákazníkov, ktorý majú TeatrO Internet Standard a Rapid, je Základná TeatrO TV Lite ZADARMO

2.3.1 TeatrO TV - Základné programové balíčky*

*Zmena skladby programových balíkov je vyhradená
** Aktuálny kompletný zoznam TV staníc Vám radi poskytneme v zákazníckom centre spoločnosti.

Názov TV balíčka Obsah TV balíčka

Videopo-

ţičovňa

zadarmo

Mobilá

TV Nahrávanie

nPVR1 TV

Archív2 Mesačný

poplatok

Základná TeatrO
TV Lite Základný programový balíček - - - - 3,90 €3

Základná TeatrO
TV Základný programový balíček Ano Ano 12 hodín 14 dní 6,90 €

Ideálna TeatrO

TV Lite

Základný programový balíček
+ 3 tematické balíčky - - - - 7,90 €

Ideálna TeatrO

Základný programový balíček
+ 3 tematické balíčky Ano Ano 33 hodín 14 dní 10,90 €

Skvelá TeatrO

TV Lite

Základný programový balíček
+ 6 tematických balíčkov - - - - 12,90 €

Skvelá TeatrO

Základný programový balíček
+ 6 tematických balíčkov Ano Ano 48 hodin 14 dní 15,90 €

Základný programový balíček**

Jednotka HD Noe TV

TV Bratislava

M1 HD

France 24 fr

Rai News

Dvojka HD Lux TV HD

TV Hronka

M2 HD

ZDF HD

EinsExtra

TA3 HD Music Box

Stredoslov TV

Duna TV

ZDF

TVP1 HD

Šlágr TV

bngäásh Cäub Ts

iáfe Ts ea

auna toräd

háka ea

TsmO ea

ČT1 HD

pky kews fníK

Ts oAg ea

Ppaí

aas

brsíe ea Tsm fnfo

ČT2 HD

213 šport HD

peverka

aeuísche teääe

aas brsíe

TsmP

ČT24 HD

Kino Svět

Cb Ts

loc N

oaá rno

Tsm huäíura

Barrandov camáäy eoror cáäm

TsU ea

loc O

oaá aue

Tsm oozrywka

penzá Ts Ts oámava ea

TsV

crance O4 en

oaá Tre

a iné

PTnet 01, s.r.o., Kpt. J. Nálepku 844/27, 985 01 Kalinovo, www.ptnet.sk, č.ú.: SK26 5600 0000 0054 5595 6001,
Prima Banka, IČO:51476185, DIČ:2120722219, zapísaná v okr. Súd vBanskej Bystrici, odd.Sro, vl.č. 33857/S

2.3.2 TeatrO TV – Tematické balíčky*

Československý Hudobný Chlapský Filmový Detský Športový
2 € mesačne 2 € mesačne 2 € mesačne 2 € mesačne 2 € mesačne 2 € mesačne
Markíza HD MTV Discovery Channel CS film/CS mini NICKELODEON Nova Sport 1 HD
Doma HD MTV Hits TLC AXN Minimax Nova Sport 2 HD
Dajto HD MTV Rocks ID Xtra AXN White Jim Jam Sport 1HD
JOJ HD VH1 Classic Eurosport HD AXN Black Disney Channel Sport 2 HD
JOJ Plus HD Deluxe Music Eurosport 2 HD Československo HD Baby TV
Wau HD Rebel Festival HD Nickelodeon Junior
Nova International HD Relax CartoonNetworkCZ

Prima Plus HD MTV Dance

RiK HD VH1 Europe

iConcerts

Mix Šport extra Discovery Šteklivý Maďarský 1 Maďarský 2
2 € mesačne 2 € mesačne 2 € mesačne 2 € mesačne 2 € mesačne 2 € mesačne
Spektrum Home Arena Sport 1 HD Animal Planet HD Brazzers TV RTL Klub Muzsika TV
UP Network Arena Sport 2 Discovery HD Showcase Private TV RTL Gold Sorozat +
Megamax Extreme Sports Ch. Discovery Science HD EXTASY TV HD Cool TV RTL +
Film + HD Outdoor Ch. HD ID Xtra HD LEO TV Galaxy RTL II HU
AMC HD MotosportTV HD Hustler TV Film + hu Story4

SundanceTV HD Auto motor a Sport

CZ HD

Comedy Central

HU Story5

Film Europe HD Nautical Channel HD

SPORT 5

Medzinárodný Life Style Rodinný Dokumenty
2 € mesačne 2 € mesačne 2 € mesačne 2 € mesačne
TV5 Monde Fishing and hunting Paprika TV Viasat Explorer

Kabel1 Spektrum HD Filmbox PLUS Viasat History

N24 de History HD Filmbox Viasat Nature

Super rtl Mňam TV JOJ Cinema HD Spice
Rtl Food Network HD Fine Living Net. HD National Geographic

Sixx Fashion TV CZ&SK
HD Travel Channel HD National Geographic HD

Rtl 2 Óčko Expres Nat Geo WILD HD

Pro 7 Óčko

Sat1 Óčko Star

N-tv

RTL Nitro

Vox

Al Jazeera

* Zmena skladby programových balíkov je vyhradená

PTnet 01, s.r.o., Kpt. J. Nálepku 844/27, 985 01 Kalinovo, www.ptnet.sk, č.ú.: SK26 5600 0000 0054 5595 6001,
Prima Banka, IČO:51476185, DIČ:2120722219, zapísaná v okr. Súd vBanskej Bystrici, odd.Sro, vl.č. 33857/S

2.3.3. TeatrO TV – Prémiové programové balíčky*

Cena

Balíček CINEMAX mesačne

5,99 €

Cánemax
eaI Cánemax O ea Balíček HBO mesačne

5,99 €

eBl
eaI eBl O eaI eBl P ea Balíček HBO MAX Pack mesačne

9,99 €

eBl eaI eBl
O eaI eBl P eaI Cánemax eaI Cánemax O ea Balíček HBO a VIDEO mesačne

10,99 €

eBl
eaI eBl P eaI eBlO eaI eBl laI eBl dl Balíček HBO MAX Pack a VIDEO mesačne

12,99 €
Cánemax eaI CánemaxO eaI eBl eaI eBl O eaI eBl P eaI eBl laI eBl dl Balíček Kinobox mesačne

2,00 €

cáämbox camáäyI cáämbox bxíra
eaI cáämbox mremáum ea Balíček Superbox

mesačne

2,99 €
cáämbox camáäyI cáämbox bxíra eaI cáämbox mremáum eaI cághíbox eaI casháonbox eaI aocubox eaI brox eaI broxxx eaI PSM íunebox Balíček Kompletka mesačne

RIVM €

Všetky kanály z

programových balíčkov

Balíček TeatrO VIP mesačne

4RIVMVšetky kanály z

programových a

prémiových balíčkov

* Zmena skladby programových balíkov je vyhradená

2.3.4 Doplnkové balíčky

Rozšírenie nPVR1 o 6h mesačne

0,99 €

Rozšírenie nPVR1 o 12h mesačne

1,49 €

Rozšírenie nPVR1 o 24h mesačne

1,99 €

Rozšírenie nPVR1 o 48h mesačne

2,99 €
1 nPVR – sieťový osobný videorekordér.

2.3.5 Videopožičovňa

Videopožičovňa

Cena podľa vybraného titulu v
éonuke zadarmoI ostatné spoplatnené.

jednora

zovo ZADARMO

PTnet 01, s.r.o., Kpt. J. Nálepku 844/27, 985 01 Kalinovo, www.ptnet.sk, č.ú.: SK26 5600 0000 0054 5595 6001,
Prima Banka, IČO:51476185, DIČ:2120722219, zapísaná v okr. Súd vBanskej Bystrici, odd.Sro, vl.č. 33857/S

3. TeatrO CombO - Balíčky služieb

TeatrO CombO

Basic

TeatrO CombO

Standard

TeatrO CombO

Rapid
Obsiahnutý internet TeatrO Basic TeatrO Standard TeatrO Rapid
Rýchlosť internetu 25/2,5 Mbps 50/5 Mbps 100/10 Mbps

Zriaďovací poplatok

Bez viazanosti 99 € 99 € 99 €

Zriaďovací poplatok
viazanosť 12 mes. 49 € 49 € 49 €

Zriaďovací poplatok

viazanosť 24 mes. 1 € 1 € 1 €

Mesačný poplatok so
Základnou TV Lite - 12,90 € 15,90 €

Mesačný poplatok so
Základnou TV 15,90 € 18,90 € 20,90 €

Mesačný poplatok
s Ideálnou TV Lite 16,90 € 19,90 € 21,90 €

Mesačný poplatok
s Ideálnou TV 19,90 € 22,90 € 24,90 €

Mesačný poplatok so
Skvelou TV Lite 21,90 € 24,90 € 26,90 €

Mesačný poplatok so
Skvelou TV 24,90 € 27,90 € 29,90 €

3.1 Doplnkové zariadenia potrebné na prevádzku

Jednorazový poplatok za

predaj zariadení

Mesačný poplatok za

prenájom zariadení
ONU1 –
Optický konvertor jednoportový na pripojenie

zariadení do

oéíáckej sáeíe 33 € 0,95 €

ONU4


Optický konvertor štvorportový
s tácf na éráéojenáe zariadení do optickej siete

49 € 1,95 €

Diaľkové ovládanie k TeatrO boxu

15 € x

STB switch

- na pripojenie viacerých STB

9 € x

PTnet 01, s.r.o., Kpt. J. Nálepku 844/27, 985 01 Kalinovo, www.ptnet.sk, č.ú.: SK26 5600 0000 0054 5595 6001,
Prima Banka, IČO:51476185, DIČ:2120722219, zapísaná v okr. Súd vBanskej Bystrici, odd.Sro, vl.č. 33857/S

4. Doplnkové služby a materiál

4.1 Doplnkové služby

Služba Popis služby Cena
Inštalácia Zriadenie prípojky Optika 99 €
Prekládka + viazanosť Prekládka miesta pripojenia, pôvodná viazanosť +24 mesiacov 20 €
Prekládka bez zmeny viazanosti1 Prekládka miesta pripojenia bez zmeny viazanosti 20 €
Znovupripojenie Znovupripojenie po odpojení z dôvodu neplatenia faktúr 8 €
Static IP Statická verejná IP adresa 3,32€/mesiac
Opis faktúry Zaslanie opisu faktúry poštou 1 €
Upomienka Upomienka z dôvodu neplatenia faktúr 1 €

4.2 Výkony technikov

Názov položky MJ Cena s

DPH

Minimálna

jednotka
Konfigurácia Routra zakúpeného mimo 1ks 10 € 1ks
Práca technika servis Internet 1 hod 9 € 1/2 hod
Práca technika na PC 1 hod 20 € 1/2 hod
Práca technika na Servri 1 hod 60 € 1/2 hod
Práca technika na Sieti - konfigurácia 1 hod 50 € 1/2 hod
Práca technika - Budovanie infraštruktúry 1 hod 15 € 1/2 hod
Práca technika - Diagnostika závady na PC 1 hod 30 € 1/2 hod
Práca technika - Diagnostika na Servri 1 hod 100 € 1/2 hod
Práca technika - Diagnostika na Sieti 1 hod 100 € 1/2 hod

4.3 Iné práce

Názov položky MJ Cena s

DPH

Minimálna

jednotka

Zemný pretlak Φ 95mm 1m 30 € 5m

Zemný pretlak Φ 135mm 1m 60 € 5m
Lišta s prácou a drobným inštalačným materiálom 1m 5 € 1m
Prechod cez stenu - vŕtanie 1ks 5 € 1ks

PTnet 01, s.r.o., Kpt. J. Nálepku 844/27, 985 01 Kalinovo, www.ptnet.sk, č.ú.: SK26 5600 0000 0054 5595 6001,
Prima Banka, IČO:51476185, DIČ:2120722219, zapísaná v okr. Súd vBanskej Bystrici, odd.Sro, vl.č. 33857/S

4.4 Práce a položky spojené s optickou infraštruktúrou

Názov položky MJ Cena s

DPH

Minimálna

jednotka
Zváranie optických vlákien 1 ks 15 € 1ks
Manipulácia s káblom pri zváraní do 12 vl. 1 ks 30 € 1ks
Manipulácia s káblom pri zváraní od 13 vl. 1 ks 50 € 1ks

Meranie optickej siete 1 ks 15 € 1ks
Meranie optickej siete s protokolom 1 ks 30 € 1ks

Ochrana zvaru 1ks 1 € 1ks
Optický adaptér simplex 1 ks 3 € 1ks

Optický adaptér duplex 1 ks 5 € 1ks
Optický pigtail SC, ST 9/125 G652D, PC 1 ks 10 € 1ks
Patchcord optický simplex 9/125, PC 1ks 15 € 1ks
Patchcord optický duplex 9/125, PC 1ks 20 € 1ks
Krabička na zvar jednoduchá 1 ks 15 € 1ks
Optický prevodník,SFP, 100Mbps 1ks 50 € 1ks
Optický prevodník,SFP, 1000Mbps 1ks 60 € 1ks

Optická spojka - vaňa 1ks 50 € 1ks

Optický kábel 2 ţilový 1m 1 € 1m

Optický kábel 4 ţilový 1m 2 € 1m

Optický kábel 12 ţilový 1m 3 € 1m

Optický kábel 24 ţilový 1m 4 € 1m

4.5 Práce a položky spojené s metalickou infraštruk.

Názov položky MJ Cena s

DPH

Minimáln

a jednotka
Sieťová karta - materiál + práca technika 1 ks 9 € 1ks
Spínaný zdroj napájania 5-12V 1ks 9 € 1ks
Patchcord metalický 0,5m 1 ks 1 € 1ks

Patchcord metalický 1m 1 ks 2 € 1ks

Patchcord metalický 2m 1 ks 3 € 1ks

Patchcord metalický 3m 1 ks 5 € 1ks

Patchcord metalický 5m 1 ks 7 € 1ks
Ethernetový kábel s ukončením 1m 1 € 1m
Spojka Ethernet RJ45, Krono 1ks 5 € 1ks
Koncovka RJ45 + nalisovanie 1ks 1 € 1ks
Manipulácia kábla do podlahových rohových líšt 1m 3 € 1m
Dátová zásuvka na stenu jednoportová, práca + materiál 1ks 9 € 1ks
Dátová zásuvka na stenu dvojportová, práca + materiál 1ks 15 € 1ks

PTnet 01, s.r.o., Kpt. J. Nálepku 844/27, 985 01 Kalinovo, www.ptnet.sk, č.ú.: SK26 5600 0000 0054 5595 6001,
Prima Banka, IČO:51476185, DIČ:2120722219, zapísaná v okr. Súd vBanskej Bystrici, odd.Sro, vl.č. 33857/S

4.6 Dopravné náklady

Názov položky MJ Cena s

DPH

Minimálna

jednotka
Dopravné náklady servis internetu v rámci

mesta 1ks 2 € 1ks
Dopravné náklady servis internetu mimo mesta 1ks 4 € 1ks
Dopravné náklady zemná raketa 1km 1,2 € 1km
Dopravné náklady ostatné 1km 1 € 1km

5.Pravidlá

5.1 Zmena parametrov služby TeatrO InterneT

- Program prístupu do internetu je moţné meniť smerom hore bezplatne, ale vţdy len k 1. dňu v mesiaci.

- Ţiadosť o zmenu programu je potrebné podať najneskôr do polnoci posledného dňa v mesiaci, po ktorom
začína mesiac, v ktorom má byť program uţívaný.

- Ţiadosť sa podáva písomne, mailom alebo osobne na zákazníckom centre podpisom dodatku k zmluve o
zmene programu. Iná moţnosť podania ţiadosti o zmenu programu nie je prípustná.

- Záväzná je vţdy ostatná podaná ţiadosť o zmenu programu v danom mesiaci.

- Kaţdý zákazník má nárok na jeden bezplatný servis internetu alebo IPTV v trvaní maximálne 1 hodinu
kaţdých kalendárnych 6 mesiacov. Bezplatný bude vţdy prvý vykonaný servis u zákazníka kaţdých
kalendárnych 6 mesiacov. Nevyčerpaním moţnosti bezplatného servisu v danom období nárok na takýto
bezplatný servis zaniká. Z bezplatných servisov je vylúčená konfigurácia routra zakúpeného mimo našu
spoločnosť, takýto servis bude účtovaný podľa štandardného cenníka.PTnet cennik

PDF file: http://ptnet.sk/PTnet_cennik.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz