DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

vianočný pretek 2018

vianočný pretek 2018
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/abnI

Velikost PDF souboru:
128.28 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/bnI.pdf
Stažení: vianočný pretek…k 2018.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu vianočný pretek 2018.pdf:


Slovenský zväz vojakov v zálohe, strelnica Hájiček.

P R O P O Z Í C I E
Vianočné preteky – verejné.
Základné ustanovenia:
Usporiadate : Členovia Slovenského zväzu vojakov v zálohe.Správca strelnice.
Miesto konania: Strelnica Vištuk – Hájiček GPS: 48° 18´ 55“ N 17° 24´ 05“E
Dátum:

02.03.2019. Sobota
Riaditeľ súťaže: Miloslav Stojkovič

Hlavný rozhodca: Vladislav Bláha
Rozhodcovia: Stanislav Kniez, Milan Dano st.

PHK: Roman Stojkovi
č.,Peter Parízek.

Zdravot .zabezpe
č: Eva Baxová.
Súťažné ustanovenia :

PIŠTOĽ . Terč -: Čierny - 135 p. Nástrel: 5 nábojov, v čase 5 min.
Suťaž – 3 položky po 5 nábojov, každá za 2 min.

II. Terč : – 50/20 . 3 položky po 5 nábojov, každá za 2 min.

III. Terč : – D 1 Papagáj, 3 položky po 5 nábojov, každá za 2 min.
Maximálny počet 525 bodov.

REVOLVER
I. až III. Terč, všetko ako u pištoli.

Hodnotenie : Prvý traja vecné ceny v každej kategorii.


ťaž jednotlivcov. Muži. Ženy a juniory spolu.

Organizačné ustanovenia :

Zbrane a strelivo: Vlastné zbrane a strelivo.Možnos
ť požičať zbraň a zakúpiť strelivo
u správcu strelnice.
Štartovné: 7.00 E za štart.
Protesty: Do 15.00. minút písomne po zverejnení výsledkov, vklad 10,00 E.

Poistenie: Všetci ú
častníci sa zúčastňujú súťaže na vlastné riziko.

Chráni
če sluchu sú povinné, okuliare odporúčané.
čerstvenie: Bufet za vlastné ./ Kapustnica,grilovaná klobása./
Časový plán :
Prezentácia: 08.00. –––– 08.30. hod.
Zahájenie: 08.30. –––– 08.45. hod.
Pretek: 09.00. –––– cca 14.30 hod..
Vyhlásenie výsledkov: cca 14.45. hod.

Technické ustanovenia
Poriadate si vyhradzuje zmeny propozícií, ak si to vyžiada aktuálna situácia.

Správca strelnice Miloslav Stojkovi
v.r.vianočný pretek 2018

PDF file: vianočný pretek 2018.pdf

Microsoft Word - vianočný pretek ȀĀ㠀 欀瀀椀© 2022 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz