DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Bavorskélitanie1varhaník

Bavorskélitanie1varhaník
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aZfu

Velikost PDF souboru:
28.42 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/Zfu.pdf
Stažení: Bavorskélitanie…rhaník.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Bavorskélitanie1varhaník.pdf:


Piano
œœœœœ
œœ
œœ
Kněž no má je,œ
œœ
œœœœ
œœ

œœ
œœ
œœ
œœ
buďpo zdra veœ
œœ
œœ
œœ
œœ
˙˙Ó

na.˙
˙Ó

- - - - -

ÓŒœ

Sbor
ÓŒœ
œ œœœ
œœœ œœœ

che ru bův.ra dos ti˙
˙.

œJœ

œb

œœ
œŒœ

já sá, Ma˙
˙Œœ
œœ
œœœœœœ
œœ

ri a, buďpo zdra ve

˙œ
œœ

˙Ó

na.˙
˙Ó

- - -- -- - - -

Tvou krásu zpěv serafů hlásá,

dav sv

ětců své královně volá,

hlas Matky i hn

ěv Syna zdola,

Duch moudrosti v duši tvé tr

ůní,

ráj vdechu je tvých ctností v
ůní.
ěžno máje, buď pozdravena.

Jak paprsek slunce jsi jasná,

nad luny t

řpyt tvář tvoje jasná,

noc tvoji svit jit

řenky věští,

ó pošli nám z nebe svit št

ěstí,

mrak ve

černích stínů tě chválí,

a závoj t
ě tajemství halí.
ěžno máje, buď pozdravena.

Jsi námo

řníků hvězda spásná,

ď k přístavu ráje nás, jasná,

ěv slavíka tvé kroky vítá,

ň na horách zdraví tě hbitá,

ět fialky vůni tvou dýše,

a pomn
ěnka ti šeptá tiše.
ěžno máje, buď pozdravena.A našeho srdce hlas volá,

ť nástrahy zla moc tvá zdolá,

mír Syna, a

ť v duši nám jásá,

jen tys Matko v bolestech spása,

ctnost

čistoty daruj svým dětem,

strom št
ěstí pak rozpučí květem.
ěžno máje, buď pozdravena.

Litanie k Panně Marii
bavorské litanie, I.
3.4.

odpov

ěď k invokacím


Bavorskélitanie1varhaník

PDF file: Bavorskélitanie1varhaník.pdf

LPM_I_varhany© 2021 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz