DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Přihláška na tábor 2018

Přihláška na tábor 2018
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aZ5t

Velikost PDF souboru:
668.2 kB


Klíčová slova: Přihláška na tábor 2018:
přihláška, tábor, Žlutice
PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/Z5t.pdf
Stažení: prihlaska_2018.pdf

Datum uložení souboru:
21. 01. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Podobné PDF dokumenty


» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu prihlaska_2018.pdf:


Tábor ŽLUTICE 2018

Informace k přihlášce na letní tábor ŽLUTICE 2018
Letní tábor ve Žluticích pořádá oddíl KOMETA pracující při PIONÝR, z.s. Pionýrská skupina HOMOLKA a
SDH Hradiště bude v termínu 7.7.-21.7.2018.
Tento tábor se nachází v krásné přírodní lokalitě cca 3 km od města Žlutice. Koupaliště je cca 1,5 km
od tábora. V letošním roce zde tábor budeme pořádat po 43.
Děti jsou ubytované ve stanech s podlážkou a předsíňkou a ve stanech s podsadou.
Každé dítě s sebou musí mít vlastní spací pytel a nafukovací klasickou matraci do šíře
max. 90 cm (z hygienických důvodů nesmí být karimatka ani samonafukovací
matrace/karimatka).
Cena tábora je 4000,-KŜ爀⼀搀琁ᬀⰀ 瘀 瀁夀瀀愀搁ᬀ 渀愀瀁夀⸀ 戀攀稀氀攀瀀欀漀瘀 搀椀攀琀礀 樀攀 挀攀渀愀 琀戀漀爀愀 㐀㌀  Ⰰⴀ䬁屲/dítě.
Naši vedoucí a instruktoři jezdí na tento tábor ve svém volném Ŝ爀愀猀攀Ⰰ 渀愀 堀䐀Ⰰ 渀栀爀愀搀渀洀 瘀漀氀渀甀Ⰰ 渀攀戀漩
neplacenou dovolenou bez nároku na jakoukoliv odměnu.
Budeme velmi rádi, pokud byste měli možnost zajistit sponzorování letního tábora. Každý rok se, dle
finanŜ爀渀挀栀 洀漁縀渀漀猀琀Ⰰ 猀渀愁縀洀攀 漀 瘀礀氀攀瀁愀攀渀 渀愁愀 稀欀氀愀搀渀礀⸩
V případě sponzorování je samozřejmostí sepsání Darovací smlouvy (dar lze odeŜ爀猀琀 漀搀 稀欀氀愀搀甩
daně).
Sponzorům můžeme slíbit bezplatnou reklamu na námi pořádaných akcích (např. Dětský den, Dětské
maškarní, Dětská mikulášská, atd.)
Přihlášku na tábor, prosím vyplňte a podepsanou zašlete na adresu:
Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina HOMOLKA, Plzeňská cesta 101, 326 00 Plzeň
nebo na adresu:
SDH Hradiště, Na Rychtě 17, 326 00 Plzeň
nebo e-mailem:

ps.homolka@centrum.cz
nebo je možné ji odevzdat osobně každý Ŝ爀琀瘀爀琀攀欀 漀搀 ㄀㘀Ⰰ㌀ ⴀ㄀㠀Ⰰ  栀漀搀 瘀 栀愀猀椁屲árně v Hradišti.

Pro informace je možné volat

L.Šmolíkovi: 607 802 679

nebo

Z.Ženíškové: 775 150 055

nebo
D.Krumlovi: 736 747 594.
Luboš Šmolík, skup.vedoucí PS HOMOLKA
David Kruml, zástupce skup.ved. PS HOMOLKA
Zdenka Ženíšková, zástupce skup.ved. PS HOMOLKA a vedoucí MH SDH Hradiště


Přihláška na tábor 2018

PDF file: prihlaska_2018.pdf© 2023 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz