DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aYLl

Velikost PDF souboru:
200.21 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/YLl.pdf
Stažení: SOUHLAS ZÁKONNÉ…STUPCE.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE.pdf:


SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S ÚČASTÍ NA ZÁVODU VE SJEZDU

HORSKÝCH KOL – MYŠÁK DH CUP 2017

Závodníci mladší 18 let jsou povinni při registraci předložit podepsaný originál s písemným souhlasem
rodičů nebo zákonných zástupců s účastí v závodu! Jinak nemůže být závodník do závodu zařazen.

ZÁVODNÍK:
Jméno a příjmení:_________________________________________________________________
Bydliště:_________________________________________________________________________
Datum narození:__________________________________________________________________

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE:
Jméno a příjmení:_________________________________________________________________
Bydliště:_________________________________________________________________________
Datum narození:__________________________________________________________________

Prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem výše uvedené nezletilé osoby (dále jen „závodník“).
Souhlasím bez výhrad, aby se mnou zastupovaná osoba zúčastnila závodu „Myšák DH Cup 2017“ jako
závodník. Seznámil jsem se s propozicemi závodu, které je závodník povinen dodržovat. Prohlašuji, že
mi není známa žádná překážka v závodníkově zdravotním stavu, která by bránila jeho účasti. Prohlašuji,
že jsem si vědom toho, že nesu veškerou odpovědnost za škodu způsobenou závodníkem na zdraví
nebo věcech, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po vlastním závodě.
Všechny mnou uvedené údaje v přihlášce k závodu jsou pravdivé.

Datum:__________________________ Podpis zákonného zástupce:___________________________

Myšák DH Cup 2017SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

PDF file: SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE.pdf© 2022 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz