DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Skutky

Skutky
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aYFI

Velikost PDF souboru:
155.04 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/YFI.pdf
Stažení: Skutky.pdf

Datum uložení souboru:
26. 09. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Skutky.pdf:


SKUTKY
Dovoľme Stvoriteľovi Bohu, aby nám mohol ukázať jednu z
ciest k večnému životu. Sú to skutky. Skutky zlé –
cesta do zatratenia. Veľmi dôležité sú skutky dobré. Je to cesta k večnému životu.

Zjavenie Jána 22:12,13
„Hľa prídem čoskoro a moja odplata so mnou. Odmením každého podľa jeho skutkov.

Ja som Alfa i

Omega, Prvý a Posledný.“

Veľký Stvoriteľ, Pán neba, zeme, všetkého živého i
neživého.
Nám v Svätom písme v živom Božom slove dáva poznať svoju vôľu.
Čím je Sväté Písmo výnimočné?
Dokážeme meniť ľudské osudy a človeka v pokore učí ako má prísť k Božej múdrosti. Človek síce písal Sväté
písmo, ale inšpirácia a vnuknutie je od samého stvoriteľa.
Potvrdzuje nám to v Svätom písme v 2.Timotejovi 3:16 „Celé Písmo je vzniknuté Bohom. Je užitočné na karhanie, naprávanie a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré

dielo.“

List Hebrejom

4:12
Ďalší dôkaz, že Božie slovo je živé. „Lebo živé je Božie slovo účinnejšie a ostrejšie ako každý dvojsečný meč.

Preniká až po oddelenie duše a
ducha, kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca. Niet tvora, ktorý
by bol preň neviditeľný. Jedna z Božích ciest a veľmi dôležitá je v našich dobrých skutkoch.“ Čo nám prinášajú dobré skutky? Je to doklad v hodnotení pre vstup do večného života. To nám dokazujú
posledné stránky Svätého Písma.

Zjavenie Jána 20:12
„A mŕtvi boli súdení z toho, čo bolo napísané v knihách podľa ich skutkov. Konanie dobrých skutkov má
skutočne veľkú váhu pre vstup do večného života.“

List Hebrejom
10:24, 25 „Všímajme si jeden druhého a tak sa nabádajme k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie
ako to majú niektorí vo zvyku, ale povzbudzujme sa o to viac, čím viac bádate, že sa blíži deň!Jakubov list 2:17
„Tak aj viera ak nemá skutky, je sama o sebe mŕtva.“

Opakom dobrých skutkov je samoľúbosť, egoizmus, pestovanie vlastnej osobnosti. A tiež svetský život
v zábave, hodovaní, pretvárkach, opilstve, smilstve, karierizme, v honbe za bohatstvom, majetkom a v iných
špatnostiach. Toto všetko nám ponúka Pán temna, ktorý väčšinou týmito hodnotami mnohých z nás preľstil.
Takto prežitý život vedie do zatratenia. Pre tieto krátkodobé pomýlené svetské hodnoty prichádzame
o najväčší zisk a tým je večný život!

Prosme Stvoriteľa neba, zeme a
všetkého živého a neživého prostredníctvom Pána Ježiša, Syna Božieho, aby
urobil v našom živote radikálny poriadok. Aby sme začali žiť život plný lásky, dobrých skutkov, radosti lepších
medziľudských vzťahov bez strachu, stresu, v kľude, pohode, istote a v nádeji. Môžeme to docieliť len v Božej
prítomnosti, v prosbe, ďakovaním a modlitbe skrze syna Božieho, Pána Ježiša, ktorý je jediný prostredník
medzi nebom a zemou.

To nám znova potvrdzuje odkaz zo Svätého písma. 1.List Timotejovi 2:5 „Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – Pán Ježiš.“ A tak prosme veľkého Stvoriteľa, ktorý má veľké a vznešené meno: Jahve zástupov. Vložme naše životy do
jeho láskavých rúk. Nehľadajme pomoc v našej ľudskej múdrosti, ktorá je neúčinná, lebo je nedokonalá, ale
múdrosť v Svätom písme je dokonalá a niet v nej chyby. AMEN

https://www.facebook.com/kniha.biblia/


Skutky

PDF file: Skutky.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz