DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

SI program november

SI program november
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aXcC

Velikost PDF souboru:
494.36 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/XcC.pdf
Stažení: SI_program november.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu SI_program november.pdf:


Zmena programu a termínov vyhradená.Koncert kapely

ĿIV‹ KVET<

11.11. Ȃ 20:00
Kaštan – Scéna Unijazzu, Bělohorská 201/150, Praha 6
Slovenská rocková skupina, ktorá vznikla
v Bratislave roku 1994. V jej čele stojí textárka,
herečka a spisovateľka Lucia Piussi, ktorej cha-
rizma a texty dodávajú tvorbe skupiny originál-
nu poetiku.

11. Ȃ 12.11. Ȃ :00
Spektrum Karlín, Karlínské nám. 7, Praha 8
FS Šarvanci:

VΘKENDOVƒ ŠKOLA TANCA
Slovenský folklórny súbor pôsobiaci v Prahe
pre Vás pripravil tretie pokračovanie obľúbenej
víkendovej školy tanca pre verejnosť. Urobte
si čas, začiatočníci aj pokročilí, všetci si prídu
na svoje! Tešia sa na Vás tanečníci a lektory
Marianna Svoreňová Martin TopoĀovský
Linda Luptáková a Vlado Michalko!
Koncert Andrej Šeban Trio:

Ŀivot je krásny II. TOUR 2017

Oslavy medzinárodného

dňa flamenka: DΘA DEL FLAMENCO
2. Ȃ 2.11.
Divadlo U Hasičů, La Fabrica,Retro Music Hall, La Casa Blů,
Galerie Julio Cortazar, La Bodega Flamenca, studio ITAKA,

studio Element, academia Flamenkeria

1.11. Ȃ 20:00
Lucerna Music Bar, Vodičkova 704/36, Praha
Po minuloročnom úspechu turné slovenskej formá-
cie Andrej Šeban Trio s Jánom Fabrickým a Micha
lom Šelepom bude život krásny aj počas hudobnej
jesene 2017. Aktuálny koncertný program obsahuje
úplne nové skladby ako aj Andrejove najznámejšie
pesničky v upravených aranžmánoch. Tradične ne-
bude chýbať priestor na improvizáciu a hudobné
prekvapenia.
Galéria SI Praha, Nám. Republiky 3, Praha 1

Literárny festival

DEN POEZIE: LAB

NOVEMBER 2017

20.11. Ȃ 1:0

Vstupné 180kč

ZZZ.kastan.unijazz.cz

ZZZ.zivekvety.sk
Pripravili Kaštan-scéna Unijazzu s podporou SI Praha

ZZZ.musicbar.cz

ZZZ.andrejseban.sk
Pripravili OZ Euforion s podporou SI Praha

2 NƒS
Cieľom Slovenského inštitútu v Prahe je prezentovať je-
dinečnú slovenskú kultúru českej verejnosti. Sme rozpoč-
tovou organizáciou MZVaEZ SR a sme jedným z ôsmich
inštitútov vo svete. Ako oficiálny zástupca a predstaviteľ
slovenskej kultúry v ČR sa podieľame na príprave a re-
alizácii významných kultúrnych a umeleckých podujatí
z oblasti výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, hud-
by, filmu, vedy, literatúry, divadla, folklóru a tanca.
Radi poskytneme naše výstavné priestory i k realizácii
prednášok, autorských čítaní, workshopov, atď.
Neváhajte nás kontaktovať na:

si.prague@mzv.sk

ZZZ.facebook.comfssarvanci
Pripravili FS Šarvanci s podporou SI Praha
V dňoch 12. - 26.11. prebehne literárny festival Den
poezie. Festival otvorený všetkým, ktorí chcú počas
viac ako dvoch týždňov v novembri oslavovať po-
éziu spôsobom, ktorý si sami zvolia. Každoročne
sa koná v mnohých mestách celej Českej republiky
a už niekoľko rokov je počtom akcií najrozsiahlejším
festivalom poézie. V rámci festivalu sa uskutoční dňa
20.11. čítanie súčasnej slovenskej poézie v SI Praha
za účasti slovenskej poetky OĀJy Gluģtíkovej a čes-
kej poetky Marcely LinhartovejPátkovej.

Viac info na: ZZZ.denpoezie.cz
Pripravili: Společnost poezie o.z. v spolupráci s SI Praha
3. ročník flamenkového festivalu pri príležitosti zapísa-
nia flamenka na zoznam UNESCO. V rámci tohtoročné-
ho programu vystúpia počas 2 hlavných večerov i 2 slo-
venské kapely - Remedios a Ponte Pardo. Večery doplní
i bohatý sprievodný program: workshopy so španiel-
skými lektormi, besedy pre školy i verejnosť, oživenie
španielskych reštaurácií živou hudbou a tancom, deň
otvorených dverí flamenkových akadémií, projekcia
filmov, výstava tanečných fotografií, kurz španielskej
gastronómie a flamenkový bazár.

Viac info na: ZZZ.denflamenka.cz
Pripravili: OV festivalu s podporou SI Praha

2.11. Ȃ 1:00

Palác Fénix, Václavské nám. 802/56

Koncert Szidi Tobias

band: SEDMOLƒSKA
V divadle Studio DVA zaznie výber najobľúbenejších
skladieb v podaní slovenskej herečky a speváčky Szidi
Tobias, ktoré spolu s jej hudobným zoskupením na-
hrala na nové 2 CD. Sedmoláska obsahuje nové štúdi-
ové nahrávky 24 piesní, ktoré pochádzajú z autorskej
dielne M. Vyskočániho (hudba) a P. Lipovského
(text), jedinú výnimku tvorí hit „Na hoteli v Olomouci“
autorskej dvojice P. Hapka a M. Horáček.

ZZZ.studiodva.cz

Vstupné 150-999kč
Pripravili divadlo Studio DVA s podporou SI Praha

NOVEMBER 2017

Výstava

Běla Kolčáková: Plynutie
Galéria SI Praha, Nám. Republiky 3, Praha 1

14.11. – 18:00

V rámci 24. ročníku prehliadky

začínajúcich kapiel sa predstavia

Baro Chandel, ConTriology, Jan

Lörincz, Zabelouv Group a slo-

venský gitarista a improvizátor

Ondrej Zajac. Tvorba O. Zajaca sa

pohybuje v oblasti experimentál-
Fatal Music Club, Rokycanova 29, Praha 3 – Žižkov

Festival Malá Alternatíva

4.11. – 18:30

FESTIVAL ČESKEJ

A SLOVENSKEJ TVORBY PRE DETI
6. – 10.11.

SI Praha, Muzeum hl. m. Prahy,
DNM, o.p.s., Karlínské centrum pro školáky

NOVEMBER 2017

Výstava „PLYNUTIE“ je re-

trospektívnym pohľadom

nielen na výtvarný život

rodáčky z Prahy, aka-

demickej maliarky Běly

Kolčákovej, ktorá tento

rok oslávila okrúhlych 80

rokov. Běla Kolčáková sa

4.11. – 19:00
Otrokovická Beseda, nám. 3. května 1302, Otrokovice

Festival

STETSON AND BOURBON 2017
XI. ročník medzinárodného festivalu blues
a južanského rocku.

Na pódiu vystúpi o.i. i am-

biciózna slovenská kapela

Kiera GRANDE. Kapela sa

na bluesovej scéne objavila

v roku 2007. Je držiteľom
ocenenia Objav roka 2011.
Za sebou má úspešné koncerty na mnohých
prestížnych pódiách - na festivale SZIGET (Bu-
dapešť), na Jazz Blues Jamboree, Livin‘ Blues,
Vúdstok či Sitno Blues. Lídrom, skladateľom
i textárom kapely je Ady Kelemen. Mimo vlastnú
tvorbu kapela stále hrá aj štandardy J. Hendrixa
alebo B. B. Kinga.
Kiera Grande: Ady Kelemen - spev, gitara, Robi
Gajdošík - basová gitara, Vojtech Száraz - bicie.

www.stetson-bourbon.cz
Pripravili: OV festivalu v spolupráci s SI Praha
nej a avantgardnej hudby, charakteristická ambient-
nými improvizáciami s vrstevnatými premýšľavými
kompozíciami plných melancholického iskrenia.

Vstupné 120kč

www.alternativa-festival.cz

Pripravili Unijazz s podporou SI Praha
4. – 10.11.
Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3

FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE
Festival slúži k stretávaniu ľudí so zdravotným postih-
nutím so zdravými všetkých vekových kategórií. Ume-
nie a kultúra sa nám stáva prostriedkom k vzájomné-
mu chápaniu a odbúravaniu bariér medzi ľuďmi. Na
tohtoročnom festivale vystúpia i slovenskí účinkujúci:
venuje maľbe, kresbe, knižnej ilustrácii, koláži
a tapisérii. Diela tejto výtvarníčky predstavujú
originálnu názorovú jednotu a vývinovú logiku.
Vo svojej zrelej podobe ho charakterizuje imagi-
nárny svet snov a rozprávkových predstáv, kde
irónia a prvky absurdnosti nadreálneho sveta
majú svoje – v konečnom dôsledku – ľudsky prí-
vetivé posolstvo.
Výstava v galérii SI Praha potrvá do 7.12.2017.

Kurátorka: Ľudmila Pašková

Pripravil SI Praha

8.11. o 10:40 - Kráska a zvíře
Sociálne divadlo Hopi Hop.
9.11. o 11:00 - Čaj pro dva a Měsíční tanec

Dallo, Stupava, Slovensko
Tanečný mix z 20. - 30. rokov minulého storočia:
charleston, step, jazz a ako bonus Měsíční tanec: hold
Michaelu Jacksonovi.

www.integracesunce.cz
Pripravili SUKUS o.z. s podporou SI Praha
3. ročník festivalu predstavuje českú i slovenskú litera-
túru pre deti, prináša workshopy s výtvarníkmi, bábko-
vé divadlá aj výstavy ilustrácií, poukazuje na príbuznosť
a vzájomnú prepojenosť Čechov a Slovákov. Najmlad-
šej generácii pripomenie blízkosť oboch jazykov a ná-
rodov, ktoré spája spoločná história, kultúra i tradície.
Záštitu nad podujatím prevzal minister kultúry ČR
Daniel Herman, minister kultúry SR Marek Maďarič
a veľvyslanec SR v ČR Peter Weiss.
Program:
6.11. o 10:00, Karlínské centrum pro školáky,

Lyčkovo nám. 6, Praha 8 – Karlín
Literárne a výtvarné workshopy so slovenskými
ilustrátormi M. Matlovičovou, V. Králom, Ľ. Paľom
a M. Koptákom spojené s prezentáciou ilustrovaných
kníh autorov.
6.11. o 14:00, SI Praha, nám. Republiky 3

Klára a bubáci / Klára a mátohy
Prezentácia knihy slovenskej spisovateľky P. Nagyové
Džerengovej spojená s čítaním v češtine i v slovenči-
ne. Ukážky prečíta autorka a herci pražských divadiel.
6.11. o 17:30, SI Praha, nám. Republiky 3

Štyri oriešky pre Prahu
Vernisáž výstavy slovenských ilustrátorov
M. Matlovičovej, Ľ. Paľa, M. Koptáka a V. Krála.

7.11. o 10:00, Muzeum hl. m. Prahy,

Na Poříčí 1554/52, 180 00 Florenc

Vánoce z celého světa
Literárny workshop a beseda so spisovateľkou K. Med-
kovou spojená s prehliadkou ilustrácií M. Nerádovej
7.11. o 14:00, SI Praha, nám. Republiky 3
J. Uličiansky / V. Král: Analfabeta Negramotná
Bábkové predstavenie divadla KBT z Bratislavy

7.11. o 18:00, Muzeum hl. m. Prahy,

Na Poříčí 1554/52, 180 00 Florenc

Zimní radovánky
Vernisáž výstavy slovenskej ilustrátorky M. Nerádovej
z knihy českej autorky K. Medkovej Vianoce z celého sveta.
8.11. o 10:00, SI Praha, nám. Republiky 3

Slovensko číta českým deťom
Veľvyslanec SR v ČR Peter Weiss, spisovatelia
P. N. Džerengová a R. Brat, ilustátorka M. Mat-
lovičová a herci B. Krajč Zamišková a R. Trsťan
čítajú českým deťom.
8.11. o 14:00, SI Praha, nám. Republiky 3

M. Rázusová Martáková,

J. Blažková / V. Král: Kozliatka
Bábkové predstavenie divadla KBT.
9.11. o 10:00, SI Praha, nám. Republiky 3
M. Pešková: Bříško, bříško, kdo v tobě bydlí?
/ Bruško, bruško, kto v tebe býva?
Autorka M. Pešková citlivým spôsobom zoznamu-
je s jednotlivými stupňami vývoja ľudského plodu.
Vtipné básničky sú určené deťom od troch rokov
a potešia aj mamičky. Prezentácia dvojjazyčného
CD za účasti autorky a tvorcov projektu: režiséra
V. Ruska, herečky J. Strykovej a M. Zimovej.
9.11. o 14:00, Dům národnostních menšin,

Vocelova 3, Praha 2

DON ŠAJN
Na motíve hry ľudových bábkohercov napísal
J. Hamar, upravil I. Gontko. S divadlom TYJÁTR
bábky oživuje I. Gontko a I. Gontková.
9.11. o 17:00, Dům národnostních menšin ,

Vocelova 3, Praha 2

České a slovenské bábkoherectvo
Beseda o tradiciách a význame českého a slo-
venského bábkoherectva, zapísaného do kul-
túrneho nehmotného dedičstva UNESCO. Be-
sedy se zúčastnia významné osobnosti českého
a slovenského bábkoherectva.
10.11. o 10:00, Dům národnostních menšin,

Vocelova 3, Praha 2

DON ŠAJN
Na motívy hry ľudových bábkohercov napísal
J. Hamar, upravil I. Gontko. Zahrá divadlo TYJÁTR.

www.bonafideos.cz/festival
Pripravili: Mestská knižnica mesta Piešťany, Krajská
knižnica Ľ. Štúra a spolok BONA FIDE v spolupráci

s SI Praha

7.11. – 17:00
Galéria SI Praha, Nám. Republiky 3, Praha 1
Krst knihy Ľ. Jurík:

ROK DELŠÍ NEŽ STOLETÍ
Kniha prináša informácie zo zákulisia
nielen Pražskej jari v roku 1968 a Nežnej
revolúcie v roku 1989. Je to pútavý prí-

beh založený na faktoch a predstavuje

rok 1968 a Alexandra Dubčeka tak, ako
ho nepoznáme. Kniha Rok delší než sto-
letí podáva strhujúci, informačne bohatý
a mnohorozmerný obraz ...

Pripravil SI Praha


SI program november

PDF file: SI_program november.pdf© 2023 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz