DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

soc.reh.KAMARAD Jc

soc.reh.KAMARAD Jc
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aXYB

Velikost PDF souboru:
673.67 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/XYB.pdf
Stažení: soc.reh.KAMARAD Jc.pdf

Datum uložení souboru:
25. 08. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu soc.reh.KAMARAD Jc.pdf:


Financováno z projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

KAMARÁD
Financováno z „Operačního programu Zaměstnanost“
IP Služby sociální prevence v královéhradeckém kraji IV,
reg číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000052
„Sociální rehabilitace – nácvik pracovních dovedností, bydlení – osoby s lehčím mentálním

postižením – Jičínsko“

CÍLOVÁ SKUPINA
Služby Sociální rehabilitace KAMARÁD jsou poskytovány osobám s lehkým a
středně těžkým mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením ve
věku od 18 do 45 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.

Služba sociální rehabilitace KAMARÁD je poskytovaná bezplatně

FORMY POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Služba Sociální rehabilitace KAMARÁD je poskytována:
ambulantní formou v plně vybaveném cvičném bytě Po – Pá 800 – 1500
terénní formou probíhá v domácnosti uživatele Po – Pá 800 – 1600

POSLÁNÍ
Pomoci lidem s mentálním, tělesným nebo
kombinovaným postižením dosáhnout co
největší míry samostatnosti, soběstačnosti a
nezávislosti. Posilováním osobních kompetencí,
schopností a dovedností klientů podpořit
zvládnutí samostatného života v jejich
přirozeném prostředí.

CÍLEM
Napomoci cílovým skupinám plně se zapojit do
ekonomického, sociálního a kulturního života
společnosti; zejména pak umožnit jejich vstup či
návrat na trh práce, udržení se na trhu práce
nebo přístup ke službám, které návrat na trh
práce umožňují.
Podporovat samostatnost, nezávislost na rodině,
dalších osobách či institucích. Vést klienta ke zvládnutí samostatného
života, umožnit jeho začlenění do většinové společnosti.
Zvýšit schopnost orientace klienta v oblasti zaměstnání, kultury a
společenského života. Podpořit klienta v plnohodnotném naplňování
volného času.

ČINNOSTI
Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a
dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění.
Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím.
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a
při obstarávání osobních záležitostí.

KONTAKTY
KAMARÁD Jičín, z. s. KAMARÁD Jičín, z. s.

Textilní 965 Sladkovského 111

Jičín 506 01 Jičín 506 01

IČO 68247125

č. ú.: 268147599/0300

Mgr. Bc. Jiří Jílek, ředitel 775 995 247

Pracovníci: 775 995 246/8/9
Email rehabilitace.kamarad@seznam.cz

FB profil: Kamarád Jičín

www.kamarad-jicin.czsoc.reh.KAMARAD Jc

PDF file: soc.reh.KAMARAD Jc.pdf© 2023 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz