DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

podmínky

podmínky
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aXRx

Velikost PDF souboru:
770.59 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/XRx.pdf
Stažení: podmínky.pdf

Datum uložení souboru:
01. 01. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu podmínky.pdf:


Podmínky nominace členů reprezentačního týmu České federace
Spastic Handicap v boccie na mezinárodní soutěže 2018

Reprezentační tým SH v boccie 2018:

BC1 Cuřínová Kateřina

BC3 Peška Adam

Pár BC3

Hlavní úkoly a kompetence členů týmu Reprezentace SH pro rok 2018:

Hráči:
Primární úlohou hráče – reprezentanta – je odehrát s plným nasazením:
a) všechny zápasy národní soutěže SH 2018;
b) následné mezinárodní turnaje (v případě konkrétní nominace);
Hráč se musí zodpovědně připravovat na soutěže uvedené v dlouhodobém plánu co nejefektivněji a
komplexně, v souladu s návrhem přípravy od koordinátorky reprezentace RTB SH a řídit se jejími pokyny.

Sportovní asistenti:
Sportovní asistenti jsou součástí uceleného finálního sportovního výkonu a jsou nejbližšími „partnery“
sportovců během soutěže. Zaregistrují-li, že je hráč v průběhu přípravy v nepohodě, informovují koordinátorku
reprezentace RTB SH, či vedoucí RTB SH.

Osobní asistenti:
Osobní asistenti mají v reprezentačním týmu úlohu přímé péče o sportovce a vzájemně si vypomáhají.

Fyzioterapeut:
V případě potřeby bude k dispozici všem sportovcům dle dohody a následného rozpisu.
Zajišťuje potřebnou rehabilitaci hráčům během soutěží (v případě osobní účasti) a komunikuje otevřeně se
všemi členy týmu.

Koordinátorka reprezentace RTB SH:
Řídí přípravu k mezinárodním turnajům.

Vedoucí RTB SH:
Zastřešuje aktivity Reprezentačního týmu, činí rozhodnutí o výběru hráčů na jednotlivé mezinárodní soutěže
BISFed v roce 2018. Je k dispozici při řešení jakýchkoliv potíží. Je informována o situaci v týmu během celé doby
přípravy a následnou dobu trvání soutěže.

Koordinátor TJ/SK RTB SH:
Má na starosti podporu aktivní činnosti reprezentantů a asistentů v TJ/SK (s důrazem na vytváření přiměřených
podmínek pro úspěšné a vyrovnané výkony reprezentantů v národní soutěži SH 2018).
Spoluvytváří koncepci přehledného propojení klubové a reprezentační činnosti, aktivně se podílí na řešení
vzniklých situací.

Základní obecná pravidla fungování reprezentačního týmu:

- fair-play jednání, otevřená komunikace, konzultace týmových záležitostí;
- případné problémy řešit hned a narovinu, uvnitř reprezentačního týmu;
- všichni přispívají po celý rok svým jednáním k dobré atmosféře v týmu
- svým chováním a jednáním nepoškozovat dobré jméno SH
- vzájemný respekt mezi členy týmu;
- vnímání hlavního cíle celistvě;

Jen na základě spolupráce a spokojenosti všech zainteresovaných může tým vykázat ten nejlepší sportovní
výsledek.

Požadované výstupy pro konečnou nominaci hráčů na mezinárodní turnaje 2018:

Výběr hráčů na konkrétní soutěže proběhne na základě zhodnocení aktuální formy hráčů (herní, fyzické,
psychické) a herní výkonnosti z dlouhodobějšího hlediska.

Vedoucí RTB bude mít pro rozhodnutí k dispozici tyto požadované písemné výstupy či výsledky:

- měsíční tréninkové deníky
Za vyplnění a včasné doručení tréninkového deníku je zodpovědný sám hráč. Každý hráč tento deník
pošle do 5. dne následujícího měsíce na adresu vedoucí RTB SH a koordinátorky reprezentace RTB SH.

- výsledky testů herních dovedností
- výsledky v národní soutěži SH 2018
- zhodnocení sportovní výkonnosti hráče koordinátorkou tréninkové přípravy reprezentace

Na základě těchto výstupů vedoucí RTB nominuje vybrané hráče na konkrétní mezinárodní soutěž a písemně
je s nominací obeznámí.
Hráčům bude informace o jejich nominaci sdělena vždy nejpozději 6 týdnů před konkrétní soutěží.
Termíny rozhodnutí o účasti se vždy budou vázat k termínům začátků turnajů.

Poté hráči obdrží písemnou přípravu k soutěži.
Tato aktivní, řízená tréninková příprava ke každé mezinárodní soutěži bude 5- týdenní či individuálně dlouhá, a
to v případě potřeby. V tomto období může být naplánován společný trénink či soustředění vybraných hráčů.
V tomto období se vybraní hráči budou maximálně soustředit na jejich herní dovednosti.
Tento základní plán přípravy ke kontrétnímu turnaji obsahuje 2 části:

- informační

- tréninkovou
Po soutěži probíhá hodnocení vedoucí výpravy a sebehodnocení hráčů prostřednictvím formuláře. Na
základě zpětných vazeb a sportovních analýz je ideálně nastavena příprava na další soutěž.

Koordinátorka reprezentace RTB SH Michaela Řiháčková [michaela.rihackova@gmail.com
Koordinátor TJ/SK RTB SH Marián Lačný [sk.jedlicka@ju-lbc.cz
Vedoucí RTB SH Pavla Přistoupilová [pristoupilova@spastic.cz


podmínky

PDF file: podmínky.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz