DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

ZS Nachodska

ZS Nachodska
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aX6x

Velikost PDF souboru:
84.92 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/X6x.pdf
Stažení: ZS_Nachodska.pdf

Datum uložení souboru:
01. 01. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu ZS_Nachodska.pdf:


Vážení rodiče, příznivci školy, Trutnováci, jsme velmi rádi, že Vám můžeme oznámit vznik nových tříd v naší ZŠ, které zřizujeme ve spolupráci se
spolkem Rozlet do života, z.s. Půjde o třídy, kterými chceme vyjít vstříc požadavkům mnohých z vás a
nabídnout alternativu ke standardnímu základnímu školství. Třídy, které pro vaše děti otevřeme od září
2018, budou postaveny na principech Montessori pedagogiky:

•••ezpečné prostředí
Na základě jasně daných pravidel a připraveného prostředí (pomůcky, osoba průvodce, úkoly
různé obtížnosti aj.) tvoříme atmosféru, ve které se dítě cítí bezpečně. Nikdo ho nehodnotí, jaký
je nebo není, nesrovnává s ostatními, nemusí se bát chyby, nedostává známky ani poznámky,
vždy jen jasnou zpětnou vazbu, co se mu daří a na čem je třeba ještě pracovat.
••respektování individuálního tempa
Každé dítě postupuje individuálně, tj. pracuje na úkolech, které odpovídají momentálnímu
stupni jeho vývoje, dítě se učí ve spolupráci s učitelem plánovat si svoje povinnosti. Navazující
učivo přichází až ve chvíli, kdy jsou pochopeny a upevněny základy.
••práce na základě svého výběru
V rámci jasně daných hranic si dítě volí učivo, kterému se chce věnovat. Jsme si vědomi toho, že
mozek je nejlépe připraven se učit v bezpečném prostředí a ve chvíli, kdy o věc dítě samo projeví
zájem. V té chvíli zapomíná na čas, je plně soustředěné a jde opravdu do hloubky aniž by
ztrácelo energii, učí se spontánně bez velkého úsilí.

••od celku k jednotlivostem
Montessori pedagogika je založena hodně na příbězích a na tom, že se žák nejdříve seznamuje
s celkem a na základě toho, co ho zajímá, se pak věnuje podrobnostem. Nemusí se pak složitě
snažit si věci propojovat a navíc nemá pocit, že učení jen přibývá a nikdy nekončí. Na počátku se
totiž dotkl všeho a nyní už jen zaměřuje svoji pozornost.

••od konkrétního k abstraktnímu
Děti se učí všemi smysly, vše si prožijí, projde jim rukama, prakticky si vyzkouší na konkrétních
pomůckách. Teprve na základě opravdového pochopení dochází k zobecnění a postupnému
přechodu k abstrakci.

••věkově smíšené třídy
V jedné třídě se vzdělávají zpravidla žáci tří ročníků. Děti se učí spolupráci, mladší mají
přirozenou motivaci pro učení, protože u starších vidí, co všechno budou moci dělat, až zvládnou
to „svoje“. Starší se učí pomáhat menším a předávat svoje znalosti a dovednosti, což je vede
k ještě hlubšímu pochopení dané problematiky. I žáci, kteří by ve věkově homogenní skupině
neměli nikdy šanci si zažít pozici zkušenějšího, se takto ocitají v roli, kdy mohou učivo předávat
dál.

Co je pro nás důležité?
••Záleží nám na tom, aby děti neztratily svou přirozenou zvídavost, ale aby tato byla co nejvíce
posilována a využívána k získávání znalostí, dovedností a kompetencí důležitých pro život.
••Záleží nám na roli učitele, kterého chceme jako průvodce a podporovatele v cestě za poznáním,
nikoliv jako „majitele“ vědomostí, které předává.

••Záleží nám na
vztazích, které děti navážou mezi sebou navzájem a k učiteli.

••Záleží nám na výchově k
zdravému sebevědomí, ale současně i empatii vůči druhým.
••Záleží nám na tom, aby z našich dětí nebyly „sólisté“, ale aby se naučily

spolupracovat, znát své
silné i slabé stránky a podle toho si najít své
místo v týmu.
••Záleží nám na tom, aby do školy chodily rády, ale také ji braly

zodpovědně a naučily se

samostatnosti
••Záleží nám na tom, aby se to učily pod
vlídnou důsledností učitele.
Kdo se může přihlásit?
Vzhledem k tomu, že jde o třídu běžné základní školy, může se přihlásit každý. Přesto, vzhledem
k povaze třídy a omezené kapacitě, jsme nuceni stanovit pravidla pro výběr žáků. Primárně bychom
chtěli zabezpečit pokračování těm dětem, které už v předškolním věku (nebo v nižších ročnících prvního
stupně) navštěvovaly některé z tzv. „alternativních“ škol, školek, dětských skupin apod. Je to z důvodu
návyků, které si děti z těchto zařízení „přinesou“ a na něž můžeme navazovat. Pokud to kapacita dovolí,
velmi rádi přivítáme i ty děti, jejichž rodiče zatím neměli příležitost svým dětem takovou možnost
poskytnout, ale souzní s myšlenkami pedagogiky, která se řídí respektem k dětem, jejich možnostem a
potřebám.

Kde se dozvíme více?

- Web spolku Rozlet do života

- Facebook
- v pondělí 22. ledna 2018 v 17.00 - Informační schůzka na ZŠ Náchodská

- Případně nás kontaktujte na mailu
montessoritrutnov@gmail.com či tel. 608 240 368 či 604 652

989
Mám zájem nechat zapsat své dítě do Montessori třídy vyplňte prosím nezávazně

formulář/přihlášku
Zááis proběhne v dubnu (termín bude upřesněn). Vššm, kteří vyplní tento formulář, bude elektronicky
zaslána pozvánka k zááisu.


ZS Nachodska

PDF file: ZS_Nachodska.pdf

(Microsoft Word - Z© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz