DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Leták klima

Leták klima
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aWOO

Velikost PDF souboru:
120.81 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/WOO.pdf
Stažení: Leták klima.PDF» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Leták klima.PDF:


cvCEK PRVNI P OCI

e\fR0 s vue

cHEMTcKE oSETnerui PNEU
zabrao,,l'lillltJ#"jffi [ll'l,n'Ii'"'1"J;ff :sr*rnutr
pneumatik ' Konzervace pii uskladn6n,i ' Ochrana proti sollm, otelfim,

chemlckfm l6tkdm a PHM

VYEISTEN1 KLIMATIZASE
Odstrafruje houby, plfsn6, bakterie a nedistoty z klimatizadnfho syst6mu' Ochrana proti alergiim zpfrsobujiefm slzenf a podr6Zd6nl dichacichcest Odstran6ni nepFijemnli,ch z6pachri

DESIN FEKCE INTERIENU VOZI)
Odstrahuje neZddouc[ pachy- z interiGru vozu a ventilaci a dod6vri svEE(
vfini eukalyBtu di kqFendnrsho jablka (moEnost v,fb6ru)

NAvic 3xT:f^llft:Yil
5 L kapa'f;'"
ostiikovac't',-^"r,kerfl p .

n'lirt in -vi.'leu'll'ieltne p iene

dilnu aarnEstna's''-

obilany

Cen a za v5echny

3 ukony vi. DPH

6S p* Kd

+ ddrek ZDARIMA


Leták klima

PDF file: Leták klima.PDF© 2020 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czoriginální samolepky na stěnuplastikové modely