DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

SH RTB Výsledky 2 kola NS SH 2018 BR Brno

SH RTB Výsledky 2 kola NS SH 2018 BR Brno
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aWAR

Velikost PDF souboru:
742.31 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/WAR.pdf
Stažení: SH_RTB_Výsledky…R_Brno.pdf

Datum uložení souboru:
15. 03. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu SH_RTB_Výsledky 2 kola NS SH 2018_BR_Brno.pdf:


emilovasportovníz.s.PartneřiSportovní klub Kociánka Brno, z. s.&Emilova sportovní, z. s.z pověřeníČeské federace Spastic Handicap, z. s.,ve spolupráci s CESA VUT Brno a Centrem Kociánka pod záštitouJUDr. Bohumila Šimkahejtmana Jihomoravského krajeaIng. Petra Vokřála primátora statutárního města BrnaVÝSLEDKYNárodní soutěž vboccie SH 2128 –I. a II. liga, 2. kolopro jednotlivce soutěžní třídy BC1, BC2, BC3, BC4 Sportovní areál Purkyňova, Brno 21. –22. března 2128II..ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍČČÁÁSSTT
emilovasportovníz.s.PartneřiPořadatel:SK Kociánka Brno, z. s. a Emilova sportovní, z. s. zpověření České federace Spastic Handicap, z. s.Datum konání:10. -11. března 2018Místo konání:Sportovní areál Purkyňova(areál vysokoškolských kolejí –Purkyňova93/c, 612 00 Brno)Partneři SH:RAPRINT s.r.o., Sibatech CZ s.r.o., Mediální partner SH:Český Metropol, Deník moje novinyPartneři SK:Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, Centrum Kociánka Brno, VUT vBrně CESA, Nadační fond EmilŘeditel soutěže:Irena RáčkováHlavní pořadatel:Simona KazdováHospodář:Martin Polášek, Marie MlaskačováDelegát RTB:Pavla PřistoupilováDelegát SH:Marián LačnýHlavní rozhodčí:Robert KřivanVýsledkový servis:Realizační tým boccieSH
emilovasportovníz.s.PartneřiIIII..SSPPOORRTTOOVVNNÍÍUUSSTTAANNOOVVEENNÍÍI. liga národní soutěž SH 2128 se pořádá pro hráče, kteří byli nominování (podle konečného žebříčku po BARÁŽI 2017 o I. a II. ligu) vjednotlivýchsoutěžních třídách následovně: ojednotlivci BC2 – 8 hráčůojednotlivci BC2 – 8 hráčůojednotlivci BCA – 8 hráčůojednotlivci BCB –11hráčůII. liga národní soutěž SH 2128 se pořádá pro hráče, kteří byli nominování (podle konečného žebříčku po BARÁŽI 2017 o I. a II. ligu) vjednotlivých soutěžních třídách následovně: ojednotlivci BC2 – 8 hráčůojednotlivci BC2 – 8 hráčůojednotlivci BCA – 8 hráčůBODOVACÍ SYSTÉM:A bodyvyhraný zápas bez Tie-breaku2 bodyvítězný zápas vTie-breaku2 bodprohraný zápas vTie-breaku1 bodůprohraný zápas bez Tie-breakuKONTUMACEhráč, který není přítomen na zahájení zápasu, automaticky zápas prohrává skórem, které koresponduje snejvětším bodovýmrozdílem v „tabulce“ své soutěžní třídy, ale vpřípadě, ženejsou přítomni oba hráči je skóre zápasu 0:0)Herní systém:Hrajese systémem každý skaždým, bez následného „pavouka“. Během prvního víkendového kola národní soutěže I. a II. ligy odehraje každý hráč, vpříslušné lize, ve své soutěžní třídě 3 nebo 4 zápasy zcelkového počtu 7 zápasů odehraných za 1. a 2. víkendové kolo (viz 3.1. a 3.2. SŘ 2018).
emilovasportovníz.s.PartneřiROZHODČÍ: Hlavní rozhodčí:Robert KřivanRozhodčí na kurtu:Marie BenešováZuzana BenkováMonika DoskočilováDavid HaasKateřina KargerováJiří KubíčekMarie KubíčkováMartin PolášekIrena RáčkováKlára ŠtefkováMarek TrojanecAndrea Václavková
emilovasportovníz.s.PartneřiII..lliiggaa––NNáárrooddnnííssoouuttěěžžvvbboocccciieeSSHH22112288VVÝÝSSLLEEDDKKYYppoo22..kkoolleeBODYPořadípo 2. kolepo 2. kole1. Cuřínová KateřinaJU212.2.Blažková SimonaJU12B.3.Pokorná AnetaJU95.4.Smolík IvošVM38.5.Sajdak RomanHR122.6.Mikešová SimonaJE8M.7.Kubát JanJU12A.8.Vlk JiříNL7N.BC2BODYPořadípo 2. kolepo 2. kole1.Žabka JosefOA38.2.Kořínek MichalSP7M.3.Bílek MartinOA142.4.Petrák FrantišekJU212.5.Wunsch MichalJE95.6.Třísková PavlínaDS12A.7.Kreibichová JiřinaJU12B.8.Hruška ZdeněkJU6N.BC2BODYPořadípo 2. kolepo 2. kole1.Vašíček KamilBR182.2.Peška AdamLK212.3.Svojanovský JiříHR85.4.Drahonský MarekBR15A.5.Augusta VáclavHA7N.6.Zdráhalová MichaelaLK7M.7.Čermáková MarcelaLK8B.8.Milková VladislavaBR08.BCA
emilovasportovníz.s.PartneřiII..lliiggaa––NNáárrooddnnííssoouuttěěžžvvbboocccciieeSSHH22112288VVÝÝSSLLEEDDKKYYppoo22..kkoolleeBODYPořadípo 2. kolepo 2. kole1.Bajtek JanHR20A.2.Schmid MarekHR175.3.Pros MichalJU13N.4.Hubalovský PetrSP128.5.Kreidl PatrikSP15M.6.Ševčík JakubJE242.7.Chlouba JaroslavHA18B.8.Procházka RadekBR272.9.Tejkl LukášBR122.10.Kaas OndřejHA621.11.Brož JaroslavHR129.BCB
emilovasportovníz.s.PartneřiIIII..lliiggaa––NNáárrooddnnííssoouuttěěžžvvbboocccciieeSSHH22112288VVÝÝSSLLEEDDKKYYppoo22..kkoolleeBODYPořadípo 2. kolepo 2. kole1. Šotová JanaJU182.2.Vacková AnnaBR172.3.Princová MichaelaBR125.4.Vlochová NikolHR08.5.Mach MichalNL7M.6.Machuta JanJU13B.7.Skopalová BarboraHR14A.8.Meisnerová LenkaHA3N.BC2BODYPořadípo 2. kolepo 2. kole1.Froněk JakubJU68.2.Horáček PetrOA152.3.Kuhn PetrOA12A.4.Holcová MilanaJE7N.5.Zdráhal JanJU95.6.Prouza MiroslavOA8M.7.Blahovec JanJE12B.8.Kadur MartinBR152.BC2BODYPořadípo 2. kolepo 2. kole1.Meyer JosefHR10M.2.Běhounek AloisHA115.3.Jandl VojtěchLK152.4.Danihelka JanLK7N.5.Vlčková LenkaBR08.6.Štická MiroslavaJE13A.7.Bandžuch MartinLK11B.8.Křivánková KateřinaHA172.BCA
emilovasportovníz.s.PartneřiII..lliiggaa––NNáárrooddnnííssoouuttěěžžvvbboocccciieeSSHH22112288TTaabbuullkkyyvvzzáájjeemmnnýýcchhzzááppaassůůppoo22..kkoolleeBC2Jméno hráčeTJ/SK2Body2BodyABodyBBody5BodyMBodyNBody8BodyBody celkemPořadí2Cuřínová KateřinaJUA:2A2AK:1A8:2A9:1A2A:1AM:2A22:AA222.2Blažková SimonaJU2:A12AK:1A22:1A1:B122:1A2:5121:2A22B.APokorná AnetaJU1:2AK11:2AK11:2AK1M:BA5:AA8:2A1:2AK195.BSmolík IvošVM2:811:2212AK:1A1:2AK11:2AK11:B11:2AK1A8.5Sajdak RomanHR1:91B:1AB:M12AK:1A2:N1A:2A9:1A222.MMikešová SimonaJE1:2A11:221A:512AK:1AN:2A2:51AT:A28M.NKubát JanJU2:M15:2A2:81B:1A2:A15:2A5:2A22A.8Vlk JiříNLA:2212:2112AK:1A2AK:1A1:91A:AT22:51NN.odehrané zápasy z 1. kola 257BODY2Blažková 0:4 2:505Sajdak 4:0 3:167Kubát 5:2 1:33POŘADÍB.2.A.Minitabulka vzájemných zápasů pro určení pořadíBC2Jméno hráčeTJ/SK2Body2BodyABodyBBody5BodyMBodyNBody8BodyBody celkemPořadí2Žabka JosefOA1:9K11:9K11:9K1M:1A1:9K12:A12:B1A8.2Kořínek MichalSP9K:1AA:AT22:515:AA1:9K11:9K11:9K1NM.ABílek MartinOA9K:1AAT:A21:M1A:2A9:5A2:B19K:1A2B2.BPetrák FrantišekJU9K:1A5:2AM:1AN:1AA:2AB:1AB:2A222.5Wunsch MichalJE1:M1A:512:A11:N18:2AN:2A9K:1A95.MTřísková PavlínaDS9K:1A9K:1A5:912:A12:81M:5A9K:1A22A.NKreibichová JiřinaJUA:2A9K:1AB:2A1:B12:N15:M19K:1A22B.8Hruška ZdeněkJUB:2A9K:1A1:9K12:B11:9K11:9K11:9K1MN.odehrané zápasy z 1. kola 67BODYPOŘADÍ6Třísková6:53A.7Kreibichová5:60B.Minitabulka vzájemných zápasů pro určení pořadí
emilovasportovníz.s.PartneřiII..lliiggaa––NNáárrooddnnííssoouuttěěžžvvbboocccciieeSSHH22112288TTaabbuullkkyyvvzzáájjeemmnnýýcchhzzááppaassůůppoo22..kkoolleeBCAJméno hráčeTJ/SK2Body2BodyABodyBBody5BodyMBodyNBody8BodyBody celkemPořadí2Vašíček KamilBR2:N1N:1AM:2A22:1A22:2AB:2A21:1A282.2Peška AdamLKN:2AA:2AB:2A21:1A9:2A21:1A21:1A222.ASvojanovský JiříHR1:N12:A1A:912T:229:2A2:N18:AA85.BDrahonský MarekBR2:M12:B19:AAM:BA22:1AB:AAB:2A25A.5Augusta VáclavHA1:2211:2112:2T2B:M12:A1M:2A22K:1ANN.MZdráhalová MichaelaLK2:2212:912:911:221A:2A5:5T222K:1ANM.NČermáková MarcelaLK2:B11:211N:2AA:B12:M15T:529:1A8B.8Milková VladislavaBR1:2111:211A:812:B11:22K11:22K11:9118.odehrané zápasy z 1. kola 56BODYPOŘADÍ5Augusta2:30N.6Zdráhalová3:23M.37BODYPOŘADÍ3Svojanovský2:705.7Čermáková7:23B.Minitabulka vzájemných zápasů pro určení pořadíMinitabulka vzájemných zápasů pro určení pořadíBCBJméno hráčeTJ/SK2Body2BodyABodyBBody5BodyMBodyNBody8Body9Body21Body22BodyBody celkemUmístění2Bajtek JanHRA:B1A:2AN:AA5:1A1:51B:2A5:N1MT:M28:2A22:2A21A.2Schmid MarekHRB:AABT:B22:B12A:BA2:2212:515:2AM:BA8:1A1:2NK12N5.APros MichalJU2:A1B:BT22:512:81A:2AB:2A1:2A18:1A21:1AA:B12ANBHubalovský PetrSPA:N1B:2A5:2AA:B1A:M12:M1A:51M:2A2:A19:2A228.5Kreidl PatrikSP1:51B:2A18:2AB:AA2:2212:A12:M12NK:1AN:BAM:2A25M.MŠevčík JakubJE5:1A22:2A2:A1M:AA22:2AN:2A2:512NK:1AN:2A8:2A2B2.NChlouba JaroslavHA2:B15:2A2:B1M:2AA:2A2:N11:2212NK:1AN:2A9:2A28B.8Procházka RadekBRN:5A2:512A:1A5:AAM:2A5:2A22:1A2NK:1A9:1A2N:1A2N2.9Tejkl LukášBRM:MT2B:M11:812:M11:2NK11:2NK11:2NK11:2NK11:2NK11:2NK1222.21Kaas OndřejHA2:811:811:211A:2AB:N12:N12:N11:912NK:1A2:A1M21.22Brož JaroslavHR2:2212NK:1AB:AA2:912:M12:812:911:2N12NK:1AA:2A229.odehrané zápasy z 1. kola 411BODYPOŘADÍ4Hubalovský9:138.11Brož1:909.Minitabulka vzájemných zápasů pro určení pořadí
emilovasportovníz.s.PartneřiIIII..lliiggaa––NNáárrooddnnííssoouuttěěžžvvbboocccciieeSSHH22112288TTaabbuullkkyyvvzzáájjeemmnnýýcchhzzááppaassůůppoo22..kkoolleeBC2Jméno hráčeTJ/SK2Body2BodyABodyBBody5BodyMBodyNBody8BodyBody celkemUmístění2Šotová JanaJUB:AAN:2AB:2AB:2A2:A1B:2AB:2A282.2Vacková AnnaBRA:B15:AA22:2AAT:A29:2AN:AA8:AA2N2.APrincová MichaelaBR2:N1A:515:1AN:2A21:AA2:N122K:1A225.BVlochová NikolHR2:B11:512:2211:22K11:22K1A:811:22K118.5Mach MichalNL2:B1A:AT22:N122K:1A2:B12:M122K:1ANM.MMachuta JanJUA:2A2:91A:21122K:1AB:2A2:2T222K:1A2AB.NSkopalová BarboraHR2:B1A:N1N:2A8:AAM:2A2T:2222K:1A2BA.8Meisnerová LenkaHA2:B1A:811:22K122K:1A1:22K11:22K11:22K1AN.odehrané zápasy z 1. kola BC2Jméno hráčeTJ/SK2Body2BodyABodyBBody5BodyMBodyNBody8BodyBody celkemUmístění2Froněk JakubJU2:N12:51M:2A1:NK15:2A1:NK11:NK1M8.2Horáček PetrOAN:2AB:2AB:AA2:B1M:2AN:1A1:N1252.AKuhn PetrOA5:2A2:B15:BAA:2A2:A1B:2A2:A122A.BHolcová MilanaJE2:M1A:B1B:512:A1A:AT2A:2AA:2ANN.5Zdráhal JanJUNK:1AB:2A2:A1A:2AA:B12:B1B:N195.MProuza MiroslavOA2:512:M1A:2AAT:A2B:AA2:B12:B18M.NBlahovec JanJENK:1A1:N12:B12:A1B:2AB:2AA:2A22B.8Kadur MartinBRNK:1AN:1AA:2A2:A1N:BAB:2A2:A1252.odehrané zápasy z 1. kola 28BODYPOŘADÍ2Horáček0:702.8Kadur7:032.37BODYPOŘADÍ3Kuhn4:23A.7Blahovec2:40B.Minitabulka vzájemných zápasů pro určení pořadíMinitabulka vzájemných zápasů pro určení pořadí


SH RTB Výsledky 2 kola NS SH 2018 BR Brno

PDF file: SH_RTB_Výsledky 2 kola NS SH 2018_BR_Brno.pdf

Microsoft Word - SH_RTB_Výsledky 2 kola NS SH 2018_BR_Brno© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz