DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Registrace SKO 2018

Registrace SKO 2018
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aSzr

Velikost PDF souboru:
81.48 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/Szr.pdf
Stažení: Registrace SKO 2018.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Registrace SKO 2018.pdf:


Svďt Kostek Olomouc

6-7.10.2018

Drazí Afolové,

ípravy k podzimní olomoucké akci začínají a abychom mohli vše včas připravit, žádáme vás
ádné vyplnČní tohoto registračního formuláře a následné zaslání na:

shrekt@seznam.cz

Údaje níže jsou potřeba pro zajištČní ubytování, stravy, smlouvy, proplacení cestovného............,
dále vymyšlení správného místa pro vaše modely a další. VyplĖte prosím všechny potřebné údaje.

Akce prob
hne jako obvykle o víkendu so 10-18.00, ne 9-17.00. Instalace od pá ku cca 12.00

INFORMACE O M

Jméno:Nick
Adresa:

Telefon

Datum narození

TYP ÚČASTI
1) NejdůležitČjší je zúčastnit se jako vystavovatel = přivést nČkteré z vašich úžasných modelů.

2) Pokud budete mít chu
novat se lidem i jinak než konverzací o modelech, můžete si pro dČti

ipravit sout

ž a vtáhnout je do hraní, p
ipravíme prostory podle vašich potřeb.

3) M

žete se také zú
astnit jako organizační dozor - hlídání modelů a dČtských koutků, pomoc se

sout

žemi

i pomocníci p

i páte
ní instalaci nebo nedČlním úklidu.
Každý aktivní AFOL je vítán, napište vaše možnosti a domluvíme se.
astním se jako:

žete zvolit i více možností

Vystavovatel

ipravím sout

ž pro d

Organizační dozor
DoplĖující Info:
Účast:

ijedu v pátek, z
stanu do nedČle.
ijedu v sobotu ráno, zůstanu do nedČle.
Budu na akci jen v sobotu.
Budu na akci jen v nedČli.
nemám vás rád, jen přivezu a odvezu.
Doprava:

napište zp
sob dopravy na akci (auto, vlak...) a odhad celkových nákladů na cestu.
Ubytování:
Pro zájemce zajistíme ubytko na Olomouckých kolejích nebo podobném zařízení.

Mám vlastní ubytování

Pot

ebuji ubytování na páteční noc

Pot

ebuji ubytování na sobotní noc

espím 1 noc ve škole
Jídlo, pití...

Po dobu výstavy pro vás p
ipravíme občerstvení včetnČ vody a vitamínů ve formČ ovoce.
Nechci jídlo, postarám se sám.
Sním vše co bude... pizza, pita, gyros, bagety...

Sním vše vegetariánské

Hospoda:astním se sobotní olomoucké hospody

Ano
Doprovod člena rodiny:
Plánujete přijet i s rodinou? Popište prosím vaši situaci, počet osob, možnost pomoci s chodem
výstavy.... Po individuální domluvČ můžeme zajistit ubytování a stravu i pro vaše drahé
polovičky a ratolesti.
MODELY (MOC):
Pro plánování prostor Vypište seznam modelů s rozměry v cm. případně potřebnou délku stolů -
ítejte s šířkou 80cm.
iložte zde link na fotku, nebo fotku v emailu. Pokud model ještě stavíte, pošlete foto jak bude
hotový.
Speciální potřeby: baterky (typ + počet), elektrika...
Odhad ceny vašich modelů: pro pojištění


Registrace SKO 2018

PDF file: Registrace SKO 2018.pdf© 2021 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz