DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

DEN KLASTRŮ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

DEN KLASTRŮ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aRhl

Velikost PDF souboru:
727.99 kB


Zdroj PDF:
Nca.cz
PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: http://www.nca.cz/upload/den-klastru-v-jmk.pdf
Stažení: den-klastru-v-jmk.pdf

Datum uložení souboru:
24. 03. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu den-klastru-v-jmk.pdf:


NÁRODNÍ KLASTROVÁ ASOCIACE

ve spolupráci
s Regionální hospodářskou komorou Brno a klastrovými organizacemi CREA Hydro&Energy,
Klastr českých nábytkářů, Network Security Monitoring Cluster

a INDUSTRY CLUSTER 4.0

Vás zve na akci

DEN KLASTRŮ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
která se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje a primátora města Brna
dne 12. dubna 2017, v prostorách CEITEC MU, ul. Studentská, Brno - Bohunice
Partnerem akce je CEITEC - Středoevropský technologický institut.

PROGRAM
9:30 – 10:00 Registrace 13:00 – 13:20

Analýza připravenosti firem

na Průmysl 4.0

Ing. Tomáš Kubala

INDUSTRY CLUSTER 4.0

10:00 – 10:15

Zahájení akce
Ing. Jan Vitula, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje,
Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna,
Markus Dettenhofer, PhD., výkonný ředitel, CEITEC

13:20 – 13:50

Nové projekty v oblasti

kybernetické bezpečnosti
Ing. Jiří Sedláček, manažer Network Security Monitoring Cluster,
Ing. Lukáš Přibyl, CEO, AXENTA a.s.

Network Security Monitoring Cluster

10:15 – 10:30

Seznamte se s klastry
PaedDr. Pavla Břusková, prezidentka NCA, a Ing. Břetislav Skácel, vice-prezident NCA a manažer klastru CREA Hydro & Energy

13:50 – 14:10

Kybernetické operační

centrum Jihomoravského
kraje Bc. Aleš Staněk, Odbor kanceláře ředitelky, Krajský úřad JMK

Network Security Monitoring Cluster

10:30 – 10:50

Zkušenosti s klastry z Dolního
Rakouska Simone Hagenauer, ecoplus - Regionální agentura na podporu podnikání, Vídeň

14:10 – 14:30

Spolupráce univerzity

a klastru na poli
internacionalizace doc. Petr Kupec, Mendelova univerzita v Brně CREA Hydro & Energy
10:50 – 11:30 Vystavující klastrové
organizace se představují 14:30 – 14:50

Inovace v klastru s využitím

metody TRIZ

Ing. Bohuslav Bušov, CSc., VUT v Brně

Moravskoslezský automobilový klastr
11:30 – 12:00 Tisková konference 14:50 – 15:50 Diskuze a networking
12:00 – 13:00 Přestávka 15:50 - 16.00 Ukončení akce

Zaregistrujte se zde Účast na akci je bezplatná Kontaktní osoba: Leona Starostková

starostkova@nca.cz, 777 454 499
Partneři akce: Vystavovatelé:


DEN KLASTRŮ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PDF file: http://www.nca.cz/upload/den-klastru-v-jmk.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz