DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Tisková zpráva KULATÝ STŮL 2 final 3 10 18

Tisková zpráva KULATÝ STŮL 2 final 3 10 18
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aQFV

Velikost PDF souboru:
688.84 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/QFV.pdf
Stažení: Tisková zpráva …-10-18.pdf

Datum uložení souboru:
03. 10. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Tisková zpráva KULATÝ STŮL 2 final 3-10-18.pdf:


DRUHÝ KULATÝ STŮL NAD KOMPLEXEM KV2

(11. 9. 2018)
(hlavní hosté náměstek primátora Petr Hladík a úředníci bytového odboru MMB,
otázky připravili obyvatelé ulic Koniklecová a Plachty)

BLOK 1 - cena a reálnost výstavby na KV2
Otázky na náměstka Hladíka, na které obyvatelé stále od června 2018 nedostali jasnou odpověď:
1) Výkup zbylých soukromých pozemků (pás parcel 1584/2, 1325/4, 1365/2, 1365/3 a 1325/6 ve
vlastnictví IMPERA ŽSD): vlastnictví IMPERA ŽSD):

Dostali jsme informaci od pana náměstka Andera o odkupu parcel od vlastníka IMPERA ŽSD.
Kdo za MMB vyjednává znění kupní smlouvy a kdy bude smlouva předložena ke schválení
Zastupitelstvu města Brna a zveřejněna? Jaký má MMB nyní odhad ceny za pozemky? Jak se
tato cena projeví v ceně budoucích bytů plánovaných v 1. a 2. etapě? Jaký nárůst ceny by
mohl z projektu KV2 učinit projekt neekonomický nebo ani dotačně neufinancovatelný?
Nebylo by smysluplné jakékoliv další projektové přípravy (i rozhodnutí o typu bytů potažmo
ceně potažmo cílové ekonomické skupině obyvatel) zastavit právě do doby podpisu smlouvy
mezi MMB a IMPERA ŽSD?

Odpověď P. Hladíka: Nepředpokládám, že by to město směnovalo za 9 baráků. Neexistuje zatím text
smlouvy. Předpokládám, že na prosincovém zastupitelstvu bude jasno.
Bývalý starosta Střechovský: Proč by ta Impera ten pozemek prodávala?
Odpověď P. Hladík: Impera nás tehdy defakto přeplatila při výkupu od soukromé osoby. Pokud
Impera nakonec neprodá, tak se tam prostě stavět nebude.

2) Jasné matematické porovnání cen
V žádné odborné studii ani prezentaci pro laickou veřejnost nezazněl rámcový propočet
nákladů na a) přípravu svahu pro 1. až 3. etapu, b) stavební náklady základových konstrukcí
bytových domů, c) náklady na vodní, kanalizační a dopravní infrastrukturu, d) náklady na
bezpečnostní a hygienická opatření v průběhu stavby. Můžete tyto interní data přehledně na
debatě představit? (například i pro různé podvarianty odložené 2. nebo 3. etapou atd) Rádi
bychom data graficky zpracovali, srovnali pro laickou veřejnost s existujícími projekty a
vystavili od srpna v informačním centru spolu s vizualizacemi z dílny MMB. Je zde nezávislý
odhad několika stavebních odborníků, že se bude jednat o „nejdražší družstevní nebo sociální
byty“ ve střední Evropě a levnější by už údajně bylo, například kdyby město Brno zadotovalo
nájemní smlouvy pro 500 rodin na budoucích 50 let v okolní existující zástavbě nebo v
blízkých obcích s dojezdností do 5 minut od NL (například vázané podmínkou na aktivní
povolání.

Úředník BO MMB: My se chceme přiblížit s cenami na čistou podlahovou plochu 42,5 tis Kč za metr
čtverečný, celkem vize tedy pro 550 bytů (včetně 4. etapy to počítám). Odhad cen u celého
stavebního komplexu KV-2 je následující:

1,4 miliardy jen stavba bytových domů
40 milionů korun za retenční opatření
75 milonů Kč za další výkupy chbějících pozemků
135 milionů Kč budování technické infrastruktury (cesty, sítě)

V přepočtu bychom chtěli finálně docílit nákladů 3 mil Kč za průměrný 1 byt. Pro první etapu
tedy - 8 bytových domů.
(Pozn: Zda tuto sumu bude financovat jen město Brno (část refinancována splátkami družstevníků), či
zda město dosáhne na dotace ministerstva pro místní rozvoj je nejasné, neboť ministerstvo
podmiňuje podporu vzhrazením 10% plochy pro sociální účely, což náměstci pravděpodobně při

finalizaci projektu odmítnou. )
Moderátor: Teď kdyby se stavěla první a druhá etapa, je tu tedy 50 tis Kč za metr čtverečný nějaká
garantovaná cena pro zájemce?
P. Hladík: Situace ve stavebnictví se mění každým rokem, je to odhad, garantovat to pět let dopředu
samozřejmě zájmcům o byt v této lokalitě nejde.
Úředník BO MMB: A musíme mít zpracovanou tzv PROJEKTOVOU DOKUMENTACI. Teď je jen
OBJEMOVÁ STUDIE na stole. Je ještě hodně času. Směřujeme k tomu, aby 2023 ta výstavba už
probíhala. Položkové rozpočty ale dnes ještě nejsou.
Moderátor: Jestli se nemůže stát, že geologické více-práce se nakonce ukážou jako velmi nákladné?
Tak jak zjistil před lety UNISTAV v této lokalitě.
Úředník BO MMB: My jsme to konzultovali s panem Zlámalem, ta geologie je složitá v Brně to si
nevyberete.
Moderátor: Kolik se dosud proinvestovalo za výkupy pozemků do dnešního roku? V místním
Lískáčku a jiných mediích se psalo, že už hodně. Ty náklady už jste do toho rozpočtu a ceny jednoho
budoucího bytu pro mladé zájemce započítali?
Úředník BO MMB: Ne, to tam započítáno není.
Právník BO MMB: Dovysvětlím, město vloží pozemky a ty malé pozemky (jen pod půdorysem těch
domů) si nechá město pak zaplatit od družstevníků. Okolní prostranství na svahu zůstane v majetku
města.
Bývalý starosta Střechovský: My jsme už před lety dali dohromady skupinu špičkových architektů
(mimo jiné tam byl pan architekt Ruler ) a ptali jsme se jich na KV2. A tahle KV2 oblast byla dle jejich
názoru nádherně nachystaná na malé domky a ty nepotřebují drahé složité základy za miliardy.

3) Ekologicko-klimatická problematika
Kdy bude zadána před finálním startem projektové dokumentace případné výstavby na KV2
kvantitativní studie funkčnosti zeleně a botanicko-zoologická studie druhového složení? Bude
provedeno celkové hodnocení vlivu tak rozsáhlé stavby na životní prostředí (tzv. EIA)?
PROBLEMATIKA PŘESUNUTA NA SAMOSTATNÝ KULATÝ STŮL

BLOK 2 - územní plánování v okolí
Otázky komplexního plánování, které již několik let zahaluje hustá mlha a město patrně nemá vizi
(A) Moderní kvalita života v Lískovci a na celém jiho-západě Brna
Náměstek Ander několikrát deklaroval, že současný platný územní plán již neodpovídá
modernímu městu a moderní kvalitě života, přičemž nový územní plán by měl být platný
nejpozději v roce 2022 (teoreticky i 2020). Celé Brno prochází signifikantní klimatickou
změnou, navíc oblast Nového Lískovce se pravděpodobně ocitne během desetiletí v poněkud
urbanisticky pozměněné situaci, která značně eliminuje zelené plochy v okolí (dlouhodobě
plánovaná zástavba nad startem velké ceny, rozšíření rezidenčního komplexu Achtelky,
zástavba v okolí dálničního přivaděče a oblasti Kejbaly, přetrasování D1 a R43 a souvisejících
tunelových staveb), myslí si odborníci MMB i aspiranti na primátorské funkce, že je správné
zahájit projektování výtavby KV2 na základě zastaralého UP nebo raději vyčkat na finalizaci
nového a celou oblast jihozápadu Brna tak pojmout bezpečněji a komplexněji?

(B) Otázky ohledně otevření nových stavebních ploch v Brně mimo Nový Lískovec
1) Jaký je skutečný stav přípravy 43. souboru změn UP a přípravy nového územního plánu?
2) Existuje pro Brno příklad jiného města, kde by se mohlo inspirovat ohledně rychlého
zastavování brown-fieldů?
3) Pokud soukromý investor najde pro své dílo podporu na místní úrovni (místní občané,
školy a radnice), lze výhodně změny ploch zrychleně implementovat do nového UP?
Dotuje magistrát infrastrukturní projekty nebo je přístupný kofinancování určité
infrastruktury? Která z lokalit navržených ve strategii rozvoje bydlení v červnu 2018 čeká
právě na dořešení infrastruktury?
4) Další otázky stavebníků, investorů, urbanistů…

DETAILNÍ DISKUZE ODSUNUTA NA DALŠÍ KULATÝ STŮL

BLOK 3 – otázky mladých zájemců o byt
Co zájemci o družstevní byt budou dopředu vědět o ceně bytu?
P. Hladík: Družstevník bude přihlížet procesu výstavby. Zájemce o vstup do družstva složí kolem roku
2022 částku 400 tis, zbytek si družstvo pujčí od banky a to budou třeba 20 let družstevníci splácet.
Město bude bance „ručit“.
Úředník MMB a P. Hladík: Zakládání družstev čekáme na jaře 2019. Za pár týdnů budeme vědět
kolik bytu družstevních tam Brno dovolí a zájemci se budou registrovat od prvního října a budou
partneři. 10 tisíc registrační budou skládat zájemci v březnu 2019 a zhruba v roce 2023 tak složí
družstevníci 400 tisíc. Od 13 do 16 tisíc Kč, cca 15 let, ale délka splácení bude striktně daná městem,
nelze si zvolit délku splácení. My bychom chtěli s bankou domluvit, že splácení lze roztáhnout na 20
let, ale zatím to banky berou jako nový produkt a nelze zaručit.

Čtvrtého září toho roku zastupitelstvo shválilo koncept bytových družstev, které bude zaštiťovat
město Brno. Pokud se mladá rodina přihlásí o vstup do družstva, jaké lokality si může vybrat a jak
se budou přesně realizovat pořadníky?
Právník MMB : Musí si vybrat jednu z lokalit. Pořadníky budou zcela nové.
Moderátor: Hlavním kritériem v pořadníku bude majetek nebo příjem?
Právník MMB : Hlavním kriteriem pro registraci do projektu je součet příjmu (30 – 50 tis) manželů
nebo partnerů. Zároveň nesmí vlastník jakoukoli nemovitost k bydlení. Ani v Brně , ani v ČR ani jinde
třeba na Slovensku.
(Pozn: kritéria pořadí v pořadníku o obecní byt nebo o vstup do družstva zatím k 2. 10. 2018 nejsou zveřejněny a
zůstávají pro zájemce nejasná. Známe jen obligatorní podmínky registrace zájemců :
- Žadatel musí být ČR nebo občanem členského státu EU (čili nikoli striktně pro obyvatele Brna nebo jejich děti)
- Manželé či partneři / samoživitel, samoživitelka dosáhli ke dni podání žádosti 18 let, žádný z manželů
či partnerů, samoživitel nebo samoživitelka však v den podání žádosti nedosáhl věku 36 let
Čekáme však stale na dopřesněné od právníka BO MMB)

P. Hladík – písemné doplnění:
Uvažuje se s výstavbou bytů v tomto členění, nicméně schvalovat to bude RMB po
volbách, takže se jedná pouze o návrh:
V 1. etapě se předpokládá cca 250 bytů (nejvýše 300 při změně ÚP v 43+ souboru).
Družstevní bydlení: 100 bytů (příp. 150 při změně ÚP v 43+ souboru)
Obecní byty svěřené MČ: 30 bytů (v případě nezájmu MČ budou překlopeny do bytů

družstevních)
Startovací bydlení pro mladé 60 bytů
Byty pro seniory (DPS): 40 bytů
Bezbariérové byty (DPS): 20 bytů
Celkový počet bytů: 250 – 300 + cca 25 RD

Uvědomujeme si, že v těsném sousedství rozvojové lokality jsou dnes již situovány
sociální byty. Proto v navržené skladbě nejsou tedy žádné další sociální byty pro
občany s nízkými příjmy nebo v bytové nouzi.
Startovací byty pro mladé jsou pro žadatele do 35 let s vymezenými příjmy, tzn.
"od/do", není adresováno pro nízkopříjmovou skupinu.
Shodujeme se s paní starostkou ve snaze upřednostnění žadatelů z Nového Lískovce.
Již dnes při umisťování do domů s pečovatelskou službou zohledňujeme a vycházíme
vstříc žadatelům, pokud mají zájem o lokalitu svého dosavadního bydliště.
Ohledně občanské vybavenosti se nám potvrzuje, že v Novém Lískovci je nabídka
obchodů, MŠ a ZŠ na takové úrovni, že není potřeba ji řešit v nejbližší 1. etapě
nad rámec, jak bylo už dříve představeno v návrhu dvou adaptabilních nebytových
prostorů. Právě zkušenosti společenství vlastníků s pronájmy parterů v domech na
Plachtách jsou takové, že prodejny potravin apod. ukončily provoz především z
důvodu malé poptávky.
(Pozn: pravidla jak legálně upřednostnit žadatele z Lískovce, však zatím právní
odbor nemá vytvořeny a možnost nakonec nemusí být reálná)
Závěrem debaty byla smluvena mezi organizátory debaty a pracovníky MMB kooperace při
vyhotovení zápisu a ramcově naplánován formát třetího kulatého stolu, na který by měli být
přizváni odborníci na ekologii, metriku kvality života a hygienické limity v městském
prostředí a měl by být již otevřen pro širokou veřejnost. Patrně proběhne až po 6. říjnu 2018.

Která vize tedy nakonec bude pro Kamenný vrch použita?
Opěvovaná „nová Vídeň“ nebo skandinávský přístup ?Tisková zpráva KULATÝ STŮL 2 final 3 10 18

PDF file: Tisková zpráva KULATÝ STŮL 2 final 3-10-18.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz