DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Trénink paměti pro aktivní prostitutky

Trénink paměti pro aktivní prostitutky
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aNej

Velikost PDF souboru:
376.17 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/Nej.pdf
Stažení: Trénink paměti …itutky.pdf

Datum uložení souboru:
02. 07. 2019» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Trénink paměti pro aktivní prostitutky.pdf:


TRÉNINK MYŠLENÍ A PAMĚTI PRO AKTIVNÍ

PROSTITUTKY
Podle našich zkušeností z praxe se ženám nejpozději do jednoho roku od vstupu do prostituce
začne zhoršovat paměť, logické myšlení, pozornost, schopnost plánovat a řešit problémy.
Řada prostitutek řeší negativní pocity spojené se střídáním zákazníků pomocí alkoholu a drog.
To je jedna z příčin poruch paměti a logického myšlení u prostitutek. Můžeme u nich
pozorovat některé projevy typické pro osoby závislé na alkoholu a drogách.

1. ÚČINKY KONZUMACE ALKOHOLU A DROG NA PSYCHIKU

PROSTITUTEK
Vliv konzumace alkoholu na psychiku prostitutek:
 výkyvy nálad, pocity odcizení a prázdnoty, vyhasínání emočních vztahů k lidem
zhoršení paměti, pozornosti a celkové výkonnosti
 zhoršení schopnosti řešit problémy, vztahovačnost
 kolísavé sebehodnocení, sebelítost nebo naopak chvástavost

 úpadek kognitivních schopností
 zhoršení sebeovládání, nepřiměřené reakce, agresivita, úzkostné stavy a deprese
(deprese se snaží řešit znovu alkoholem)

Vliv konzumace nealkoholových drog na psychiku prostitutek:
 sklon k extrémním emočním reakcím (vztahovačnost, paranoidní úzkost, deprese)
změna vnímání a uvažování (zhoršuje se pozornost, paměť, deformuje se myšlení

a schopnost se rozhodovat)
 změní se hierarchie hodnot, nejdůležitější je sehnat drogu
 neplánují do budoucna, soustředí se na přítomnost

2. PŘÍČINY ZHORŠENÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ U PROSTITUTEK
Zhoršení logického myšlení, paměti, schopnosti plánovat a řešit problémy je u
prostitutek způsobeno:
1. obrannou strategií, která ovlivňuje krátkodobou paměť (tyto ženy si často už večer
nepamatují, jak vypadali zákazníci a jak šli za sebou - jde o obrannou strategii, aby psychicky
zvládly sex za peníze a střídání sexuálních partnerů)
2. málo podnětným prostředím v erotických podnicích (prostitutky spolu mluví o méně
náročných tématech, jako je oblečení, kosmetika, vztahy, zákazníci, sledují nenáročné
televizní seriály a romantické filmy, čtou módní a bulvární časopisy)
3. účinky konzumace drog a alkoholu (část prostitutek začne s prostitucí, aby si vydělaly na
drogy, ale většina z nich začne konzumovat alkohol a drogy až během práce v prostituci, aby

psychicky zvládly sex za peníze)

To vše ztěžuje ženám návrat do normálního života. Ke změně profese žena potřebuje
schopnost plánovat, vymyslet strategii, jak odejít z prostituce, oslovit zaměstnavatele,
překonávat překážky a obecně schopnost řešit problémy, tedy řadu schopností, které se během
práce v prostituci zároveň zhoršují.

3. JAK MŮŽEME POMOCI ŽENÁM PRACUJÍCÍM V PROSTITUCI,
ABY U NICH NEDOCHÁZELO KE ZHORŠENÍ KOGNITIVNÍCH
FUNKCÍ, A DÍKY TOMU MĚLY VĚTŠÍ ŠANCI ÚSPĚŠNĚ ZMĚNIT
PROFESI?
Podle posledních průzkumů organizace Rozkoš bez rizika mají tři čtvrtiny prostitutek
maturitu nebo vysokoškolské vzdělání. Výsledky tohoto průzkumu odpovídají i našim
zkušenostem z praxe a můžeme je potvrdit. Neobstojí tedy argument některých psychologů,
že myšlení, paměť a inteligence prostitutek byly na nízké úrovni ještě předtím, než se začaly
věnovat prostituci.
Pokud by snížená schopnost logického myšlení, plánování a řešení problémů nesouvisela
s prostitucí, ale byla dána už před vstupem do prostituce, je potřeba se ptát, jestli české střední
školství připravuje absolventy pro skutečný život a řešení problémů a jestli není na místě
revize rámcových vzdělávacích programů.

Podle našich zkušeností z terénu pomáhají prostitutkám při trénování paměti a myšlení
tyto jednoduché postupy:
 mluvit se zákazníky o jejich práci a koníčcích (získávat od nich nové informace, které
můžou využít v hovoru s dalším zákazníkem, při startu vlastního podnikání a obecně

při změně profese)
 namísto červené knihovny a bulvárních časopisů číst co nejčastěji literaturu faktu,
populárně naučné časopisy a noviny (získané informace sdělit kolegyním na pracovišti

a zákazníkům)
 namísto nenáročných televizních seriálů sledovat co nejčastěji zprávy a dokumenty
(snažit se zapamatovat co nejvíc informací a mluvit o nich se zákazníky)
 vyhýbat se zvýšené konzumaci alkoholu a jakékoliv konzumaci drog (negativní pocity
ze střídání zákazníků řešit stravou bohatou na nenasycené mastné kyseliny,
relaxačními technikami a sportem, ne konzumací alkoholu a drog)
 během práce v prostituci se věnovat péči o děti, případně koníčkům nebo
dobrovolnickým aktivitám (mít i jiné aktivity než prostituci)

Z našich zkušeností vyplývá, že zákazníci více respektují prostitutky, které mají vyšší IQ,
sledují veřejné dění a mají všeobecný přehled. Prostitutky s větším všeobecným přehledem
jsou méně ohroženy násilím ze strany zákazníků, a to i těch, kteří se ho dopouštějí na jiných
prostitutkách s nižším IQ a nižším všeobecným přehledem. Je v zájmu žen pracujících
v prostituci, aby trénovaly paměť a myšlení (tím zvýší svou šanci, že budou schopny změnit
profesi, a sníží pravděpodobnost, že se stanou obětí násilí ze strany zákazníků).

ZDROJE
Nakonečný, Milan. 2015. Obecná psychologie. Praha: Triton.
Vágnerová, Marie. 2014. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
Kopecká, Ilona. 2011. Psychologie: učebnice pro obor sociální činnost. 1. díl. Praha: Grada.
Kopecká, Ilona. 2012. Psychologie: učebnice pro obor sociální činnost. 2. díl. Praha: Grada.
Kopecká, Ilona. 2015. Psychologie: učebnice pro obor sociální činnost. 3. díl. Praha: Grada.
Klucká, Jana. 2009. Kognitivní trénink v praxi. Praha: Grada.Trénink paměti pro aktivní prostitutky

PDF file: Trénink paměti pro aktivní prostitutky.pdf© 2023 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz