DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Informacia ÚDZS o stave prepoistenia poistencov k 1 januaru 2018

Informacia ÚDZS o stave prepoistenia poistencov k 1 januaru 2018
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aMWP
Popis:
Zmena poistného kmeňa zdravotných poisťovní
od r. 2018 v SR
Velikost PDF souboru:
298.16 kB


Klíčová slova: Informacia ÚDZS o stave prepoistenia poistencov k 1 januaru 2018:
zmena zdravotnej poisťovne
PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/MWP.pdf
Stažení: Informacia ÚDZS…u 2018.pdf

Datum uložení souboru:
23. 11. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Podobné PDF dokumenty


» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Informacia ÚDZS o stave prepoistenia poistencov k 1 januaru 2018.pdf:


Bc. Andrea Pivarčiová

hovorkyňa
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Žellova 2

829 24 Bratislava 25

mob: 0902 976 637

tel: 02/20 85 61 05

mail: andrea.pivarciova@udzs-sk.sk

Informácia o stave prepoistenia poistencov od 1. januára 2018

V roku 2017 z celkového počtu 5 149 332 poistencov využilo možnosť zmeniť
zdravotnú poisťovňu 127 279 poistencov.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej „úrad“) akceptoval 123 196
prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne (ZP) od 1. 1. 2018, čo predstavuje 2,39 %
z celkového počtu poistencov. 4 083 prihlášok úrad neakceptoval.

Dôvod neakceptovania prihlášky Počet spolu

Späťvzatá

prihláška

S88 Duplicitná prihláška

N RP4

Nesúhlasí meno

SSV

Nemá poistný vzťah

40 káe je v Com 2S

Úmrtie

Chybné RČ alebo BIČ

sumár 4 083

V rámci kampane na zmenu zdravotnej poisťovne úrad doteraz riešil celkom 3 podnety.

Počet podaných podnetov poistencami podľa jednotlivých ZP (stav k 15. 11. 2017)

Počet spolu

Dôvera 1

VšZP 0

Union 2

sumár

Dôvody podnetov

Podnety od poistencov

Počet spolu
prihlášku nepodal poistenec a k zmene došlo neoprávnene,
následne podaná žiadosť o späťvzatie 2
zavádzajúce informácie zo strany ZP 1

Bc. Andrea Pivarčiová

hovorkyňa
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Žellova 2

829 24 Bratislava 25

mob: 0902 976 637

tel: 02/20 85 61 05

mail: andrea.pivarciova@udzs-sk.sk

Počet poistencov v jednotlivých ZP od 1. 1. 2018 po zohľadnení príchodov a odchodov

počet

éoásíencov k P0. V. 2017

Výsledný

úbytok/

prírastok

Výsledný

úbytok/

prírastok

éoásíencov voči kmeňu

v %

odhad počtu

éoásíencov k 1. 1. 2018

% poistného

kmeňa

k 1. 1. 2018

Dôvera

1 433 052 45 802 3,2 % 1 478 854 28,7 %

VšZP
3 232 096 -39 235 -1,2 % 3 192 861 62,0 %

Union

484 184 -6 567 -1,4 % 477 617 9,3 %

sumár

5 149 332 5 149 332 100 %

Pohyb poistencov v jednotlivých krajoch SR

Akceptované príchody

Kraj Dôvera VšZP Union Počet spolu
Banskobystrický 10 360 1 010 7 173 18 543
Bratislavský 4 376 2 007 1 332 7 715
Košický 16 064 1 109 10 080 27 253
Nitriansky 10 240 812 1 898 12 950
Prešovský 18 380 1 074 10 357 29 811
Trnavský 7 630 876 1 327 9 833
Trenčiansky 6 707 731 1 172 8 610
Žilinský 4 494 1 336 1 779 7 609

zahraničie 159 6 93 258
neidentifikované 323 54 237 614
sumár 78 733 9 015 35 448 123 196

Bc. Andrea Pivarčiová

hovorkyňa
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Žellova 2

829 24 Bratislava 25

mob: 0902 976 637

tel: 02/20 85 61 05

mail: andrea.pivarciova@udzs-sk.sk

Akceptované odchody

Kraj Dôvera VšZP Union Počet spolu
Banskobystrický 6 304 5 877 6 362
18 543 Bratislavský 2 188 4 219 1 308
7 715 Košický 9 483 5 903 11 867
27 253 Nitriansky 1 905 6 789 4 256
12 950 Prešovský 9 154 7 625 13 032
29 811 Trnavský 1 182 6 558 2 093
9 833 Trenčiansky 934 5 862 1 814
8 610 Žilinský 1 683 4 802 1 124

7 609 zahraničie 47 199 12
258 neidentifikované 51 416 147

614 sumár

32 931

48 250

42 015

123 196Informacia ÚDZS o stave prepoistenia poistencov k 1 januaru 2018

PDF file: Informacia ÚDZS o stave prepoistenia poistencov k 1 januaru 2018.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz