DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Zpráva o činnosti 2022 2023

Zpráva o činnosti 2022  2023
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aMBf

Velikost PDF souboru:
111.61 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/MBf.pdf
Stažení: Zpráva o činnos…- 2023.pdf

Datum uložení souboru:
18. 12. 2023» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Zpráva o činnosti 2022 - 2023.pdf:


SPOLEK PRO OCHRANU ŽEN, Z. S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2022 - 2023

2022
ylo poskytnuto základní poradenství 3865 ženám
yla navázána efektivní komunikace s vládou ČR, s cílem tlumočit názory naší komunity a
upozorňovat vládu na momenty, kdy hrozí posilování sociálně motivované prostituce

(například v důsledku zdražování)
yla nalezena alternativa ke zdravotně závadným "menstruačním" houbičkám, které se
běžně používají v sexbyznysu, tato alternativa byla propagována na našich sociálních sítích i
v tištěných médiích (https://www.spolekproochranuzen.cz/l/pouzivate-houbicky-na-nadobi-
jako-menstruacni-nasli-jsme-za-ne-nahradu-ktera-bude-setrnejsi-k-vasemu-telu/)
díky významné pomoci pana ministra Pavla Blažka byly pravidelně poskytovány informace
sexuálním pracovnicím, jak se bránit finančnímu využívání ze strany partnera a lépe zvládat
zdražování (https://www.bezpasaka.cz/blog/necha-se-partner-zivit-vasi-praci-v-sexbyznysu-
je-to-trestny-cin-pomuzeme-vam-se-branit)
veřejnost byla pravidelně informována o zdravotně závadných menstruačních houbičkách a
o násilí na sexuálních pracovnicích, ohlasy na to byly velmi kladné také od žen z jiných
oborů (https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sexualni-pracovnice-sexbyznys-pandemie-
spolek-pro-ochranu-zen.A221011_122215_domaci_vlc#paywall-locked)
yla dále provozována svépomocná podpůrná skupina, včetně kampaně pro sexuální
pracovnice a jejich zákazníky, jak poznat různé zdravotní potíže zákazníka nebo partnera
podle barvy spermatu a dále kampaně zaměřené na prevenci finančního využívání ze strany

partnera
na žádost zákazníka jedné z našich dobrovolnic byly předány informace o podezření na

nucenou prostituci uprchlic z Ukrajiny
ylo zjištěno, proč pravděpodobně selhal aboliční zákon z roku 1922
(https://www.spolekproochranuzen.cz/l/zjistili-jsme-proc-abolicni-zakon-z-roku-1922-

skoncil-fiaskem/)
yla realizována osvětová kampaň #realitavsexbyznysu, zaměřená na zprostředkování
reálného života v sexbyznysu nejen zákazníkům sexuálních pracovnic, ale i veřejnosti
(https://www.spolekproochranuzen.cz/l/skoncila-uspesna-kampan-realitavsexbyznysu/)
na našich sociálních sítích byly pravidelně zveřejňovány zajímavosti z dějin prostituce, s
cílem zabránit případné stigmatizaci sexuálních pracovnic v době krize (poukazováním na
pronásledování prostitutek v minulých staletích, proč a jak k němu docházelo)
široká veřejnost a naprostá většina erotických podniků byla informována o tom, jak ušetřit
za energie v době energetické krize, a to v rámci kampaně #ucetzaenergie
yl definován a prosazován "nový" obor aplikované psychologie "psychologie prostituce"
(https://www.spolekproochranuzen.cz/l/definovali-jsme-novy-obor-psychologie-prostituce/)
yla symbolicky podpořena organizace Legalife Ukraine na pomoc sexuálním pracovnicím
na Ukrajině a český charitativní projekt Obědy pro děti, celkovou částkou 2000 korun
yla realizována řada aktivit, které měly za cíl pomáhat sexuálním pracovnicím v době
zdražování (https://www.spolekproochranuzen.cz/l/pomahame-komunite-sexualnich-

pracovnic-prekonat-zdrazovani/)
sexuálním pracovnicím a jejich zákazníkům byly poskytnuty další informace, jak řešit
zdražování s pomocí sociálních dávek
MPSV a Generální ředitelství Úřadu práce ČR bylo průběžně informováno o námi
zjištěných problémech se státní pomocí v době zdražování, ale také o příkladech dobré
praxe, to vše s cílem zlepšit fungování úřadů práce
yla zahájena jednání o dalším rozšíření exitových programů pro ČR 
yla jednoznačně odmítnuta myšlenka zdanění sociálně motivované prostituce (například
matek samoživitelek nebo zadlužených žen) v době zdražování, tento náš postoj byl

tlumočen vládě ČR
yl zřízen instagramový účet https://www.instagram.com/spolekproochranuzen/
yl spuštěn mezinárodní exitový program, v rámci kterého řešíme také prevenci zjevného
zhoršování myšlení, paměti a schopnosti plánovat u sexuálních pracovnic
(https://www.spolekproochranuzen.cz/exitove-programy/)
yly podniknuty další kroky v oblasti prevence trestné činnosti páchané na sexuálních
pracovnicích, za významné pomoci pana ministra Pavla Blažka
yl spuštěn nový infoservis #chytraspolecnice, který má za cíl předcházet aspoň částečně
násilí na sexuálních pracovnicích ze strany jejich zákazníků
(https://www.spolekproochranuzen.cz/l/spustili-jsme-novy-infoservis-chytraspolecnice/)
yl zveřejněn návod pro sexuální pracovnice, jak na sobě pracovat a dokázat jednou změnit
profesi, který byl poskytnut sexuálním pracovnicím v ČR a v dalších 67 zemích světa
(https://www.spolekproochranuzen.cz/l/tipy-od-byvale-sexualni-pracovnice-jak-zmenit-

profesi-a-odejit-ze-sexbyznysu/)
ylo apelováno na zákazníky sexuálních pracovnic, aby se v době nárůstu respiračních
nemocí chovali stejně zodpovědně jako v minulosti během lockdownů, s cílem předcházet
tomu, aby byly sexuální pracovnice obviňovány ze šíření těchto nemocí
(https://www.spolekproochranuzen.cz/l/pozor-dulezita-vyzva-zakaznikum-sexualnich-

pracovnic/)

2023
ylo poskytnuto základní poradenství 3641 ženám
úspěšně pokračovala efektivní komunikace s vládou ČR, s cílem tlumočit názory sexuálních
pracovnic a řešit jejich problémy, se kterými se na nás přímo obracely
yl zveřejněn příběh zakladatelky našeho spolku a zároveň pravdivý příběh jeho založení
(https://zena.aktualne.cz/zivotni-styl/sexualni-pracovnice-zuzana-po-pul-roce-mate-pocit-ze-
uz-na-n/r~6961e6deefdb11edba5b0cc47ab5f122/)
probíhala velmi časově náročná spolupráce s několika státními institucemi ve věci trestné
činnosti páchané na sexuálních pracovnicích, a to přímo na žádost těchto pracovnic
yly monitorovány další potenciální problémy v tomto oboru, které byly dále konzultovány
s různými institucemi včetně Policie ČR
na žádost sexuálních pracovnic bylo požádáno Ministerstvo spravedlnosti ČR o několik
právních analýz, například jak se bránit vulgárním a nepravdivým recenzím na internetu,
nebo jak dosáhnout legálního oddlužení coby sexuální pracovnice
Ministerstvu spravedlnosti ČR jsme také tlumočili náš názor na možné zmírnění trestů za
neplacení výživného a navrhli jsme jiné řešení
Ministerstvo zdravotnictví ČR bylo požádáno o konzultaci, jak řešit situaci, kdy se v ČR
zhoršila dostupnost zdravotně nezávadných menstruačních pomůcek pro sexuální

pracovnice
yl provozován infoservis #chytraspolecnice, který má za cíl aspoň částečně předcházet
násilí na sexuálních pracovnicích (https://www.spolekproochranuzen.cz/l/spustili-jsme-

novy-infoservis-chytraspolecnice/)
yl podpořen projekt obědů zdarma pro lidi bez domova restaurace Střecha a dále aktivity
farnosti v jihočeské Kaplici v oblasti pomoci sexuálním pracovnicím, celkovou částkou

2000 korun
yly otestovány možnosti využití umělé inteligence v oblasti prevence sociálně motivované
prostituce (https://www.spolekproochranuzen.cz/l/zeptali-jsme-se-umele-inteligence-co-
rika-na-socialne-motivovanou-prostituci-a-jak-ji-predchazet/)
velmi intenzivně jsme se angažovali ve věci aktuálního usnesení Evropského parlamentu,
které má mimo jiné za cíl kriminalizaci poptávky po sociálně motivované prostituci (https://
www.spolekproochranuzen.cz/l/co-je-noveho-ohledne-kriminalizace-poptavky-po-
sexualnich-sluzbach-na-uzemi-evropske-unie/)
ylo systematicky apelováno na sexuální pracovnice v ČR, že mají možnost vykonávat svou
činnost na jakoukoliv volnou živnost, platit si takto daně a pojištění a využívat veškeré

výhody s tím spojené
přímo sexuální pracovnicí byl vytvořen jednoduchý web pro sexuální pracovnice na téma,
jak poznat u zákazníka nejčastější pohlavní choroby
tento web byl dále propagován v rámci kampaně zaměřené na prevenci šíření pohlavních
chorob (https://www.spolekproochranuzen.cz/l/nejcastejsi-pohlavne-prenosne-nemoci-a-jak-

je-poznat-u-zakaznika/)
na sociálních sítích byla realizována kampaň #realitavsexbyznysu, která bude i v roce 2024
ukazovat skutečný život sexuálních pracovnic, s cílem předcházet nedorozuměním mezi
sexuálními pracovnicemi a zákazníky a předcházet násilí na sexuálních pracovnicích
probíhala i další intenzivní komunikace s potenciálními a reálnými zákazníky sexuálních
pracovnic prostřednictvím našich sociálních sítí, s cílem přiblížit jim svět sexuálních
pracovnic, zlepšit jejich komunikaci se sexuálními pracovnicemi a zvýšit empatii zákazníků
yl spuštěn velmi oceňovaný web https://www.spolekproochranuzen.cz/pro-klientky/, kde
najdou všechny důležité informace o všech hlavních problémech, které řeší sexuální
pracovnice ve své profesi (včetně obrany proti problémovým zákazníkům, kořistění ze
strany jejich partnerů, prevence zdravotních problémů nebo dostupné psychoterapie)
v rámci mezinárodního exitového programu jsme nejen v ČR, ale i v zahraničí poskytli
podporu při změně profese odhadem 400000 sexuálním pracovnicím po celém světě
prostřednictvím jiných organizací (https://www.spolekproochranuzen.cz/exitove-programy/)
mimo jiné jsme podpořili 11 neziskových organizací ve Velké Británii i několik členů
britské vlády včetně předsedy vlády a poskytli jsme jim naše krizové plány pro případ vážné
ekonomické krize, když se právě kvůli ekonomické krizi výrazně zhoršily výdělky
sexuálních pracovnic ve Velké Británii
v rámci podpůrné skupiny se sexuální pracovnice dozvěděly, jak ušetřit v době zdražování,
když pracujete v sexbyznysu, jak zvládnout vztah s partnerem s nejrůznějšími psychickými
poruchami, nebo třeba jak změnit styl oblékání, aby je okolí bralo víc vážně a podpořilo je

ve změně profese
činnost spolku byla prezentována v několika tištěných i online médiích, včetně například TV

Nova a tří podcastů
yl realizován webinář pro zaměstnance Agentury pro sociální začleňování na téma
exitových programů a mýtů o sexuálních pracovnicích
apelovali jsme také na všechny dostupné erotické kluby v ČR a předali jsme jim informace,
jak nepřistupovat k sexuálním pracovnicím jen jako ke „spotřebnímu zboží“ a jak aktivně
vytvářet podmínky stárnoucím sexuálním pracovnicím ke změně profese
Magistrátu Hlavního města Prahy byl poskytnut základní koncept možného řešení
nedostupného bydlení na území Hlavního města Prahy a byly předány požadavky sexuálních
pracovnic, které se týkaly právě nedostupného bydlení
bylo zjištěno, jaké jsou všechny povinnosti obcí a měst vůči občanům v nouzi
po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR byly tyto informace předávány
občanům ČR prostřednictvím sociálních sítí
ve spolupráci s Městskou částí Praha 1 byl vytvořen plán prevence sociálně motivované
prostituce na území Prahy 1 a zahájena jednání o plánu prevence pro celé území Hlavního

města Prahy
Úřad vlády ČR oficiálně ocenil naše aktivity na podporu sexuálních pracovnic v době

inflace
byla rozpracována metodika pro střední školy, která má za cíl zlepšit systematickou prevenci
sociálně motivované prostituce na středních školách
předali jsme veřejnosti všechny naše poznatky o negativních vlivech prostředí v erotických
podnicích a navázali jsme kontakt s několika vědeckými pracovníky v zahraničí
(https://www.spolekproochranuzen.cz/l/co-zatim-vime-o-psychickych-dopadech-prostituce-

na-zeny-a-co-nas-teprve-ceka/)
zveřejnili jsme velmi úspěšný návod pro sexuální pracovnice, jak se už od vstupu do
sexbyznysu připravovat na změnu profese, za který nám písemně poděkoval Institut Viktora
Frankla ve Vídni a Centrum Viktora Frankla ve Vídni
tento návod si na našem webu vyhledalo v průměru 100 žen měsíčně, což se pravděpodobně
pozitivně projeví v příštích letech na schopnosti stárnoucích sexuálních pracovnic změnit
úspěšně obor činnosti (https://www.spolekproochranuzen.cz/l/co-delat-pro-to-abyste-
jednoho-dne-zvladli-odchod-ze-sexbyznysu-co-nejlepe/)
bylo naplánováno několik aktivit spolku pro rok 2024, které mají potenciál ještě více zlepšit
život sexuálních pracovnic v ČR a také jim usnadnit změnu profese


Zpráva o činnosti 2022 2023

PDF file: Zpráva o činnosti 2022 - 2023.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz