DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

PR Život bez bariér ŘÍJEN

PR  Život bez bariér ŘÍJEN
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aLC6

Velikost PDF souboru:
76.25 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/LC6.pdf
Stažení: PR - Život bez … ŘÍJEN.pdf

Datum uložení souboru:
15. 10. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu PR - Život bez bariér ŘÍJEN.pdf:


ŽIVOTBEZBARIÉRSeniorHandicapJakaktivněstrávitdůchodovývěk?Jakéjsounovinkynatrhuspomůckamiprozdravotněznevýhodněnéosoby ?Jakézměnyaúpravyvyžadujezdravot níomezení?Potřebujeteporadi tsúpravoubytu?Svýběremkompenzačníchpomůcek,vozíčkůneboúpravouvozidla?Již7.ročníkvýstavyseuskutečnívednech9.až11.listopadu2018navýstavištiČernouloukavOstravě.Výstavajezaměřenánaosobyshandicapemaseniory.Jejímcílemjepomocilidemsrůznýmidruhyhandicapů,atojakzdravotními,takspolečenskýmiapřispěttakkezlepšeníživotaaintegracedospolečnostivevšechsféráchjejichčinnosti.Navýstavěnajdetepestrounabídkufiremposkytujícíchsociálníaasistenčníslužby,úpravyvozidel,úpravybydlení,možnostitrávenívolnéhočasuacestování,protetické,ortopedickéakompenzačnípomůcky,nejrůznějšíelektrickéinvalidnívozíkyaskútry.Představíseřadasdružení,nadačníchfondůaneziskovýchorganizací,kterénabídnounejrůznějšíproduktyaslužby.Životbezbariérs eletosbud eopětvěnovatceliakůmaodbornícipo radí, jaksceliakiížít.Chybětnebudouaniporadnyprohandicapovanéaproseniory,atakéaktuálněnabízenépracovnípoziceproznevýhodněnéobčanyvMoravskoslezskémkraji.Vneposlednířaděmohounávštěvnícishlédnoutexpozicechráněnýchd ílenspojenésprodejem jejichvýrobků.Připravenjebohatýdoprovodnýprogramnapódiu.Vpátekbudeprobíhatod9.30do11.00hodinautorskéčtenízknihyPaměťOstravy.Návštěvnícibudoumoctzhlédnoutukázkyvýcvikuvodícíchaasistenčníchpsůatanečnívystoupeníseniorů.SvéobrazynavýstavěvystavíNakladatelstvítělesněpostiženýchmalířůmalujícíchústyanohama(UMÚN).VýstavabudeprobíhatsoučasněsvýstavousnázvemKREATIV,kteránabídnenepřebernémnožstvíworkshopů,korálků,látekamateriálůapomůcekprotvoření.ZáštitunadvýstavoupřevzalministrzdravotnictvíČeskérepubliky,panMgr.etMgr.AdamVojtěch,ministrpráceasociálníchvěcí,panMgr.Bc.PetrKrčál,předsedaNárodníradyosobsezdravotnímpostiženímČRpanMgr.VáclavKrása,primátorstatutárníhoměstaOstravy,panIng.Tomáš Macura,MBAa náměstekhejtmana Moravskoslezskéhok raje,pan Jiří Navrátil,MBA.


PR Život bez bariér ŘÍJEN

PDF file: PR - Život bez bariér ŘÍJEN.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz