DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Vyhlášení VŘ Erasmus+

Vyhlášení VŘ Erasmus+
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aGvB
Popis:
Vyhlášení výběrového řízení na LS
2017/2018 na studijní pobyty a praktické stáže
Velikost PDF souboru:
225.98 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/GvB.pdf
Stažení: Vyhlášení VŘ.pdf

Datum uložení souboru:
03. 10. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Vyhlášení VŘ.pdf:


ERASMUS+
Vyhlášení výběrového řízení na LS 2017/2018
na studijní pobyty a praktické stáže
Studenti se mohou účastnit studijního pobytu a/nebo praktické stáže v zahraničí opakovaně
v každé úrovni vysokoškolského studia (Bc., NMgr., Ph.D.). Celkový počet měsíců pro
každou úroveň studia je 12, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student
Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) nebo kombinace obou
aktivit.
Na studijní pobyty se mohou přihlašovat studenti, kteří budou v době plánovaného výjezdu
zapsáni minimálně do druhého ročníku bakalářského studia, na praktickou stáž je možné
vyjet již během prvního ročníku studia.
Volná místa na univerzitách, se kterými má naše fakulta meziinstitucionální smlouvu.

POKYNY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ:
 Přihlášky na vybrané univerzity odevzdejte, prosím, nejpozději do 23. 10.
2017 buď fakultnímu koordinátorovi, nebo na recepci FF.
 Při výběru školy, která má datum nominace do 15.10. (v přehledu škol
vyznačeno žlutě v posledním sloupci), odevzdejte přihlášku co nejdříve
fakultní koordinátorce!!!
O odevzdaných přihláškách na studijní pobyty či praktické stáže bude komise rozhodovat
v úterý 24. 10. 2017 v 13:30 hodin. Ihned poté budou účastníci výběrového řízení o jeho
výsledku informováni e-mailem.

PŘIHLÁŠKY KONZULTUJTE SE SVÝM KATEDRÁLNÍM KOORDINÁTOREM:
KGER: Mgr. Eva Krovová eva.krovova@ujep.cz
KHI: Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. stanislava.musilova@ujep.cz
KPF: Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D. konradovaveronika@seznam.cz
Přihlášku spolu s motivačním dopisem a výpisem studijních výsledků můžete zaslat i
naskenované s vlastnoručním podpisem modrou tužkou ve formátu pdf.

NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY:
1. Vyplněnou přihlášku k výběrovému řízení odevzdávejte vlastnoručně podepsanou,
s uvedením data podání a podpisem akademického koordinátora příslušné katedry.
a) V přihlášce na studijní pobyt uveďte z aktuálního seznamu jednu případně více
univerzit dle Vaší preference.
b) V přihlášce na pracovní stáž uveďte zemi, v níž chcete pracovat, měsíc zahájení
stáže a celkový počet měsíců, příp. firmu, pokud máte stáž již dohodnutou.
2. Motivační dopis v českém jazyce (studenti KGER odevzdají vyplněný
Bewerbungsformular v němčině) s vlastnoručním podpisem. Do motivačního dopisu
uveďte zejména důvod svého rozhodnutí, představu o obsahu studia/pracovní stáže
a úroveň znalosti jazyka země a jazyka výuky.
3. Výpis dosavadních studijních výsledků v angličtině (k dostání na studijním
oddělení).
4. Doklad o jazykových znalostech (např. kopie maturitního vysvědčení, certifikátu,
potvrzení Jazykového centra fakulty,…), pokud takový máte.
5. Čestné prohlášení ke studijnímu pobytu/ Čestné prohlášení k pracovní stáži.

KRITÉRIA VÝBĚRU:

Ukončený první ročník Bc. studia v době výjezdu (u studijních pobytů)

Datum podání přihlášky

Aktivní členství v ESN Ústí

Motivace ke studiu (obsah, zaměření, cíle)

Studijní výsledky

Ročník studia – pokud je student před uzavřením studia a splnil již všechny podmínky
pro to, aby mohl uzavřít index, má v případě většího počtu zájemců o jedno místo
nižší preferenci. V případě praktické stáže toto kritérium nehraje roli.

Pokud student v předchozích výběrových řízeních zrušil výjezd bez udání
důvodu, je preferován nejméně ze všech zájemců.

SLOŽENÍ VÝBĚROVÉ KOMISE:
Mgr. David Tomíček, Ph.D. – proděkan pro vědu a zahraničí
Mgr. Eva Krovová – koordinátorka KGER
Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D. – koordinátorka KHI
Mgr. Veronika Konrádová, Ph.D. – koordinátorka KPF
Mgr. Jana Burdová – fakultní koordinátorka, tajemnice komise

V případě splnění podmínek zařadí komise uchazeče do plánu výjezdů. KONEČNÉ
ROZHODNUTÍ však závisí na počtu zájemců a měsíců, které bude mít UJEP jako celek pro
Letní semestr 2017/2018 k dispozici a na jeho přijetí zahraniční institucí.

Bližší informace Vám podá fakultní koordinátorka Mgr. Jana Burdová

(Jana.Burdova@ujep.cz)

Kompletní informace k programu Erasmus+Vyhlášení VŘ Erasmus+

PDF file: Vyhlášení VŘ.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz