DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

pozvánka na 1 ZMČ 2018

pozvánka na 1 ZMČ 2018
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aGUd

Velikost PDF souboru:
209.02 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/GUd.pdf
Stažení: pozvánka na 1 Z…Č 2018.pdf

Datum uložení souboru:
26. 10. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu pozvánka na 1 ZMČ 2018.pdf:


Hlavní město Praha

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE

starosta městské části
155 31 Praha-Lipence, K Obci 47, IČ 241431 www. Praha-Lipence.cz, mu.lipence@tiscali.cz, fax 257922641, tel.257921167

POZVÁNKA
Starosta městské části Praha Lipence oznamuje, v souladu se zákonem č. 131/2000
Sb. o hl. městě Praze, s Jednacím řádem Zastupitelstva MČ Praha-Lipence a
programem navrženým Radou dne 15.10.2018, že svolává

na den 1.listopadu 2018

od 18 hodin
první, ustavující, zasedání Zastupitelstva městské

části Praha - Lipence
Program jednání:

1. Zahájení, zpráva volební komise
2. Slib zvolených členů Zastupitelstva MČ Praha-Lipence

3. Schválení programu

4. Volba mandátového výboru
5. Stanovení ověřovatelů zápisu pro ustavující zasedání

6. Volba výboru pro návrh usnesení

7. Zpráva mandátového výboru
8. Volba výboru pro volby starosty, zástupce starosty a členů Rady MČ
9. Jednací řád Zastupitelstva, návrh na schválení
10. Volební řád pro volby starosty, zástupce starosty a členů Rady
městské části, návrh na schválení
11. Volby starosty, zástupce starosty, dalších členů rady
12. Zřízení kontrolního a finančního výboru zastupitelstva
13. Ustanovení zástupců MČ do Školské rady ZŠ
14. Zmocnění k uzavírání smluv a podpisu doložky ve smyslu
zákona č.131/2000Sb.
15. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
16. Schválení úplného textu usnesení

17. Diskuse
18. Závěr, ukončení jednání.

Místem veřejného zasedání zastupitelstva: jídelna Základní školy

Lipence, Černošická 168

V Praze dne 23.10.2018

Michal Popek, starosta v.r.pozvánka na 1 ZMČ 2018

PDF file: pozvánka na 1 ZMČ 2018.pdf

POZVÁNKA© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz