DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

KUR12 2020 Zápis Redigováno

KUR12 2020 Zápis Redigováno
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aFou

Velikost PDF souboru:
31.38 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/Fou.pdf
Stažení: KUR12_2020_Zápi…gováno.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu KUR12_2020_Zápis_Redigováno.pdf:


AAAMĚSTSKÁCAST,PRAHA21IIIIIIIIIIIIIIIIIIIILIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÚŘADMĚSTSKECASTImc2es7a3087d5

KOMISE

ÚZEMNÍHOROZVOJE
STAROKLÁNOVICKÁ260,19016PRAHA9,TEL.:281012911,FAX:281971531,PODATELNA@PRAHA21.CZ

VÁŠDOPISČJ:
ZEDNE:

NAŠEČJ.:UMCP21/00770/2020/KUR/Lam
SPIS.ZN.:

VYŘIZUJE:lng.LudmilaLambertová

TEL.:281012970

E—MAIL:|udmi|a.|ambertova©praha21.cz

DATUM:14.01.2020

Věc:Jednáníč.12KÚRzedne13.1.2020

Datumkonání:13.1.2020

Časkonání:17:40—18:45
Místokonání:velkázasedacímístnostÚMČPraha21
Přítomni:Ing.OndřejVojta,BlankaExnerová,Ing.arch.PetrKučera,Ing.Jan
Kupr,Ing.AlešMachalíček,ZdeněkRůžička,MilanSamec,
Nepřítomni[Omluveni:Ing.JosefRoušal,Ing.arch.JanZéhora

Hosté:Ing.Zátková
Program:
1)Dělenípozemků—SPIRITFINANCE,a.s.

2)Různé
1)Dělenípozemků-SPIRITFINANCE,a.s.
KomisibylpředloženkposouzenízáměrnaděleníasměnupozemkůvevlastnictvíSPIRIT
FINANCE,a.s.
.KomiseberenavědomíadoporučujeRMCděleníasměnupozemkudlepředloženého
záměru.

Pro:7Proti:OZdrželse:0
Zapsal:lng.LudmilaLambertovádne14.1.2020

Ověřil:Ing.OndřejVojtadne

Přílohy:prezenčnílistina

1/1


KUR12 2020 Zápis Redigováno

PDF file: KUR12_2020_Zápis_Redigováno.pdf© 2022 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz