DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

17 05 02 MENU BC(1)

17 05 02 MENU BC(1)
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aFNz

Velikost PDF souboru:
667.55 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/FNz.pdf
Stažení: 17_05_02_MENU_BC(1).pdf

Datum uložení souboru:
18. 07. 2017» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu 17_05_02_MENU_BC(1).pdf:


BURGR’S CLUB

Vítejte v Burgr‘s Clubu

v malé rodinné restauraci,
která se specializuje na výrobu jedin??ných

dom
cích burger? z kvalitních a ?erstvých surovin.
Nejsme fastfood, proto nebu?te p?ekvapeni delší dobou
p?ípravy Vašeho jídla. Kvalita je pro nás prioritou.
V??íme, že si pochutnáte!

Lze zvolit zvýhodněné menu k
burgeru nebo tortile: (hranolky + coleslaw) + 55 Kč
Tajemství se skrývá ve správném použití palc? a malí?k?.
ty musí držet bulku zespodu.
Zbylých šest prst? rovnom?rn? hlídá správnou pozici horní ?ásti bulky,
avšak p?íliš netla?í na housku.
Jak správn? jíst hamburger?

His
torie hamburger?
Pod pojmem hamburger si v?tšina dnes p?edstaví Ameriku pades\341tých a šedesátých let minulého století. Dobu, ve které

kujeme za návšt?vu a v??íme, že se pro vás stala

nezap
omenutelným zážitkem!

21. dubna 694

Lednice, ?eská republika
Tel.: +420 776 416 518, e-mail: matio@seznam.cz
Seznam alergenů na vyžádání u obsluh

BURGERY

1:Club Bu

rger 129,-

2:Spicy Basta
(zvolte si stupe? pálivosti 1-5) 139,-13:Chicken
, 129,-

15:Deluxe

149,-
17:

Vegetarian

139,-

14:

Vegetarian 139,-
180g hov?zí maso, bulka, cibule, nakládaná okurka, raj?e, salát, Cheddar,
POZOR! Pálivost 1 a 2 je pro normální lidi, 3 je pro fajnšmekry
a ten zbytek jen na vlastní nebezpe?í !
180g hov?zí maso, bulka, cibule, papri?ky jalapeño, páliv\341 omá?ka, raj?e,
salát, Cheddar, tatarka, ke?up, ho??ice

3:Lichtenstein 169,-

Vegetarian Burger 129,-

6:Chicken Bu
rger 129,-5:Kingslayer 159,-

Pumpkin 159,-

8:Royal Double Bu

rger 239,-
9:The Beast („Bestie“) 349,-

11:Little Jimmy 69,-
180g hov?zí maso, bulka, karamelizovaná cibule, rukola,
Gran Bavarese blue cheese, grilované raj?e, k?upavá slanina,)Tj
(sýrový chips Gran Moravia, meru?ková ho??ice, bylinkov\375 dressing
marinovaná hlíva úst?i?ná, bulka, cibule, raj?e, rukola, Cheddar,

bylinkový dressing
180g hov?zí maso, bulka, k?upavá slanina, BBQ omá?ka,
cibule, nakládaná okurka, raj?e, salát, Cheddar, tatarka,

ke?up, ho??ice
marinované ku?ecí maso, bulka, cibule, rukola, raj?e,

salát, tatarka
180g hov?zí maso, bulka, Cheddar, rukola, sušená
raj?ata, opražená dý?ová semínka, dý?ová majonéza
360g hov?zí maso, bulka, cibule, nakládaná okurka, raj?e, salát,
dvojitý Cheddar, tatarka, ke?up, ho??ice

10:Bu
rger m?síce dle aktuální m?sí?ní nabídky
540g hov?zí maso, bulka, cibule, nakládaná okurka, raj?e, salát, hranolky,
trojitý Cheddar, smažené cibulové kroužky, BBQ omá?ka, trojitá

slanina, tatarka, ke?up, ho??ice
90g hov?zí maso, bulka, cibule, nakládaná okurka,

ke?up, ho??ice

TORTILY

12:Club 129,-
180g hov?zí maso, salát, raj?e, kuku?ice, tatarka
marinované ku?ecí maso, salát, raj?e, kuku?ice, tatarka
marinovaná hlíva úst?i?ná, rukola, kuku?ice, sušená raj?ata,

Cheddar, salát, bylinkový dressing

SALÁTY
grilované ku?ecí maso, salát, rukola, raj?e, kuku?ice, k?upavá
marinovaná houba, salát, rukola, raj?e, kuku?ice,
bylinkový dressingslanina, bylinkový dressing

P?ÍLOHY

DIPY
(zelí, mrkev, cibule, tatarka, zakysaná smetana)

Dipové hranolky 250g

Cibulové kroužky (6ks)

Tatarka

10,-
Ke?up 10,-
Chilli Sweet 15,-

Barbecue dip

Bylinkový dip

20,-

Gran Bavarese blue cheese dip25,-

Dý?ová majonéza25,-

DOPL?KY NAVÍC
Extra maso 180g 90,-

Extra sýr (2 plátky Cheddaru)22,-

Extra slanina (3 plátky slaniny)22,-
Extra zelenina 10,-
Extra pálivost (stupe? 1-5) 10,-

tatarka, ke?up, ho??ice

Coleslaw

Dipové hranolky 350g s Cheddarem

39,-

39,-

49,-

59,-

15,-
mimochodem vznikl a dominoval zajímavý gra?cký komixový styl Pop-art, jehož významným p?edstavitelem byl i Roy
Lichtenstein. Skute?ná historie Hamburgeru ale za?íná v Evrop?.
První zmínky o hamburgeru jsou ze st?edov?ku, konkrétn? od Tatar?. Mongolští a ture?tí vále?níci si kv?li lepší stravitelnosti
ukládali ?ákoty masa pod sedlo kon?. To se p?i jízd? rozm?l?ovalo, ale také vysušovalo a bylo trvanliv?jší. Když p?išel ?as na
po?ádný žvanec, maso bylo k?ehké a dalo se snadno jíst. Od nich si ruští Tata?i p?evzali tento zp?sob úpravy masa a své steaky
"Tatarský biftek". Ve 14. století pak Rusové p?edstavili tento pokrm i v n?meckém Hamburku. N?mci si ruský pokrm trochu
upravili podle svého – namleli, oko?enili a osolili jej a podávali bu?to syrový nebo tepeln? upravený. Tento pokrm se stal)Tj

0 -1.333 TD
(standardní obživou mezi chudými a byl nazván "Hamburský steak".
Hamburg byl odjakživa významným p?ístavním m?stem a také místem, odkud v 18. Století evropští osadníci ?asto emigrovali
do Ameriky. Když jim v p?ístavu p?ed nalod?ním malý n?mecký chlapec u stánku na kole?kách prodával dva chleby, mezi kterými
byl vo?avý kousek grilovaného masa, nostalgicky vzpomínali na domov a p?edstavovali si, co je v novém sv?t? ?eká. Pro mnohé
z nich to bylo naposledy, kdy vid?li Evropu a tento silný zážitek se jim vryl hluboko do pam?ti. Není divu, že si p?i osidlován
Ameriky všemožn? p?ipomínali domov a staré zvyklosti. P?ivezli sem brzy i "Hamburské steaky" jako odkaz na jejich posled
kontakt se starým kontinentem.
V Americe byly populární - na za?átku 19. století se doko
ce "Hamburské masové karbanátky" za?aly b?žn? prod\341vat jako
pouli?ní jídlo ve stáncích. Jedním z prvních takových byl v roce 1895 Louis Lassen, který z pojízdného stánku ve stát? Connecti

cut
prodával masové sendvi?e mezi dv?ma chleby továrním d?lník?m.
V roce 1904 se reportér ze St. Louis zmínil o novém sendvi?i zvaném "Hamburger"- masový steak, pe?ený na plochém grilu do
k?upava, poté vložen mezi chléb s kole?ky ?erstvé cibule. V roce 1921 Walt A. Anderson založil v?bec první ?et?zec na prodej
hamburger? na sv?t?: White Castle. Až do roku 1940 prodával hamburgery po p?ti centech. V této dob? na trh za?aly vstupovat
i další fast-food restaurace, jako t?eba Wimpy v roce 1934, kte ý byl proslaven v kreslených p?íb?zích Pepka Námo?
íka.
Jeden z nejslavn?jších ?et?zc? McDonald´s byl otev?en v roce 1955, kdy Ray Kroc koupil od bratr? McDonaldových licenci na
výrobu jejich hamburger? a rapidním tempem p?emohl konkurenci v podob? "White Castle" nejúsp?šn?jšího prodejce burger?
ve své dob?. Úsp?chy McDonald´s jsou znát i dnes, kdy \031rma prodá p?es 550 milion? "Big Mac?" ro?n? pouze v Americe!
Te? už tedy víme, že díky Americe se hamburgery proslavily. Ale jejich kolébka je v Evrop?.
Dobrou chu?!


17 05 02 MENU BC(1)

PDF file: 17_05_02_MENU_BC(1).pdf

17_05_02_MENU_BC© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz