DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Stříkačka SDH Rostěnice Ka

Stříkačka SDH Rostěnice Ka
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aBok
Popis:
SDH Rostěnice_Žádost o finanční příspěvek
Velikost PDF souboru:
167.99 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/Bok.pdf
Stažení: Stříkačka_SDH R…ice_Ka.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Stříkačka_SDH Rostěnice_Ka.pdf:


Centrum Společných Služeb

Svazku obcí Větrník

Rostěnice 109

Ivo Kameník, 777 136 325
Adresát :
Zde budou uvedeny jednotlivé organizace

oslovené s žádostí o dotaci

Žádost o finanční výpomoc
na zakoupení motorové stříkačky pro mladé hasiče
organizované ve Sboru dobrovolných hasičů Rostěnice

Žadatel :

Sboru dobrovolných hasičů Rostěnice
Žádost podává na základě pověření Svazek obcí Větrník, Centrum Společných Služeb Větrník, pro obce sdružené
ve Svazku obcí.

Dobrý den paní Horáková,
obracím se na Vás a Fond Tři sestry pomáhají s žádostí o finanční výpomoc pro děti a mládež Sboru dobrovolných
hasičů (SDH) obce Rostěnice – Zvonovice.
SDH Rostěnice sdružuje mladě hasiče, kterým umožňuje smysluplně trávit čas při zájmové volnočasové aktivitě
v prostředí malé jihomoravské obce.
Děti a mládež se učí základům požárního sportu a jeho činností, SDH vede mladé hasiče k prohlubování znalostních
oblastí včetně zdravovědné tématiky. Po víceleté přetržce činnosti SDH v obci po roce 2000 došlo k oživení práce
s hasičskou mládeží v roce 2012. Cílem bylo jednak navázat na dobré zkušenosti organizování hasičského hnutí
v obci a zaměření se na výchovu dětí a mládeže v této vymírající tradici venkovského života.

Od znovu vzkříšení činnosti se SDH potýká s finančními problémy zajištění své činnosti a materiálního vybavení
sboru. Přežívá z příspěvků, darů, vlastních výnosů a finanční výpomoci obce. Na větší finanční výdaj však tyto
zdroje nestačí. A tím je právě pořízení motorové stříkačky v ceně cca od 120 tisíc Kč.

SDH vlastní asi 40-ti letou stříkačku z dob před znovu zahájením činnosti v roce 2012. Stříkačka byla a je ve velmi
špatném technickém stavu a stále se opakující opravy ji v podstatě vyřazují z pravidelnějšího užívání. Práce
a nácviky se stříkačkou samozřejmě patří k těm pro děti a mládež nejatraktivnějším, nejvíce oblíbeným jak při
výcviku, tak při účasti na soutěžích. Ostatní oblasti výchovy mladých členů ve zdravovědě nebo jiné znalosti
a dovednosti získávané na pravidelných schůzkách s vedoucími nebo cvičení zaměřené na rozvoj fyzických sil,
jsou pro mladé hasiče jistě přínosné, nicméně je to jakási „suchá příprava“. Skutečné nadšení zažívají mladí
hasiči při nácviku nebo při soutěžích „požárního útoku“, kdy na čas musí připravit stříkací techniku, rozvinout
proudnice a proudem vody zasáhnout cíl. Tuto činnost bohužel ale často nezažijí, protože stříkačka je často
v neprovozuschopném stavu. Zájem dětí a mládeže tak postupně upadá a jen s maximálním vypětím vedoucích
SDH je udržován spolek mladých hasičů v činnosti.

Situaci s požární stříkačkou řeší aktivně nové vedení SDH od roku 2012. Zatím formou oprav, které ale neudrží
alespoň po část výcvikového období zařízení ve vyhovujícím technickém a provozuschopném stavu. Za posledních
6 let podalo SDH více jak 10 žádostí o poskytnutí dotace na nákup nové stříkačky. Bohužel z 90 procent jsou
vypisované dotace zaměřeny na JEDNOTKY SDH, což je jiná kategorie hasičského hnutí. Jde opravdu o Jednotky
dobrovolných hasičů, které vyjíždějí k požárním zásahům. Dotace vypisované ministerstvy nebo kraji charakteru
pomoci s technickým vybavením malých místních hasičských spolků jsou jen velmi výjimečné a logicky
s obrovským přetlakem zájmu malých SDH.

Centrum Společných Služeb

Svazku obcí Větrník

Rostěnice 109

Ivo Kameník, 777 136 325
SDH se jako jediná organizace v obci pravidelně věnujeme dětem a mládeži. Svými aktivitami se podílí také na
realizaci dalšího sportovního a kulturního vyžití v obci.

Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že i za částečnou finanční pomoc z ceny na pořízení motorové stříkačky bude
SDH vděčné. V současné době znovu oslovujeme soukromé sponzory, podnikatele i místní organizace s žádostí o
příspěvek. Je dohodnuta spoluúčast s obcí Rostěnice - Zvonovice, která dle momentálních možností také přispěje
ze svého napnutého rozpočtu.

Děkujeme za pochopení naší motivace oslovit váš Fond s prosbou o finanční výpomoc.
Přikládáme několik fotografií našich dětí a mládeže z výcviku nebo soutěží mladých hasičů v nejoblíbenější
disciplíně „Požárního útoku“.

S pozdravem Ivo Kameník

manažer pro rozvoj mikroregionu

cssvetrnik@seznam.cz, 777 136325Stříkačka SDH Rostěnice Ka

PDF file: Stříkačka_SDH Rostěnice_Ka.pdf© 2021 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz