DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

lilium letak A4 (1)

lilium letak A4 (1)
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aAjo
Popis:
903555129
Velikost PDF souboru:
299.17 kB


Klíčová slova: lilium letak A4 (1):
Vinosady
PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/Ajo.pdf
Stažení: lilium-letak_A4 (1).pdf

Datum uložení souboru:
15. 09. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Podobné PDF dokumenty


» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu lilium-letak_A4 (1).pdf:


Pre die?atko a rodinu ponúkame:
DENNÚ STAROSTLIVOS?

PRE DETI VO VEKU

OD 2 DO 6 ROKOV
V podnetnom a útulnom Montessori prostredí, úzko prepojení
s prírodou vo výnimo?nej záhrade a okolí, so skúsenými opatrovate?mi.

MONTESSORI ATELIÉR

PRE RODI?OV S DE?MI

VO VEKU OD 1,5 DO 3 ROKOV
Pre všetkých rodi?ov, ktorí chcú vychováva? a vzdeláva? die?atko
s dôverou v jeho schopnosti, získa? skúsenosti, ako nasledova? jeho potreby,
vytvori? doma vhodné prostredie a nájs? rovnováhu medzi slobodou a hranicami.

Vo štvrtky v ?ase 10:00 - 11:30 h.
Za?íname 27. septembra 2018. Cena za 12 stretnutí je 108 €.

VZDELÁVACIE AKTIVITY

PRE RODI?OV
Besedy, prednášky, rozhovory a podpora v témach rodi?ovstva
a vývoja die?atka v dôvernej atmosfére.

www.lilium-garden.sk
Pre ?alšie informácie nás neváhajte kontaktova?:
ivana@lilium-garden.sk 0903 555 129


lilium letak A4 (1)

PDF file: lilium-letak_A4 (1).pdf

lilium-letak_A4© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz