DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

Návrh na usnesení o konání referenda

Návrh na usnesení o konání referenda
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/aA5g

Velikost PDF souboru:
35.19 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/A5g.pdf
Stažení: Návrh na usnese…erenda.pdf» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu Návrh na usnesení o konání referenda.pdf:


M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

MATERIÁL K PROJEDNANÍ

BJ/00102/2018

Zastupitelstvo městské části19. jednánídne 19.03.2018

Karla Jakob Čechovápředkládá:starostka MČ Praha 21 Ing. Josef Orlovskýzpracoval:tajemník

Věc:Návrh přípravného výboru na konání místního referenda

Důvodová zpráva
Dne 31.1.2018 předložil přípravný výbor návrh na konání místního referenda, kde se má hlasovato otázce: Souhlasíte a požadujete, aby Zastupitelstvo městské části Praha 21 zachovalo na sídlišti
Rohožník v budově Živonínská 1630 zdravotní středisko? (odpověď bude ANO/NE). Návrh byl
zkontrolován a po formální i věcné stránce je v souladu s platným zněním zákona 22/2004 Sb. Ztohoto důvodu návrh předkládám na jednání ZMČ. Materiál byl projednán RMČ74 dne 28. 2. 2018.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části

1)b e r e n a v ě d o m í návrh na konání místního referenda

Obsah:
Příloha č.2:02_Referendum_Zdravotni_stredisko_Rohoznik_2018 Příloha č.3:03_referendum_anonymizace

Dne 08.03.2018

Karla Jakob Čechová

starostka MČ Praha 21Návrh na usnesení o konání referenda

PDF file: Návrh na usnesení o konání referenda.pdf© 2023 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czObchod.Bejvavalo.czPieris.cz