DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

KACU GROUP SPECIALIZOVANY KURZ SRPEN

KACU GROUP SPECIALIZOVANY KURZ SRPEN
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/a96S

Velikost PDF souboru:
613.04 kB


Klíčová slova: KACU GROUP SPECIALIZOVANY KURZ SRPEN:
střelba, zbraně, pistole, puška, taktika, ochrana rodiny,
CQB, VIP

Více informací najdete zde:
www.kacugroup.pro

Datum uložení souboru:
09. 05. 2018» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Podobné PDF dokumenty


» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu KACU_GROUP_SPECIALIZOVANY_KURZ_SRPEN.pdf:


PA – SO – NE 3. – 5. srpna 2018

: 4000,- Kč (v ceně 2x pronájem střelnice, výcvikový objekt pro CQB a modelové situace,
tréninkové pomůcky, instruktoři, terče a další vybavení k výcviku). Možnost přespání ve výukovém objektu v
Luhačovicích v ceně kurzu.
Možnost absolvovat i samostatně pouze vybrané dny (jeden den 1600,- Kč, dva dny 2800,- Kč).

Mgr. Viktor Brebera – tel.: 778 426 007

E-mail: kacugroup@kacugroup.pro
Podrobnosti na Facebooku KACU GROUP nebo www.kacugroup.pro

LUHAČOVICE, UHERSKÉ HRADIŠTĚ

PÁTEK – 3. srpna (LUHAČOVICE): 09:00 – 12:00, 14:00 - 17:00, 21:00 – 23:00

Vybavení: krátká zbraň, dva zásobníky, pouzdro na zbraň nebo dlouhá zbraň, popruh na zbraň, druhý
zásobník, ochrana zraku, sportovní nebo taktické oblečení, pevná obuv, teleskopický obušek, baterka
na zbrani, nebo volně (primárně postačí pro tento den krátká zbraň), turniket, tlakový obvaz a další
vybavení dle vlastního uvážení (balistická ochrana, nosiče, chrániče apod.).
 Modelové situace z reálného života a střelná zbraň – napadení v hotelovém pokoji nebo v
bytě, restauraci, sklepě, při vstupu do objektu, vstupu do bytu z chodby aj.
 Možnost použít airsoftové zbraně, případně FX zbraně (cena FX náboje je 30 Kč za náboje
– bude možnost náboje zakoupit na místě).
 Použití teleskopického obušku, slzotvorného prostředku a dalších prostředků v rámci
uvedených modelových situacích.
 Taktické postupy při sebeobraně v objektu + ochrana člena rodiny (principy VIP Close
protection).
 Základy použití střelné zbraně – CQB v nočních podmínkách (dlouhá nebo krátká zbraň).
 Taktické rozbory vašich řešení, řešení v rámci předlékařské první pomoci, v rámci
legislativy apod.

SOBOTA – 4. srpna (Střelnice SALAŠ): 9:00 – 13:00, 14:00 – 17:00

Vybavení: krátká zbraň, dva zásobníky, pouzdro na zbraň, 200 ks nábojů, dlouhá zbraň, popruh na
zbraň, druhý zásobník, 200 ks nábojů, ochrana sluchu a zraku, sportovní nebo taktické oblečení,
pevná obuv, turniket, tlakový obvaz, další vybavení dle vlastního uvážení (balistická ochrana, nosiče,
chrániče apod.).
 Dlouhá zbraň (200 ks nábojů) (za dlouhou zbraň bude považováno i „EVO“ apod.).
 Krátká zbraň (200 ks nábojů).
 Dlouhá i krátká zbraň – bojová střelba, záměna zbraní apod.
 Střelba z jiných střeleckých pozic a přechody do těchto pozic.
 Řešení střelby a situací po střelbě při zranění svém, či kolegy.
 Střelba ze stojícího vozidla – dlouhá i krátká zbraň, střelba z poza krytu (využití vozidla
jako krytu.

NEDĚLE – 5. srpna (Střelnice SALAŠ): 9:00 – 13:00, 14:00 – 16:00

Vybavení: krátká zbraň, dva zásobníky, pouzdro na zbraň, pouze skryté nošení střelné zbraně bez
výjimky, 120 ks nábojů, ochrana sluchu a zraku, pevná obuv, teleskopický obušek, turniket, tlakový
obvaz a další vybavení (podkošilová balistika, chrániče apod.) dle uvážení.
 Skryté nošení krátké zbraně – varianty skrytého nošení, tasení, střelba.
 Střelba v intimní a osobní zóně.
 Sebeobrana – obrana proti střelné zbrani, využití dalších prostředků (teleskopický
obušek, cvičný slzotvorný prostředek – reálné modelové situace.
 Ochrana blízké osoby (principy VIP) a použití střelné zbraně.

OBECNĚ
- je možné přespat ve výukovém objektu již ze čtvrtku na pátek (sraz ve čtvrtek v 19 hod);
- výcvikové moduly (dny) na sebe obecně nenavazují, je tedy možné absolvovat pouze jeden, nebo
dva dny dle výběru, výhodou jak finanční, tak i odbornou je absolvovat všechny tři dny;
- zaměříme se spíše na kvalitu a půjdeme do hloubky – rozsah výcviku technik nebude tedy široký;
- část střeleckého výcviku (neděle) zaměříme pouze na skryté nošení zbraně;
- osobám, které jsou aktivní v ozbrojených složkách, doporučujeme absolvovat celý výcvik (mimo
neděle) ve vlastní výstroji.

KONTAKT PRO TENTO KURZ
Mgr. Viktor Brebera tel.: 778 426 007 brebera@kacugroup.pro

CENA KURZU

4.000,- Kč – všechny tři dny

2.800,- Kč – dva dny dle výběru

1.600,- Kč – jeden den dle výběru

V ceně kurzu je zahrnuto: 2x pronájem střelnice, pronájem výukového objektu, terče, pomůcky pro
výcvik, instruktoři, možnost přespání ve výukovém objektu (velmi spartánské podmínky – objekt bez
energií a vody!!!), FX zbraně.

PODMÍNKY PLATBY
Minimální záloha 50 % z ceny je nutno zaplatit nejpozději do 30. června 2018 na účet:
223699509/0600 (možno zaslat celou částku).
- připsáním zálohy na účet vzniká platná rezervace kurzu;
- doplatek je splatný nejpozději v den konání kurzu osobně zástupci KACU GROUP s.r.o.;
- v případě, že se potencionální účastník nedostaví bez předchozí omluvy, rezervační poplatek
v celé výši propadá společnosti KACU GROUP s.r.o., odhlášení je možné provést nejpozději 72 hod

před zahájením kurzu;
- v případě, že dojde k řádnému odhlášení z kurzu, bude navráceno 50 % z rezervačního poplatku.

KURZ POVEDOU
Mgr. Viktor Brebera hlavní instruktor KACU GROUP
Jirka Instruktor KACU GROUP pro armádu
Pavel „Šílenec“ instruktor KACU GROUP pro armádu a policii

Mgr. Martin Karabec hlavní zbrojíř CZ Uherský Brod

Více informací o instruktorech na www.kacugroup.pro

Vybavení (ideální seznam):
- dlouhá střelná zbraň + dva zásobníky a pouzdro + popruh na zbraň;
- krátká střelná zbraň + dva zásobníky a pouzdro;
- střelivo (dlouhá zbraň 200 ks, krátká zbraň 200 a 120 ks);
- teleskopický obušek a další sebeobranné prostředky;

- baterka nebo baterka na zbrani;

- ochrana sluchu a zraku;

- školní střelivo;
- vhodný oděv (oděv se ušpiní!!!) a obuv (taktické nebo outdoorové oblečení, pevné boty);
- další taktické vybavení dle uvážení

Zapůjčení střelných zbraní a doplňků je možné a bude řešeno individuálně – počet zbraní je omezen.
K dispozici jsou k zapůjčení nové zbraně CZ P-10C, P-07 a P-09 a SCORPION EVO 3 S1.
Střelivo bude rovněž možné zakoupit v den výcviku po předchozí domluvě.

Níže se seznamte s „prohlášením“. Jeho podepsání před zahájením kurzu je podmínkou pro
absolvování kurzu.

Prohlášení

Jakožto zájemce o účast na Odborném kurzu (dále jako „Kurz“) pořádaného společností KACU
GROUP s.r.o., IČ 06358110, se sídlem Choltice, Severní 296 (dále jako „Společnost“) činím s ohledem
zejména na zajištění své bezpečnosti ze strany Společnosti níže uvedené prohlášení:

1. Prohlašuji, že jsem srozuměn s tím, že obsahem Kurzu jsou činnosti, jejichž náplní je mj.
a. nakládání se střelnými zbraněmi a střelivem;
b. taktické slaňování a práce ve výškách;
c. výcvik sebeobrany a bojových umění;
d. další výcvikové a jiné rizikové a fyzicky náročné aktivity;
 (dále společně jako „Činnosti“).
2. Prohlašuji, že jsem si plně vědom skutečnosti, že Činnosti jsou vzhledem ke své povaze spojeny se
značným rizikem týkajícím se zejména možného poškození zdraví. V této souvislosti uvádím, že
Kurz absolvuji s plným vědomím jeho rizik, na své vlastní nebezpečí a na svou vlastní
zodpovědnost.
3. Prohlašuji, že jsem plně zdravotně způsobilý k absolvování Kurzu a rovněž mi není známa ani
žádná jiná překážka absolvování Kurzu.
4. Zavazuji se v průběhu Kurzu dodržovat pokyny instruktora, případně dalších vedoucích osob.
V této souvislosti beru na vědomí, že v průběhu Kurzu smím provádět jen ty činnosti, ke kterým mi
dal instruktor, případně další vedoucí osoba, souhlas a náležité poučení.
5. Beru na vědomí, že jsem během Kurzu povinen neprodleně informovat instruktora, případně další
vedoucí osobu o:
a. svých případných fyzických omezeních;
b. úrazu mém či úrazu jiné osoby účastnící se Kurzu;
c. poškození jakéhokoliv nástroje či pomůcky používaného v rámci Kurzu;
d. jakékoliv další skutečnosti, která může mít vliv na průběh Kurzu, zdraví jeho účastníků nebo
hodnotu jejich majetku či majetku Společnosti.
6. Prohlašuji, že jsem srozuměn s tím, že Společnost neodpovídá za škodu způsobenou zejména na
oblečení, vybavení či dalších věcech poškozených či zničených v průběhu Kurzu, přičemž
Společnost rovněž neodpovídá za jejich ztrátu.

7. Podpisem tohoto prohlášení Společnosti dobrovolně poskytuji své osobní údaje, tedy zejména
osobní údaje o své osobě (jméno, příjmení, titul) a kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo) a
výslovně souhlasím s tím, že má podoba může být zachycena na fotografiích nebo videozáznamu
pro účely uvedené níže. Uděluji tedy Společnosti svobodně a vážně výslovný souhlas se
zpracováním svých osobních a citlivých údajů (dále jako „Souhlas“) v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Souhlas je udělen za účelem vedení databáze účastníků Kurzů a rovněž za účelem možné
prezentace Společnosti. Materiály obsahující citlivé údaje (fotografie a videozáznam) je
Společnost oprávněna použít a zveřejnit výhradně za účelem prezentace Společnosti. Souhlas je
udělen na dobu 3 (tří) let. Subjekt údajů je oprávněn Souhlas kdykoliv odvolat prostřednictví e-
mailu: kacugroup@kacugroup.pro. Subjekt údajů je oprávněn žádat o informaci o zpracování
svých osobních a citlivých údajů, přičemž tuto informaci je Společnost, za případnou přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace, v souladu s platnými právními
předpisy povinna bez zbytečného odkladu předat.
8. Beru na vědomí, že v rámci uděleného Souhlasu bude Společnost zpracovávat osobní a citlivé
údaje v elektronické a/nebo tištěné podobě ve výše uvedeném rozsahu a pro shora uvedené
účely, k čemuž přijme taková opatření, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému
přístupu k osobním a citlivým údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům,
k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních a citlivých údajů,
přičemž uvedené platí i po ukončení zpracování osobních a citlivých údajů.
9. Dále prohlašuji, že jsem srozuměn s tím, že v případě, že by měl subjekt údajů za to, že Společnost
zpracovává jeho osobní a/nebo citlivé údaje v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního
života nebo v rozporu s platnými právními předpisy, zejména pokud by měl za to, že jsou jeho
osobní a/nebo citlivé údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat
Společnost o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu, zejména blokováním, provedením
opravy, doplněním nebo likvidací osobních a/nebo citlivých údajů. V případě, že Společnost
nevyhoví žádosti o vysvětlení či odstranění závadného stavu, může se subjekt údajů obrátit na
Úřad pro ochranu osobních údajů.KACU GROUP SPECIALIZOVANY KURZ SRPEN

PDF file: KACU_GROUP_SPECIALIZOVANY_KURZ_SRPEN.pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz