DraGIF.cz

snadný a efektní způsob sdílení PDF dokumentů

Nahrát nový PDF a převést na GIF Galerie Jak funguje DraGIF.cz Hledání language version: EN

metodika dětské domovy (2)

metodika dětské domovy (2)
Adresa GIF náhledu pro sdílení:
https://dragif.cz/pdf/a8xA

Velikost PDF souboru:
370.62 kB


PDF soubor zdarma ke stažení:PDF soubor zdarma ke stažení: ./data/pdf/a/8xA.pdf
Stažení: metodika_dětské…vy (2).pdf

Datum uložení souboru:
14. 10. 2019» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Ukázka PDF dokumentů převedených na animované GIF

» Zdarma nahrát nový PDF dokument na DraGIF.cz a převést na animaci «

Přepis textového obsahu PDF dokumentu metodika_dětské domovy (2).pdf:


JEDNOTNÝ METODICKÝ POSTUP PRO ZAJIŠTĚNÍ PRVNÍHO
ZAMĚSTNÁNÍ A PRVNÍHO BYDLENÍ JEDINCŮM PO OPUŠTĚNÍ

DĚTSKÉHO DOMOVA V ČESKÉ REPUBLICE

ÚVOD

1. Čím se zabýváme
Jsme první organizace v ČR od roku 1989, která otevřeně nesouhlasí s prostitucí způsobenou
sociální nouzí a chce tomu předcházet.
Nebereme žádné dotace z ČR ani z EU a veškerou naši činnost hradíme z vlastních zdrojů.
Naši činnost ocenila i Kancelář předsedy vlády ČR jako velmi prospěšnou.
Naši organizaci iniciovaly přímo ženy, které pracují nebo pracovaly jako prostitutky. Tyto
ženy nesouhlasí se současným stavem, kdy 90% prostitutek začne s touto profesí z důvodu
sociální nouze.
Stále pro nás pracují jako dobrovolnice a mají přímý vliv na to, čím se zabýváme a jaká řešení
navrhujeme. To je dobrá záruka, že náš spolek hájí zájmy žen ohrožených sociální nouzí
a sociálně patologickými jevy.

Více informací o našich četných aktivitách najdete na našem webu a facebookových stránkách:
https://spolek-pro-ochranu-zen.webnode.cz/co-delame/
https://www.facebook.com/Spolekproochranuzen/

2. Fakta o prostitutkách, které pocházejí z dětských domovů
Podle statistických dat MŠMT pro rok 2017 je v dětských domovech téměř 800 dětí starších
18 let, z nichž většina opustí dětské domovy během následujících tří let.
Podle posledních průzkumů většina žen v prostituci pochází z neúplných rodin. Vzhledem
k tomu, že se v České republice rozvádí každé druhé manželství, je zde do budoucna velká
potenciální skupina, která by mohla být v budoucnu náchylná k práci v prostituci.

Podle posledních průzkumů Spolku pro ochranu žen i Rozkoše bez rizika je v celé republice
13 000 - 17 000 prostitutek. Z toho je polovina matek samoživitelek, přibývá žen nad 50 let
nezaměstnaných z důvodu věku a žen s lehčím zdravotním postižením. Již od roku 1990 je
mezi nimi významné procento žen, které právě opustily dětský domov nebo jím prošly (až 50%
prostitutek).
Situace je o to více alarmující, že po opuštění dětského domova ztrácí stát z velké části přehled
o tom, jak si tito jedinci dále vedou a jak se jim daří řešit náročné životní situace.
Pro ženy po opuštění dětského domova, které se z nějakého důvodu nemohou vrátit do
biologické rodiny, je jedním z nejjednodušších řešení nechat se zaměstnat na erotickém privátu
nebo v klubu, kde získají velmi rychle zaměstnání, ubytování zdarma a často i stravu zdarma.
Dětské domovy jsou odkázány na kreativitu a individuální možnosti jednotlivých ředitelek
a ředitelů.
Dosud neexistoval jednotný postup pro dětské domovy, jak zajistit práci a bydlení pro
všechny ženy a muže po opuštění dětského domova. Tento jednotný postup nabízí Spolek pro
ochranu žen.

3. Řešení
Každý jedinec bude ve chvíli opuštění dětského domova mít pracovní místo (ve spolupráci
s Hospodářskou komorou ČR) a bydlení (ve spolupráci s obcemi) v místě, kde se jedinec
zdržoval po dobu posledních 3 – 5 let před opuštěním dětského domova nebo v jeho blízkém
okolí.
Mnohdy není v zájmu těchto jedinců, aby se vrátili do původní biologické rodiny, ze které byli
často odebráni ze závažných důvodů. Každý jedinec bude ve chvíli opuštění dětského domova
přesně vědět, jak bude vypadat jeho budoucnost, nebude v nejistotě.
Na realizaci tohoto preventivního programu se bude podílet Svaz měst a obcí ČR, jednotlivá
města a obce, dětské domovy, Hospodářská komora ČR a zaměstnavatelé.
Spolek pro ochranu žen nabídne všem aktérům své znalosti a zkušenosti z terénu.

DOPORUČENÝ METODICKÝ POSTUP
1. Vždy k 1. lednu nahlásí každý dětský domov obci, ve které sídlí, přesný počet jedinců,
kteří mají opustit tento dětský domov v následujících dvou letech. Důvodem je, aby měla
obec dostatek času se na to připravit.
2. Na základě těchto údajů příslušná obec zajistí bydlení v této obci nebo na území
příslušné obce s rozšířenou působností, pod kterou obec spadá.
3. Obec, ve které sídlí dětský domov, osloví Hospodářskou komoru ČR a ve spolupráci
s ní vybere několik vhodných zaměstnavatelů.
4. Šest měsíců před opuštěním dětského domova proběhne jednání mezi vedením
dětského domova, zástupcem obce, zástupcem Hospodářské komory ČR a jedincem
umístěným v dětském domově. Společně vyberou bydlení, vyberou a osloví vhodné
zaměstnavatele. Poslední slovo při výběru vhodného bydlení a zaměstnavatele má vždy
jedinec umístěný v dětském domově.
5. Po konečné dohodě se zaměstnavatelem nabídne vybraný zaměstnavatel jedinci
spolupráci formou brigády ještě během jeho pobytu v dětském domově, a to z důvodu
lepší aklimatizace a hladšího přechodu z dětského domova do života mimo dětský
domov. V době opuštění dětského domova nastoupí do pracovního poměru na plný
úvazek a bude mít zajištěno bydlení.
6. Jedinec po odchodu z dětského domova bude mít možnost po neomezenou dobu využít
poradenství pracovnic a pracovníků sociálního odboru v libovolné obci, a to v pro něj
obtížných situacích, jako je například ztráta zaměstnání, ztráta bydlení nebo zadlužení.
Pracovnice a pracovníci sociálních odborů budou pro tento úkol proškoleni.

KONTAKTY
Spolek pro ochranu žen, z. s.
Na Valtické 60, 691 41 Břeclav - Charvátská Nová Ves

Libor Balga, DiS.

předseda spolku

735 961 774

Mgr. Zdeňka Pecharová

koordinátorka

705 001 931

Web:
https://spolek-pro-ochranu-zen.webnode.cz/

Facebook:
https://www.facebook.com/Spolekproochranuzen/

ZDROJE
https://spolek-pro-ochranu-zen.webnode.cz/co-delame/
https://spolek-pro-ochranu-zen.webnode.cz/odborne-materialy-a-clanky/
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/prezentace-z-mezinarodni-konference-v-plzni-7-6-

2017metodika dětské domovy (2)

PDF file: metodika_dětské domovy (2).pdf© 2024 PERPETUM
info@dragif.cz

DraGIF.cz - snadný a efektní způsob sdílení PDF na Facebooku


jazyková verze:   language version: EN  jazyková verze: CZ


Příroda.czBejvavalo.czaterliér Hapík.czPieris.cz